Áfangar í boði - leiðbeiningar


LEIÐBEININGAR VIÐ VAL FYRIR VORÖNN 2023

 

Íslenska

 • ÍSLE1ML05 → ÍSLE1MR05
 • ÍSLE1MR05 → ÍSLE2BR05 EÐA ÍSLE1MR05 → ÍSLE2LR05 (aðeins í samráði við kennara)
 • ÍSLE2LR05 → ÍSLE2MÆ05
 • ÍSLE2MÆ05 → ÍSLE3BF05
 • ÍSLE3BF05 → ÍSLE3NB05
 • ÍSLE3YL05 → Yndislestur og bókmenntir undanfari er ÍSLE2MÆ05. Próflaus áfangi.

Einkunn í íslensku í grunnskóla

Áfangi

D

ÍSLE1ML05

C

ÍSLE1MR05

C+

ÍSLE2BR05

B, B+, A

ÍSLE2LR05

 

Stærðfræði

 • STÆR1PA05 → STÆR1AR05
 • STÆR1AR05 → STÆR2AR05 – (STÆR1AR05 → STÆR2AH05 undantekning)
 • STÆR2AR05 → STÆR2TL05 (tölfræði) EÐA
 • STÆR2AR05 → STÆR2AH05 (algebra og hornaföll, mikilvægt fyrir nemendur sem stefna á frekara nám í stærðfræði og raungreinum s.s. nemendur á raunvísindabraut og/eða ákveðnar línur á fjölgreinabraut)
 • STÆR2AH05 → STÆR2VH05 EÐA STÆR2AH05 → STÆR2TL05
 • STÆR2VH05 → STÆR3DF05
 • STÆR3DF05 → STÆR3HI05
 • STÆR2TL05 → STÆR3ÁT05
 • STÆR3AF05 → Dýpkun og æfingar, undanfari STÆR3DF05
 • STÆR4SG05 → Stærðfræðigreining undanfari STÆR3HI05

Einkunn í stærðfræði í grunnskóla

Áfangi

D, C

STÆR1PA05

C+

STÆR1AR05

B

STÆR2AR05

B+, A

STÆR2AH05

 

Danska

 • DANS1LF05 → DANS1ML05
 • DANS1ML05 → DANS2LU05 EÐA DANS1ML05 → DANS2LB05 (aðeins í samráði við kennara)
 • DANS2LU05 → DANS2LB05
 • DANS2KV05 → Nýr spennandi valáfangi í dönsku þar sem nemendum gefst kostur á að horfa á danskar myndir og þætt, lögð er áhersla á talþjálfun og fleyra hagnýtt. Undanfari er 5 ein á 2. þr í dönsku

Einkunn í dönsku í grunnskóla

Áfangi

D

DANS1LF05

C

DANS1ML05

C+

DANS2LU05

B, B+, A

DANS2LB05

 

Enska

 • ENSK1ET05 → ENSK1OS05
 • ENSK1OS05 → ENSK2OS05 EÐA ENSK1OS05 → ENSK2KO05 (aðeins í samráði við kennara)
 • ENSK2OS05 → ENSK2KO05
 • ENSK2KO05 → ENSK2GA05
 • ENSK2GA05 → ENSK3AO05
 • ENSK3AO05 → ENSK3FS05
 • ENSK3YN05 → Yndislestur - valáfangi í ensku þar sem nemendum gefst kostur á að lesa bækur á ensku í samráði við kennara. Undanfari ENSK2GA05.

Einkunn í ensku í grunnskóla

Áfangi

D

ENSK1ET05

C

ENSK1OS05

C+

ENSK2OS05

B, B+, A

ENSK2KO05

 

