Áfangar í boði - leiðbeiningar


LEIÐBEININGAR VIÐ VAL FYRIR HAUSTÖNN 2024

 

Íslenska

 • ÍSLE1ML05 → ÍSLE1MR05
 • ÍSLE1MR05 → ÍSLE2BR05 EÐA ÍSLE1MR05 à ÍSLE2LR05 (aðeins í samráði við kennara)
 • ÍSLE2LR05 → ÍSLE2MÆ05
 • ÍSLE2MÆ05 → ÍSLE3BF05
 • ÍSLE3BF05 → ÍSLE3NB05
 • ÍSLE3ÁS05 Ástarsögur og kvikmyndir, valáfangi. Undanfari 10 ein á 2. Þr. Próflaus áfangi.

Einkunn í íslensku í grunnskóla

Áfangi

D

ÍSLE1ML05

C

ÍSLE1MR05

C+

ÍSLE2BR05

B, B+, A

ÍSLE2LR05

Stærðfræði

 • STÆR1PA05 → STÆR1AR05
 • STÆR1AR05 → STÆR2AR05 – (STÆR1AR05à STÆR2AH05 undantekning)
 • STÆR2AR05 → STÆR2TL05 (tölfræði) EÐA
 • STÆR2AR05 → STÆR2AH05 (algebra og hornaföll, mikilvægt fyrir nemendur sem stefna á frekara nám í stærðfræði og raungreinum s.s. nemendur á raunvísinda-, viðskipta- og hagfræðibraut og/eða ákveðnar línum á fjölgreinabraut)
 • STÆR2AH05 → STÆR2VH05 EÐA STÆR2AH05 àSTÆR2TL05
 • STÆR2VH05 → STÆR3DF05
 • STÆR3DF05 → STÆR3HI05
 • STÆR2TL05 → STÆR3ÁT05
 • STÆR3FT05 → Tvinntölur og fylki, undanfari STÆR3HI05
 • STÆR3SS05 → Strjál stærðfræði, undanfari STÆR3HI05. STÆR3SS05 er mikilvægur áfangi fyrir nemendur á tölvufræðibraut

Einkunn í stærðfræði í grunnskóla

Áfangi

D, C

STÆR1PA05

C+

STÆR1AR05

B

STÆR2AR05

B+, A

STÆR2AH05

Danska

 • DANS1LF05 → DANS1ML05
 • DANS1ML05 → DANS2LU05 EÐA DANS1ML05 à DANS2LB05 (aðeins í samráði við kennara)
 • DANS2LU05 → DANS2LB05

Nemendur sem hyggja á nám í Danmörku þurfa að hafa lokið ca 15 ein í dönsku.

Einkunn í dönsku í grunnskóla

Áfangi

D

DANS1LF05

C

DANS1ML05

C+

DANS2LU05

B, B+, A

DANS2LB05

Enska

 • ENSK1ET05 → ENSK1OS05
 • ENSK1OS05 → ENSK2OS05 EÐA ENSK1OS05 à ENSK2KO05 (aðeins í samráði við kennara)
 • ENSK2OS05 → ENSK2KO05
 • ENSK2KO05 → ENSK2GA05
 • ENSK2GA05 → ENSK3AO05
 • ENSK3AO05 → ENSK3FS05 (skylduáfangi á félagsvísindabraut)
 • ENSK3FO05 Orðaforði og áhugasvið - valáfangi í ensku. Mjög góður áfangi þar sem nemendum gefst kostur á að auka og vinna með orðaforða sem gæti nýst í framtíðar námi eða starfi. Undanfari ENSK2GA05.

