Mat á skólastarfi

  • Samkvæmt gildandi lögum um framhaldsskóla ber öllum framhaldsskólum á landinu að meta skólastarfið reglulega, þar á meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans og tengsl við aðila utan skólans. Á fimm ára fresti er síðan gerð úttekt á sjálfsmatsaðferðum skólanna.
  • Árið 1998 var stofnuð formleg matsnefnd í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og sjálfsmatskerfi skólans var þróað af henni. Í núverandi nefnd sitja Garðar Þór Garðarsson, Guðmundur Grétar Karlsson, Haukur Viðar Ægisson og Guðlaug M. Pálsdóttir. Í skólanámskrá hafa verið sett fram markmið og er reglulega kannað hvort þau hafi náðst.
  • Á hverri önn eru ólíkir þættir skólastarfsins metnir en kennslumat fer þó alltaf fram þar sem kennsla um fjórðungs kennara er metin í hvert skipti. Starfsmannaviðtöl viðkomandi kennara og skólastjórnenda fara fram í kjölfar kennslumatsins.
  • Haustið 2022 gerði menntamálaráðuneytið síðast úttekt á sjálfsmatsaðferðum FS og uppfyllir skólinn bæði viðmið ráðuneytisins um sjálfsmatsaðferðir og um framkvæmd sjálfsmats.


Hér fyrir neðan má sjá þá þætti skólastarfsins sem metnir eru reglulega.

Viðfangsefni H2022 V2023 H2023 V2024 H2024 V2025 H2025 V2026
Kennsla og nám
Kennslumat x x x x x x x x
Mat á lærdómssamfélagi   x            
Stjórnun og skipulag
Móttaka nýrra starfsmanna   x       x    
Stefnur, verkferlar og áætlanir x x x x x x x x
Innra mat - Matshringur x   x   x   x  
Stjórnendur     x          
Skólabragur
Félagslíf nemenda x     x     x  
Móttaka nýrra nemenda x       x      
Líðan nemenda/RogG   x x   x   x  
Líðan starfsmanna   x     x     x
Húsnæði, búnaður og þjónusta
Mötuneyti   x       x    
Vinnuaðstaða kennara og starfsmanna     x     x    
Búnaður til náms og kennslu x x x x x x x x
Samskipti nemenda við aðra starfsmenn       x       x

Síðast breytt: 4. maí  2023

Matsnefnd

Guðlaug M. Pálsdóttir
Aðstoðarskólameistari
Garðar Þór Garðarsson
Fagstjóri rafiðngreina
Guðmundur Grétar Karlsson
Áfangastjóri, efnafræði
Haukur Viðar Ægisson
Líffræði, umhverfisfræði