Erlendir nemendur / Foreign students

Hver gerir hvað? / Who does what at FS?

Guðrún Jóna Magnúsdóttir
Náms- og starfsráðgjafi
Sesselja Bogadóttir
Náms- og starfsráðgjafi
Sunna Gunnarsdóttir
Náms- og starfsráðgjafi
 • Sunna, Sesselja og Guðrún Jóna eru námsráðgjafar. Þær aðstoða nemendur við að velja áfanga og brautir og leiðbeina varðandi námið og þá erfiðleika sem þar geta komið upp. Þær gætt einnig hagsmuna nemenda og gæta alltaf þagmælsku um erindi nemenda.
 • Sunna, Sesselja og Guðrún Jóna are student counsellors. They assist students in choosing courses and lines of study and give guidance about studying and any difficulties that come up. They also look out for students interests and help them with any problems in full confidence.
Orðabækur Íslenska English
Snara Orðabók á mörgum tungumálum. Aðgengileg í tölvum skólans. Dictionay in many languages. Available in the school.
Translate - automatic translations tools Yfirlit yfir þýðingarsíður og orðabækur á ýmsum tungumálum. Overview of translation tools and dictionaries on the web.
Íslenskukennsla á netinu hjá Háskóla Íslands Online Icelandic courses at the University of Iceland
DICT - English-Polish dictionary Ensk-pólsk, pólsk-ensk orðabók English-Polish, Polish-English dictionary
Rustran.com Ensk-rússnesk, rússnesk-ensk orðabók English-Russian, Russian-English dictionary
Centrum Języka Islandzkiego Pólsk-íslensk, íslensk-pólsk orðabók Polish-Icelandic, Icelandic-Polish

 

Tenglar / Links

Íslenska

  English
Menntamálastofnun

Upplýsingar um innritun í framhaldsskóla.

Information about enrollment.

Ísland.is

Upplýsingar um Ísland fyrir útlendinga; aðstoð, þjónusta, menntun, stjórnkerfið o.fl. Texti á íslensku og ensku.

Information for foreigners in Iceland; support, rights, education, administration etc. Text in Icelandic and English.

Fjölmenningarsetur

Upplýsingar um Ísland fyrir útlendinga; aðstoð, þjónusta, menntun, stjórnkerfið o.fl. Texti á íslensku, ensku, pólsku, króatísku, thailensku, spænsku, rússnesku og litháisku.

Information for foreigners in Iceland; support, rights, education, administration etc. Text in Icelandic, English, Polish, Croatian, Thai, Spanish, Russian and Lithuanian.

Útlendingastofnun

Útlendingastofnun gefur út dvalar- og atvinnuleyfi o.fl.

Icelandic Directorate of Immigration; residence and work permits etc.

Velferðarráðuneytið

Sér um það sem viðkemur nýbúum, réttindum þeirra og skyldum.

Ministry of Welfare; affairs of foreign residents, their rights and obligations.

Rasmus.is

Stærðfræðikennsla. Texti á íslensku, ensku, sænsku, dönsku, pólsku, rússnesku, norsku og spænsku.

Mathematics. Text in Icelandic, English, Swedish, Danish, Polish, Russian, Norwegian and Spanish.


 • Í FS er verkefnastjóri með málefnum nemenda með annað móðurmál en íslensku.

  • Verkefnastjórinn sér um að halda utan um og hafa umsjón með nemendum sem hafa annað móðurmál en íslensku. Hann kynnir fyrir nemendum skólakerfi FS, skólareglur, námsbrautir og stuðningskerfi sem skólinn býður upp á. Hann sér einnig um að aðstoða nemendur með það sem þeir þurfa aðstoð við, hvort sem það eru upplýsingar um eitthvað sem viðkemur skólanum eða heimanám.

  • Verkefnastjórinn heitir Þjóðbjörg Gunnarsdóttir eða Bagga og er tölvupósturinn hjá henni thjodbjorg.gunnarsdottir@fss.is. Nemendur geta sent tölvupóst og beðið um viðtal eða farið til Hebu og beðið hana um skilaboð til Böggu.


 • In FS is a project manager for foreign students. She handles matters regarding students that don't have icelandic as their first language.

  • The project manager will handle all care and guidance needed for students who fall into that category. She will introduce to students the schools system, school rules and all support the school offers. If needed she will also offer assistance to students whether its regarding information about their studies or any help with homework.

  • The project manager is Þjóðbjörg Gunnarsdóttir or Bagga. Her email address is thjodbjorg.gunnarsdottir@fss.is. Students can ask for an appointment through email or go to Heba and ask her to pass along a message to Bagga.


 • Ester, Hulda og Ásta kenna útlendingum íslensku og aðstoðar þá einnig varðandi tungumálið á annan hátt.
 • Ester, Hulda and Ásta teach foreign students Icelandic and also helps them with any language problems.
Hulda Egilsdóttir
Fagstjóri í íslensku
Þjóðbjörg Gunnarsdóttir
Námstjóri, stærðfræði
Ásta Svanhvít Sindradóttir
Íslenska