Raungreinaáfangar

 • UMHV1FR05 – Umhverfisfræði á framhaldsskólabrautum (jafngildur UMHV1NU05)
 • UMHV1NU05 – Almennur áfangi í náttúrufræði, enginn undanfari en UMHV1NU05 er undanfari fyrir grunnáfanga í raunvísindum
 • EFNA2LM05 – Efnafræði 1, undanfari er UMHV1NU05
 • EFNA2GE05 – Gaslögmál og efnahvörf, undanfari EFNA2LM05
 • EFNA3RA05 – Efnahvörf og rafefnafræði, undanfari EFNA2LM05
 • LÍFF2ML05 – Samspil manna og lífvera undanfari er UMHV1NU05
 • LÍFF2LE05 – Lífeðlisfræði 1 undanfari UMHV1NU05
 • LÍFF3LÍ05 – Lífeðlisfræði mannsins 2, undanfari LÍFF2LE05
 • LÍFF3ER05 – Erfðafræði
 • RÉVÍ2KR05 – Kynning á réttarvísindum, undanfari er UMHV1NU05. Spennandi áfangi sem tengist rannsóknum á glæpavettvangi.
 • LÍOL2SS05 – Líffæra- og lífeðlisfræði 1
 • LÍOL2IL05 – Líffæra- og lífeðlisfræði 2
 • EÐLI2AF05 – Hreyfiaflfræði grunnáfangi í eðlisfræði, undanfari er STÆR2VH05
 • EÐLI3VS05 – Varmafræði og snúningur, undanfari er EÐLI2AF05
 • JARÐ2AJ05 – Almenn jarðfræði undanfari er UMHV1NU05

 

Þriðja tungumál

Þýska:

 • ÞÝSK1ÞO05 (1) – ÞÝSK1ÞS05 (2)
 • ÞÝSK1ÞT05 (3) – ÞÝSK2RÞ05 (4)
 • ÞÝSK2BE05 - Nýr valáfangi í Þýsku þar sem megin efni áfangans er undirbúningur ferðar til Berlínar sem stefnt er á að fara á önninni. Undanfari er ÞÝSK1ÞT05.

Spænska:

 • SPÆN1SO05 (1) – SPÆN1SS05 (2)
 • SPÆN1TJ05 (3)

 

Íslenska fyrir nemendur af erlendum uppruna

Áfangarnir eru miðaðir við nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál eða hafa búið erlendis langan tíma og ekki verið í grunnskóla á Íslandi. Kennslan er einstaklingsmiðuð.

 • ÍSAN2AB05 – 2
 • ÍSAN2BS05 – 3
 • ÍSAN3BÓ05 – 4
 • ÍSAN3NB05 – 5
 • ÍSAN1DT05 / ÍSAN2DT05

Nemendur velja valáfanga í samráði við kennara:

 • ÍSAN1DT05 – Val, grunnáfangi, daglegt mál. Hentar vel með öðrum ÍSAN áfanga á 1. eða 2. Þrepi.

 

Félagsvísindaáfangar

 • FÉLV1FR05 – Inngangur að félagsvísindum fyrir framhaldsskólabrautir, enginn undanfari en áfanginn er undanfari fyrir grunnáfanga í félagsvísindum (jafngildur FÉLV1IN05)
 • FÉLV1IN05 – Inngangur að félagsvísindum, enginn undanfari en FÉLV1IN05 er undanfari fyrir grunnáfanga í félagsvísindum
 • SAGA2HÍ05 – Inngangur að sögu, undanfari er FÉLV1IN05
 • SAGA3CB05 – Saga Bandaríkjanna, nýr og spennandi áfangi undanfari er SAGA2HÍ05
 • SAGA3SS05 – Kvikmyndasaga, stríð í kvikmyndum. Undanfari er félagsvísindagrein á 2. þr
 • FÉLA2ES05 – Félagsfræði grunnáfangi, undanfari er FÉLV1IN05
 • FÉLA3ML05 – Málefni líðandi stundar, nýr og spennandi áfangi í félagsfræði, undanfari er FÉLA2ES05
 • FÉLA3RA05 – Rannsóknir og aðferðir félagsvísindagreina, undanfari er FÉLA2ES05
 • FÉLA3HE05 – Heilsufélagsfræði, undanfari FÉLA2ES05
 • FÉLA3AH05 – Afbrotafræði og frávikshegðun undanfari FÉLA2ES05
 • SÁLF2HS05 – Inngangur að sálfræði, undanfari er FÉLV1IN05/ FÉLV1FR05
 • SÁLF3SM05 – Afbrigðasálarfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • SÁLF3ÞS05 – Þroskasálfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • SÁLF3JS05 – Jákvæð sálfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • KYNJ2KJ05 – Kynjafræði, undanfari FÉLV1IN05/ FÉLV1FR05
 • UPPE2AU05 – Uppeldisfræði 1, undanfari er FÉLV1IN05/ FÉLV1FR05
 • HEIM2NH05 – Inngangur að nútíma heimspeki, undanfari er FÉLV1IN05/1FR05. Áfanginn er skylduáfangi á Félagsvísindabraut en getur verið val fyrir aðra.

