Kennsluáætlanir

Kennsluáætlanir

Við upphaf kennslu fá nemendur kennsluáætlun frá kennara þar sem tilgreind eru:

  • námsmarkmið viðkomandi námsáfanga.
  • námsgögn.
  • áætluð yfirferð.
  • námsmat og reglur um framkvæmd þess, komi slíkt ekki fram í skólanámskrá.
  • vægi verklegra þátta, ritgerða, munnlegs prófs o.s.frv. í lokaeinkunn.