Áfangar í boði - Leiðbeiningar

LEIÐBEININGAR VIÐ VAL FYRIR VORÖNN 2021

Íslenska

ÍSLE1ML05 ÍSLE1MR05

ÍSLE1MR05 ÍSLE2BR05 EÐA ÍSLE1MR05 ÍSLE2LR05 (aðeins í samráði við kennara)

ÍSLE2BR05 ÍSLE2LR05 (203)

ÍSLE2LR05 (203) ÍSLE2MÆ05 (303)

ÍSLE2MÆ05 (303) ÍSLE3BF05 (403)

ÍSLE3BF05 (403) ÍSLE3NB05 (ÍSL503)

ÍSLE3NS05 à Brennu – Njáls saga, brautarval eða frjálst val, undanfari er ÍSLE2MÆ05

Einkunn í íslensku í grunnskóla

Áfangi

D

ÍSLE1ML05

C

ÍSLE1MR05

C+

ÍSLE2BR05

B,B+, A

ÍSLE2LR05

Stærðfræði

STÆR1PA05 → STÆR1AR05

STÆR1AR05 STÆR2AR05 EÐA (STÆR1AR05à STÆR2AH05 undantekning)

STÆR2AR05 STÆR2TL05 (tölfræði) EÐA STÆR2AR05 STÆR2AH05 (algebra og hornaföll, mikilvægt fyrir nemendur sem stefna á frekara nám í stærðfræði og raungreinum s.s. nemendur á raunvísindabraut og/eða ákveðnar línur á fjölgreinabraut)

STÆR2AH05 (203) STÆR2VH05 (303) EÐA STÆR2AH05 (203) STÆR2TL05 (313)

STÆR2VH05 (303) STÆR3DF05 (403)

STÆR3DF05 (403) STÆR3HI05 (503)

STÆR2TL05 (313) STÆR3ÁT05 (413)

STÆR3DF05 (403) STÆR3AF05 – Dýpkun og æfing

STÆR3HI05 (503) STÆR4SG05 (703) - Stærðfræðigreining

Einkunn í stærðfræði í grunnskóla

Áfangi

D, C

STÆR1PA05

C+

STÆR1AR05

B

STÆR2AR05

B+, A

STÆR2AH05

Danska

DANS1LF05 DANS1ML05

DANS1ML05 DANS2LU05 EÐA DANS1ML05 DANS2LB05 (203) (aðeins í samráði við kennara)

DANS2LU05 DANS2LB05 (203)

Einkunn í dönsku í grunnskóla

Áfangi

D

DANS1LF05

C

DANS1ML05

C+

DANS2LU05

B, B+, A

DANS2LB05

Enska

ENSK1ET05 ENSK1OS05

ENSK1OS05 ENSK2OS05 EÐA ENSK1OS05 ENSK2KO05 (aðeins í samráði við kennara)

ENSK2OS05 ENSK2KO05

ENSK2KO05 (203) ENSK2GA05 (303)

ENSK2GA05 (303) ENSK3AO05 (403)

ENSK3AO05 (403) ENSK3FS05 (503)

ENSK3YN05 à Yndislestur - val undanfari er ENSK2GA05 (303)

Einkunn í ensku í grunnskóla

Áfangi

D

ENSK1ET05

C

ENSK1OS05

C+

ENSK2OS05

B, B+, A

ENSK2KO05

Raungreinaáfangar

UMHV1NU05 – Almennur áfangi í náttúrufræði enginn undanfari en UMHV1NU05/ SNAT1NÁ05 er undanfari fyrir grunnáfanga í raunvísindum

EFNA2LM05 – Efnafræði 1, undanfari er SNAT1NÁ05/ UMHV1NU05

EFNA2GE05 (203)- Gaslögmál og efnahvörf, undanfari EFNA2LM05 (103)

EFNA3LR05 (313) – Lífefnafræði 1, undanfari EFNA2LM05

LÍFF2ML05 – samspil manna og lífvera undanfari er SNAT1NÁ05/UMHV1NU05

LÍFF2LE05 - Lífeðlisfræði 1 undanfari SNAT1NÁ05 /UMHV1NU05

LÍFF3LÍ05 - Lífeðlisfræði mannsins 2, undanfari LÍFF2LE05

LÍFF3ER05 – Erfðafræði, undanfari LÍFF2LE05

LÍOL2SS05 (LOL103) – Líffæra- og lífeðlisfræði 1 –undanfari SNAT1NÁ05 /UMHV1NU05

LÍOL2IL05 (LOL203) - Líffæra- og lífeðlisfræði 2 – undanfari LÍOL2SS05 (LOL103)

STJÖ2AL05 – Stjörnufræði alheimurinn, undanfari er STÆR2AH05 eða STÆR2AR05

RÉVÍ2KR05 - Kynning á réttarvísindum, undanfari er SNAT1NÁ05 /UMHV1NU05. Spennandi áfangi sem tengist rannsóknum á glæpavettvangi.

