Erlendir nemendur / Foreign students

Hver gerir hvað? / Who does what at FS?

 
Guðrún Jóna Magnúsdóttir
Námsráðgjafi
 
Sunna Gunnarsdóttir
Námsráðgjafi
 
Sesselja Bogadóttir
Námsráðgjafi

Sunna, Sesselja og Guðrún Jóna eru námsráðgjafar. Þær aðstoða nemendur við að velja áfanga og brautir og leiðbeina varðandi námið og þá erfiðleika sem þar geta komið upp. Þær gætt einnig hagsmuna nemenda og gæta alltaf þagmælsku um erindi nemenda.
Sunna, Sesselja og Guðrún Jóna are student counsellors. They assist students in choosing courses and lines of study and give guidance about studying and any difficulties that come up. They also look out for students interests and help them with any problems in full confidence.


Orðabækur og þýðingar / Dictionaries and translations
Snara
Orðabók á mörgum tungumálum. Aðgengileg í tölvum skólans.

Dictionay in many languages. Available in the school.


Translate - automatic translations tools
Yfirlit yfir þýðingarsíður og orðabækur á ýmsum tungumálum.

Overview of translation tools and dictionaries on the web.


Icelandic online

Íslenskukennsla á netinu hjá Háskóla Íslands

Online Icelandic courses at the University of Iceland


DICT - English-Polish dictionary

Ensk-pólsk, pólsk-ensk orðabók

English-Polish, Polish-English dictionary


Rustran.com
Ensk-rússnesk, rússnesk-ensk orðabók

English-Russian, Russian-English dictionary


Tenglar / Links

Nám að loknum grunnskóla

Bæklingurinn „Nám að loknum grunnskóla 2008“ er aðgengilegur á vef Menntamálaráðuneytis á 9 tungumálum.

The booklet „Upper Secondary Education in Iceland 2008“ is available in 9 different languages at the Ministry of Education website.


Ísland.is

Upplýsingar um Ísland fyrir útlendinga; aðstoð, þjónusta, menntun, stjórnkerfið o.fl. Texti á íslensku og ensku.

Information for foreigners in Iceland; support, rights, education, administration etc. Text in Icelandic and English.


Fjölmenningarsetur

Upplýsingar um Ísland fyrir útlendinga; aðstoð, þjónusta, menntun, stjórnkerfið o.fl. Texti á íslensku, ensku, pólsku, króatísku, thailensku, spænsku, rússnesku og litháisku.

Information for foreigners in Iceland; support, rights, education, administration etc. Text in Icelandic, English, Polish, Croatian, Thai, Spanish, Russian and Lithuanian.


Útlendingastofnun
Útlendingastofnun gefur út dvalar- og atvinnuleyfi o.fl.

Icelandic Directorate of Immigration; residence and work permits etc.


Velferðarráðuneytið
Sér um það sem viðkemur nýbúum, réttindum þeirra og skyldum.

Ministry of Welfare; affairs of foreign residents, their rights and obligations.


Rasmus.is

Stærðfræðikennsla. Texti á íslensku, ensku, sænsku, dönsku, pólsku, rússnesku, norsku og spænsku.
Mathematics. Text in Icelandic, English, Swedish, Danish, Polish, Russian, Norwegian and Spanish.

 

Ester, Hulda og Ásta kenna útlendingum íslensku og aðstoðar þá einnig varðandi tungumálið á annan hátt.

Ester, Hulda and Ásta teaches foreign students Icelandic and also helps them with any language problems.

Ester Þórhallsdóttir
Jarðfræði, umhverfisfræði, íslenska sem annað tungumál
Hulda Egilsdóttir
Fagstjóri í íslensku
Ásta Svanhvít Sindradóttir
Íslenska