Starfsmannastefna

Meginmarkmið:
Markmið starfsmannastefnu Fjölbrautaskóla Suðurnesja er að styrkja og laða að öflugt starfsfólk sem veitir nemendum þá allra bestu þjónustu sem völ er á, í samræmi við lög um framhaldsskóla og markmið skólans.

Deilimarkmið:

 • Að laða að hæft starfsfólk og halda því.
 • Að tryggja starfsfólki góð starfsskilyrði og möguleika á fræðslu og endurmenntun til þess að viðhalda færni og þróast í starfi.
 • Að tryggja að gagnkvæmt traust og gott samstarf ríki innan skólans.
 • Að stuðla að uppbyggilegri og faglegri umræðu um skólamál.
 • Að starfsmenn leitist við að laga sig að síbreytilegum kröfum sem starfið gerir til þeirra með því að tileinka sér nýja starfshætti í samræmi við þróun og kröfur samfélagsins og séu opnir fyrir nýjungum.
 • Að starfsfólk sé vel upplýst um verkefni sín og skyldur.
 • Að stuðla að öflugu upplýsingaflæði.
 • Að styðja vel við nýja starfsmenn.
 • Að félagslíf starfsmanna sé öflugt og fjölbreytt.

Aðgerðaráætlun:

 • Bjóða upp á gott starfsumhverfi.
 • Bjóða upp á fjölskylduvænan vinnustað með því að sýna sveigjanleika og taka tillit til fjölskylduaðstæðna eins og hægt er, t.d. við töflugerð og skipulag vinnu.
 • Skapa tækifæri til endurmenntunar, s.s. starfsþróunarhópa, fyrirlestra, námskeið, ráðstefnur, vettvangsheimsóknir og speglun.
 • Tryggja gott upplýsingaflæði með útgáfu Andapósts, tölvupósti til starfsmanna og fundum.
 • Skapa svigrúm til samvinnu innan dagvinnutíma.
 • Hvetja til uppbyggilegra skoðanaskipta og lausnamiðaðrar umræðu.
 • Skipuleggja fagfundi, námsfundi og kennarafundi og halda skrá yfir niðurstöður og ályktanir þeirra.
 • Stuðla að faglegum umræðum m.a. á samfélagsmiðlum.
 • Námstjórar taki á móti nýjum kennurum áður en kennsla hefst og fari í gegnum gátlista tengdan starfinu.
 • Handbók fyrir nýja kennara sé afhent þegar þeir hefja störf og hún uppfærð reglulega.
 • Að skólinn styðji við öflugt og virkt starfsmannafélag.

Síðast endurskoðað í apríl 2021.