EÐLI2AF05 – Hreyfiaflfræði grunnáfangi í eðlisfræði, undanfari er STÆR2VH05

EÐLI3RS05 - Rafsegulfræði, undanfari er EÐLI2AF05

EÐLI3BY05 – Sveiflur, bylgjur og ljósfræði, undanfari er EÐLI2AF05 (ef þú hefur þegar tekið EÐLI3RS05 þá velur þú þennan)

JARÐ2AJ05 - Almenn jarðfræði undanfari er SNAT1NÁ05 /UMHV1NU05

JARÐ3LV05 – Jörðin, lofthjúpur, loftslag og veðurfar undanfari JARÐ2AJ05 eða raungreinaáfangi á 2. Þr. Áhugaverður nýr áfangi og sérlega hagnýtur fyrir þá sem stefna á flugnám.

DÓMS2DÓ05 – Þverfaglegur áfangi sem tengist eðlisfræði, líffræði, sagnfræði, stjörnufræði, tölvufræði og félagsfræði svo eitthvað sé nefnt. Viðfangsefnið eru fyrirbæri sem geta ógnað tilveru mannkynsins. Undanfari SNAT1NÁ05 /UMHV1NU05 og/eða FÉLV1IN05/SNAT1SA05

Þriðja tungumál

Þýska:

ÞÝSK1ÞO05 (103) – ÞÝSK1ÞS05 (203)

ÞÝSK1ÞT05 (303) – ÞÝSK2RÞ05 (403)

Spænska:

SPÆN1SO05 (103) – SPÆN1SS05 (203)

SPÆN1TJ05 (303) – SPÆN2RÞ05 (403)

 

 

Íslenska fyrir nemendur af erlendum uppruna

Áfangarnir eru miðaðir við nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál eða hafa búið erlendis langan tíma og lítið eða ekkert verið í grunnskóla á Íslandi. Kennslan er einstaklingsmiðuð.

ÍSAN1BE05 -1

ÍSAN2AB05 -2

ÍSAN2BS05 - 3

ÍSAN3BÓ05 - 4

ÍSAN3NB05 – 5

ÍSAN2KV05 – Val,kvikmyndir

 

Félagsvísindaáfangar

FÉLV1IN05 – Almennur áfangi í samfélagsfræði enginn undanfari en FÉLV1IN05/SNAT1SA05 er undanfari fyrir grunnáfanga í félagsvísindum

SAGA2HÍ05 – Inngangur að sögu, undanfari er SNAT1SA05

SAGA3MÍ05 – Íslandssaga 1 miðaldasaga, undanfari er samfélagsgrein á 2. Þr

SAGA3ÞV05 - Þjóðarmorð og voðaverk á 20. Öldinni

SAGA3SS05 – Stríð í kvikmyndum

FÉLA2ES05 – Félagsfræði grunnáfangi, undanfari er SNAT1SA05/ FÉLV1IN05

FÉLA3KS05 (203) - Kenningar og samfélag, undanfari er FÉLA2ES05

FÉLA3HE05 – Heilsufélagsfræði, undanfari FÉLA2ES05

FÉLA3RA05 – Rannsóknir og aðferðir félagsgreina, undanfari er FÉLA2ES05

FÉLA3AH05 - Afbrotafræði og frávikshegðun

FÉLA3ST05 – Stjórnmálafræði

KYNJ2KJ05 – Kynjafræði, undanfari er SNAT1SA05/ FÉLV1IN05. Áhugaverður valáfangi.

SÁLF2HS05 - Inngangur að sálfræði, undanfari er SNAT1SA05/ FÉLV1IN05.

SÁLF3ÞS05 – Þroskasálfræði, undanfari SÁLF2HS05

SÁLF3SM05 – Afbrigðasálarfræði, undanfari SÁLF2HS05

SÁLF3JS05 – Jákvæð sálfræði, undanfari SÁLF2HS05

UPPE2AU05 – Uppeldisfræði 1, undanfari er SNAT1SA05/ FÉLV1IN05

UPPE3MU05 – Uppeldisfræði 2, undanfari samfélagsgrein á 2. Þr t.d. UPPE2AU05, FÉLA2ES05, SÁLF2HS05,

HEIM2NH05 –Inngangur að nútíma heimspeki, undanfari er SNAT1SA05/ FÉLV1IN05. Áfanginn er skylduáfangi á Félagsvísindabraut en getur verið val / kjörsviðsáfangi fyrir aðra.

