Námsmat

Í Fjölbrautaskóla Suðurnesja er boðið upp á mjög fjölbreytt nám og er námsmatið mismunandi.

Margir áfangar eru með lokapróf (40-60%) en vinnueinkunn (60-40%) gildir á móti til lokaeinkunnar.

Vinnueinkunn getur verið til komin með ýmsum hætti s.s. með skyndiprófum, heimaprófum, munnlegum prófum, ýmiss konar verkefnum, jafningjamati, sjálfsmati, ritgerðum, skýrslugerð, ferilmöppu, vettvangsnámi og verklegum æfingum svo eitthvað sé nefnt.

Símatsáföngum hefur fjölgað á síðustu árum en þar fer námsmatið fram jafnt og þétt alla önnina. Lokaeinkunnin verður til svipað og vinnueinkunn í áföngum með lokaprófi.