 

Viðskiptagreinaáfangar

 • BÓKF2BF05 – Bókfærsla 1, grunnur
 • HAGF2RH05 – Rekstrarhagfræði 1, undanfari FÉLV1IN05/FÉLV1FR
 • HAGF2ÞF05 – Þjóðhagfræði 1, undanfari FÉLV1IN05/FÉLV1FR05
 • VIFR2MF05 – Markaðsfræði 1, markaðsrannsóknir. Undanfari er FÉLV1IN05/1FR05
 • VIFR2ST05 – Stjórnun, hugtök og kenningar. Undanfari FÉLV1IN05/1FR05

 

Íþróttaáfangar

 • ÍÞRF2ÁS05 – Íþróttasálfræði
 • ÍÞRF3LH05 – Íþróttafræði - Líffæra- og hreyfifræði
 • ÍÞRG2FI04 – Fimleikar
 • ÍÞRG2VE04 – Vetraríþróttir

Almennir íþróttaáfangar:

 • ÍÞRÓ1AL01 – Skylduáfangi
 • ÍÞRÓ1HB01 – Skylduáfangi, blandað bóklegt og verklegt
 • ÍÞRÓ1GA01 – Útiganga
 • ÍÞRÓ1HR01 – Hreyfing
 • ÍÞRÓ1JH01 – Jóga

Val:

 • HEIL2BL05 – Heilsa – bætt heilsa betri líðan

Afreksíþróttalína:

 • KNAT1AA05/KNAT2AA05 – Knattspyrna
 • KARF1AA05/KARF2AA05 – Körfuknattleikur

 

Textíl og fatahönnun

 • FATA1SH05 – Grunnáfangi í fatasaum, enginn undanfari (1)
 • FATA2SH05 – Þarf ekki undanfara – getur líka verið framhald af FATA1SH05. Báðir þessir áfangar eru almennir valáfangar (2)
 • HAND2HY05 – Valáfangi fyrir alla, fjölbreyttur almennur handavinnuáfangi
 • TEIK2FH05 – Tískuteikning, skemmtilegur áfangi fyrir þá sem hafa áhuga á fatahönnun og öðru sem tengist tísku og sköpun