Viðskiptagreinaáfangar

BÓKF2BF05 – Bókfærsla 1, grunnur

BÓKF2BT05 – tölvubókhald, undanfari BÓKF2BF05

HAGF2RH05 - Rekstrarhagfræði 1, undanfari SNAT1SA05/ FÉLV1IN05

HAGF3ÞF05 – Þjóðhagfræði 2, undanfari er HAGF2ÞF05

VIFR3FK05 – Frumkvöðlafræði, undanfari 5 ein í samfélagsgreinum á 2. þr

VIFR3MR05 - Markaðsfræði 2, markaðsrannsóknir, undanfari VIFR2MF05

Íþróttaáfangar

ÍÞRF2SÁ05 – Íþróttasálfræði

ÍÞRF3LH05 – Líffæra- og hreyfifræði

ÍÞRG2KÖ4– Körfubolti

ÍÞRG2VE04 – Vetraríþróttir

Almennir íþróttaáfangar:

ÍÞRÓ1AL01 - skylduáfangi

ÍÞRÓ1LE01 – Leikir

ÍÞRÓ1BO01 – Knattleikir/Boltaleikir

ÍÞRÓ1HR01 – Fjölbreytt hreyfing

ÍÞRÓ1GA01 - Útiganga

Afreksíþróttalína:

KNAT1AA05/KNAT2AA05 – Knattspyrna

KARF1AA05/KARF2AA05 – Körfuknattleikur

Textíláfangar

FATA1SH05 - Grunnáfangi í fatasaum, enginn undanfari (1)

FATA2SH05 - Framhald af FATA1SH05. Báðir þessir áfangar eru almennir

Valáfangar (2)

FATA2FF05 - Framhald í fatasaum, undanfari FATA2SH05 (3)

FATA3FF05 - Undanfari FATA2SH05 eða FATA2FF05 (4)

HAND2HY05 – Valáfangi fyrir alla, fjölbreyttur almennur handavinnuáfangi. Prjón, hekl, leður, útsaumur o.fl.

HAND2HS05 - Hannyrðir

TXHÁ1HF05 – Textíl- og hárgreiðsla. Val áfangi, skemmtilegur kynningaráfangi fyrir alla. Samtvinnað efni út textíl og hárgreiðslu

Ýmsir áfangar sem geta nýst í val eða kjarna

ÍSLENSKA/ STÆRÐFRÆÐI / ENSKA

ÍSLE3NS05 –Brennu- Njáls saga – skemmtilegur áfangi sem nýst getur í brautarval eða sem frjáls valáfangi, undanfari er ÍSLE2MÆ05

ENSK3FS05 (503) - þjálfun í lestri og ritun á ensku, valáfangi fyrir þá sem ekki eru á félagsvísindabraut. ENSK3AO05 (403) er undanfari

ENSK3YN05 – Yndislestur, val undanfari ENSK2GA05 (303)

SPÆNSKA / ÞÝSKA

UMHV1NU05 – Grunnáfangi í náttúrufræði

FÉLV1IN05 – Grunnáfangi í samfélagsfræði

FÉLA2ES05 – Félagsfræði undanfari er SNAT1SA05/FÉLV1IN05

SAGA2HÍ05 – Saga undanfari er SNAT1SA05/FÉLV1IN05

FÉLA3ST05 – Stjórnmálafræði, undanfari FÉLA2ES05. Skiptir máli að taka þátt í kosningum á Íslandi? ... Hverjir sitja á Alþingi? ... Hvernig komast þeir þangað?

KYNJ2KJ05 – Kynjafræði, undanfari er SNAT1SA05/ FÉLV1IN05. Áhugaverður valáfangi þar sem viðfangsefnin eru t.d. kynja- og jafnréttisfræðsla, birtingarmyndir kynjaskekkjunnar, klámvæðing, kynbundið ofbeldi svo eitthvað sé nefnt

SÁLF3SM05 – Afbrigðasálarfræði, undanfari SÁLF2HS05

SÁLF3ÞS05 – Þroskasálfræði, undanfari SÁLF2HS05

UPPE2AU05 – Uppeldisfræði 1, undanfari er SNAT1SA05

UPPE3MU05 – Uppeldisfræði 2, undanfari samfélagsgrein á 2. Þr. s.s. UPPE2AU05,

HEIM2NH05 – Inngangur að nútíma heimspeki, undanfari er SNAT1SA05/ FÉLV1IN05

BÓKF2BF05 – Bókfærsla, grunnur

BÓKF2BT05 – tölvubókhald, undanfari BÓKF2BF05

HAGF2RH05 - Rekstrarhagfræði 1, undanfari SNAT1SA05/ FÉLV1IN05

HAGF3ÞF05 – Þjóðhagfræði 2, undanfari er HAGF2ÞF05

VIFR3FK05 – Frumkvöðlafræði, undanfari 5 ein í samfélagsgreinum á 2. þr

VIFR3MR05 - Markaðsfræði 2, markaðsrannsóknir, undanfari VIFR2MF05

EFNA2LM05 – Efnafræði undanfari er SNAT1NÁ05/UMHV1NU05, er í kjarna á raunvísindabraut en getur líka nýst sem náttúruvísinda áfangi á 2. Þr. á öðrum stúdentsbrautum

LÍFF2ML05 – Líffræði undanfari er SNAT1NÁ05/ UMHV1NU05. Áfanginn er á raunvísindabraut en getur líka nýst sem náttúruvísinda áfangi á 2. Þr. á öðrum stúdentsbrautum

LÍFF3ER05 – Erfðafræði, undanfari LÍFF2LE05

STJÖ2AL05 – Stjörnufræði undanfari er STÆR2AR05/STÆR2AH05. Áfanginn er á raunvísindabraut en getur líka nýst sem náttúruvísinda áfangi á 2. Þr. á öðrum stúdentsbrautum

DÓMS2DÓ05 – Þverfaglegur áfangi sem tengist eðlisfræði, líffræði, sagnfræði, stjörnufræði, tölvufræði og félagsfræði svo eitthvað sé nefnt. Viðfangsefnið eru fyrirbæri sem geta ógnað tilveru mannkynsins. Undanfari SNAT1NÁ05 /UMHV1NU05 og/eða FÉLV1IN05/SNAT1SA05

RÉVÍ2KR05 - Kynning á réttarvísindum, undanfari er SNAT1NÁ05. Spennandi áfangi sem tengist rannsóknum á glæpavettvangi.

STÆR3AF05 – Þjálfunaráfangi í stærðfræði, undanfari STÆR3DF05. Getur nýst sem val/kjörsviðsáfangi.

STÆR4SG05 – Stærðfræðigreining undanfari STÆR3HI05. Getur nýst sem val/kjörsviðsáfangi

STÆR3ÁT05 - Framhaldsáfangi í tölfræði, góður fyrir þá sem stefna á nám í félagsvísindum s.s. félagsfræði eða sálfræði, undanfari STÆR2TL05

UPPL2TU05 – Upplýsingatækni, byrjunaráfangi, getur verið valáfangi fyrir alla

MYND2GM05 - Góður og spennandi valáfangi í myndvinnslu og hönnun þar sem Photoshop, Illustrator og InDesign eru notuð í tölvuvinnslu. Áfangi fyrir þá sem áhuga hafa á almennri hönnun og stefna í þá átt í framtíðinni.

FORR2LE05 – Leikjaforritun, valáfangi fyrir alla

VFOR2GR05 - Heimasíðugerð

GRTE1FF05 – Grunnteikning 1, góður valáfangi fyrir þá sem stefna á nám í verk- eða tæknigreinar og arkitektúr

NÆRI2NN05 – Næringarfræði, valáfangi

HBFR1HH05 - Heilbrigðisfræði

HHLN2HL05 - Hreyfing, hugleiðingar og ljósmyndun í náttúrunni. Hér er um að ræða nýjan spennandi og fjölbreyttan valáfanga

TEIK1TE05 – Myndlist 1, almennur áfangi

TEIK1VT05 – Myndlist 2, almennur áfangi

MATR1AM05 – Almenn matreiðsla

MATR2AM05 – Almenn matargerð og bakstur

MATR2GR05 – Grænmetis og vegan matargerð

RAFG1KY05 – Kynningaráfangi í rafmagni

SUÐA1SS05 – Suða, kynning á málmsuðu

HÚSA1KY05 – Húsasmíði, kynningaráfangi

MALM1MA05 – Málmsmíði grunnáfangi

TXHÁ1HF05 – Textíl- og hárgreiðsla. Val áfangi, skemmtilegur kynningaráfangi fyrir alla. Samtvinnað efni út textíl og hárgreiðslu

MATR1MA05 – Almennur valáfangi í matreiðslu

MATR2AM05 – Mismunandi matreiðslu- og bakstursaðferðir, valáfangi undanfari MATR1MA05

MATR2GR05 – Grænmetisfæði, vegan matargerð

VITA2VT05 – Vinnubrögð og tjáning

LÝÐH1HF05 – Lýðheilsa

FATA1SH05 - Grunnáfangi í fatasaum, enginn undanfari (1)

FATA2SH05 - Framhald af FATA1SH05. Báðir þessir áfangar eru almennir

valáfangar (2)

FATA2FF05 - Framhald í fatasaum, undanfari FATA2SH05 (3)

FATA3FF05 - Undanfari FATA2SH05 eða FATA2FF05 (4)

HAND2HY05 – Valáfangi fyrir alla, fjölbreyttur almennur handavinnuáfangi. Prjón, hekl, leður, útsaumur o.fl.

HAND2HS05 – Hannyrðir