Ýmsir áfangar sem geta nýst í val eða kjarna

 • ÍSLENSKA/ STÆRÐFRÆÐI / ENSKA
 • ÍSLE3YL05 à Yndislestur og bókmenntir undanfari er ÍSLE2MÆ05. Próflaus áfangi.
 • ENSK3FS05 – Þjálfun í lestri og ritun á ensku, valáfangi fyrir þá sem ekki eru á félagsvísindabraut. ENSK3AO05 er undanfari.
 • ENSK3YN05 – Yndislestur, valáfangi í ensku þar sem nemendum gefst kostur á að lesa bækur á ensku í samráði við kennara. Undanfari ENSK2GA05.
 • DANS2KV05 – Nýr spennandi valáfangi í dönsku þar sem nemendum gefst kostur á að horfa á danskar myndir og þætti, lögð er áhersla á talþjálfun og fleyra hagnýtt. Undanfari er 5 ein á 2. Þr í dönsku
 • SPÆNSKA / ÞÝSKA
 • ÞÝSK2BE05 - Nýr valáfangi í Þýsku þar sem megin efni áfangans er undirbúningur ferðar til Berlínar sem stefnt er á að fara á önninni. Undanfari er ÞÝSK1ÞT05.
 • BÓKF2BF05 – Bókfærsla 1, grunnur. Áfanginn er í kjarna á viðskipta- og hagraæðibraut en nýtist sem valáfangi fyrir flesta. Áfanginn er góður fyrir þá sem stefna á viðskipta- eða hagfræði í háskóla
 • HAGF2RH05 – Rekstrarhagfræði 1, undanfari FÉLV1IN05/1FR05
 • HAGF2ÞF05 – Þjóðhagfræði 1, undanfari er FÉLV1IN05/1FR05
 • VIFR2ST05 – Stjórnun, hugtök og kenningar, undanfari FÉLV1IN05/1FR05
 • VIFR2MF05 – Markaðsfræði 1, markaðsrannsóknir. Undanfari er FÉLV1IN05/1FR05
 • UMHV1NU05/1FR05 – Almennur áfangi í náttúrufræði. Enginn undanfari er fyrir áfangann en UMHV1NU05 er undanfari fyrir grunnáfanga í raunvísindum
 • FÉLV1IN05/1FR05 – Inngangur að félagsvísindum. Enginn undanfari er fyrir áfangann en FÉLV1IN05 er undanfari fyrir grunnáfanga í félagsvísindum.
 • FÉLA2ES05 – Félagsfræði undanfari er FÉLV1IN05
 • SAGA2HÍ05 – Saga undanfari er FÉLV1IN05
 • SAGA3CB05 – Saga Bandaríkjanna, nýr og spennandi áfangi undanfari er SAGA2HÍ05
 • FÉLA3ML05 – Málefni líðandi stundar, nýr og spennandi áfangi í félagsfræði, undanfari er FÉLA2ES05
 • SÁLF3SM05 – Afbrigðasálarfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • SÁLF3ÞS05 – Þroskasálfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • SÁLF3JS05 – Jákvæð sálfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • UPPE2AU05 – Uppeldisfræði 1, undanfari er FÉLV1IN05
 • HEIM2NH05 – Inngangur að nútíma heimspeki, undanfari er FÉLV1IN05
 • KYNJ2KJ05 – Kynjafræði, undanfari er FÉLV1IN05
 • FABL2GR05 – Valáfangi á tölvufræðibraut en er flottur áfangi í nýsköpun og getur nýst sem val fyrir aðra
 • EFNA2LM05 – Efnafræði undanfari er UMHV1NU05/1FR05, er í kjarna á raunvísindabraut en getur líka nýst sem náttúruvísinda áfangi á 2. þr. á öðrum stúdentsbrautum
 • LÍFF2ML05 – Líffræði undanfari er UMHV1NU05/1FR05, er á raunvísindabraut en getur líka nýst sem náttúruvísinda áfangi á 2. þr. á öðrum stúdentsbrautum
 • RÉVÍ2KR05 – Kynning á réttarvísindum, undanfari er UMHV1NU05/1FR05. Spennandi áfangi sem tengist rannsóknum á glæpavettvangi. Áfangann má nýta í brautarval á raunvísindabraut en annars í frjálst val á öðrum stúdentsbrautum.
 • STÆR3ÁT05 – Framhaldsáfangi í tölfræði, góður fyrir þá sem stefna á nám í félagsvísindum s.s. félagsfræði eða sálfræði, undanfari STÆR2TL05
 • HEIL2BL05 Heilsa - bætt heilsa betri líðan. Valáfangi Í áfanganum gefst nemendum tækifæri á að byggja sig upp og bæta lífstíl sinn bæði hvað varðar líkamlegt og andlegt heilbrigði. Skipulögð hreyfing er þrisvar sinnum í viku, blandaðir tímar fyrir þol, styrk og liðleika. Nemendum eru kynntar leiðir til að búa sér í haginn og spara með því móti peninga og tíma. Hver og einn setur sér markmið hvað varðar heilsu, lífstíl, næringar og líkamsástand. Leitast verður við að allir finni sína hreyfingu.
 • UPPL2TU05 – Upplýsingatækni, hagnýtur byrjunaráfangi í upplýsingamennt s.s. Word og Exel og getur verið valáfangi fyrir alla
 • GRTE1FF05 – Grunnteikning 1, góður valáfangi fyrir þá sem stefna á nám í verk- eða tæknigreinar og arkitektúr
 • NÆRI2NN05 – Næringarfræði, undanfari er enginn. Þessi skemmtilegi áfangi er skylduáfangi á sjúkraliðabraut en getur verið valáfangi fyrir aðra.
 • ÍÞRÓ1JH01 – Jóga, nýr og spennandi verklegur áfangi. Nemendur læra m.a. jógastöður, slökunaraðferðir og öndunaræfingar
 • FORR2LE05 – Grunnáfangi í leikjaforritun
 • VFOR2GR05 – Grunnáfangi í vefforritun
 • HHLN2HL05 – Hreyfing, hugleiðingar og ljósmyndun í náttúrunni. Hér er um að ræða spennandi og fjölbreyttan valáfanga
 • TEIK1TE05 – Myndlist 1, almennur áfangi
 • TEIK2FH05 – Tískuteikning, skemmtilegur áfangi fyrir þá sem hafa áhuga á fatahönnun og öðru sem tengist tísku og sköpun
 • MATR1AM05 – Almenn matreiðsla
 • RAFG1KY05 – Kynningaráfangi í rafmagni
 • SUÐA1SS05 – Suða, kynning á málmsuðu
 • MALM1MA05 – Málmsmíði grunnáfangi
 • FATA1SH05 – Fatasaumur
 • FATA2SH05 – Framhald af FATA1SH05
 • VITA2VT05 – Vinnubrögð og tjáning
 • LÝÐH1HF05 – Lýðheilsa