Einkunn í ensku í grunnskóla

Áfangi

D

ENSK1ET05

C

ENSK1OS05

C+

ENSK2OS05

B, B+, A

ENSK2KO05

Raungreinaáfangar

 • UMHV1NU05 - Almennur áfangi í náttúrufræði, enginn undanfari en UMHV1NU05 er undanfari fyrir grunnáfanga í raunvísindum
 • EFNA2LM05 - Efnafræði 1, undanfari er UMHV1NU05
 • EFNA2GE05 - Gaslögmál og efnahvörf, undanfari EFNA2LM05
 • EFNA3RA05 - Lífræn efnafræði, undanfari EFNA2LM05
 • LÍFF2ML05 - Samspil manna og lífvera undanfari er UMHV1NU05
 • LÍFF2LE05 - Lífeðlisfræði 1 undanfari UMHV1NU05
 • LÍFF3LÍ05 - Lífeðlisfræði mannsins 2, undanfari LÍFF2LE05
 • LÍFF3VF05 - Vistfræði , undanfari LÍFF2ML05 eða LÍFF2LE05
 • LÍOL2SS05 - Líffæra- og lífeðlisfræði 1
 • LÍOL2IL05 - Líffæra- og lífeðlisfræði 2
 • EÐLI2AF05 - Hreyfiaflfræði grunnáfangi í eðlisfræði, undanfari er STÆR2VH05
 • EÐLI3RS05 - Rafsegulfræði, undanfari EÐLI2AF05
 • JARÐ2AJ05 - Almenn jarðfræði undanfari er UMHV1NU05
 • STÆR2TL05 - tölfræði er skylduáfangi á öllum stúdentsbrautum, undanfari STÆR2AR05/STÆR2AH05
 • STÆR3FT05 - Tvinntölur og fylki, valáfangi sem hentar vel nemendum á raunvísindabraut og þeim sem eru með stærðfræði sem kjörsvið á fjölgreinabraut. Undanfari STÆR3HI05
 • STÆR3SS05 - Strjál stærðfræði, undanfari STÆR3HI05. STÆR3SS05 er sérlega mikilvægur áfangi fyrir nemendur á tölvufræðibraut og nýtist í kjörsvið /brautarval hjá nemendum á raunvísindabraut eða fjölgreinabraut
 • FORR2PH05 - Byrjunaráfangi í forritun, getur verið almennur valáfangi eða brautarvalsáfangi fyrir nemendur á raunvísindabraut
 • FABL2GR05 - Valáfangi fyrir alla, grunnáfangi í nýsköpun

Þriðja tungumál

Þýska:

 • ÞÝSK1ÞO05 (1) - ÞÝSK1ÞS05 (2)
 • ÞÝSK1ÞT05 (3) - ÞÝSK2RÞ05 (4)
 • ÞÝSK2BE05 - Valáfangi í þýsku þar sem megin efni áfangans er undirbúningur ferðar til Berlínar sem stefnt er á að fara á önninni. Undanfari er ÞÝSK1ÞT05.

Spænska:

 • SPÆN1SO05 (1)- SPÆN1SS05 (2)
 • SPÆN1TJ05 (3)

Íslenska fyrir nemendur af erlendum uppruna

Áfangarnir eru miðaðir við nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál eða hafa búið erlendis langan tíma og ekki verið í grunnskóla á Íslandi. Kennslan er einstaklingsmiðuð.

 • ÍSAN2AB05 -2
 • ÍSAN2BS05 - 3
 • ÍSAN3BÓ05 - 4
 • ÍSAN3NB05 - 5

Nemendur velja valáfanga í samráði við kennara:

 • ÍSAN2KV05 - Val, íslenskt samfélag í kvikmyndum. Undanfarar 1-2 áfangar á 2.þrepi.

Skipulag náms fyrir erlenda nemendur á 1. og 2. önn

 

ÖNN 1

ÖNN 2

Íslenska - Grunnkunnátta

ÍSAN1BE05

ÍSAN1OF05

Íslenska - Samfélag

ÍSAN1NÆ05

ÍSAN1NS05

Íslenska - Daglegt mál

ÍSAN1DM05

ÍSAN1DT05

Verklegt

MATR1AM03

VAL: SUÐA,TEXT, TEIK 3 EIN

Verklegt

UPPT1UE02

VAL: SUÐA,TEXT, TEIK 3 EIN

Stærðfræði

STÆR1UE02

STÆR1PA05

Íþróttir

ÍÞRÓ1AL01

ÍÞRÓ1AL01

Skipulag náms fyrir erlenda nemendur á 3. og 4. önn

ÖNN 3

ÖNN 4

ÍSAN2AB05

ÍSAN2BS05

ÍSAN2KV05

ÍSANXXX

ÍSANXXX

Almennar greinar

VAL

Almennar greinar

VAL

Almennar greinar

STÆR1AR05

Almennar greinar

ÍÞRÓ

ÍÞRÓ

Áfangar fyrir erlenda nemendur á 1. eða 2. önn

 • ÍSAN1BEO5/ ÍSAN1OF05 - Grunnáfangar í íslensku
 • ÍSAN1DM05/ ÍSAN1DT05 - Grunnáfangi, daglegt mál og tal. Hentar vel með öðrum ÍSAN áföngum á 1. eða 2. Þrepi. Þjálfun í daglegu tali og samskiptum.
 • ÍSAN1NÆ05/ ÍSAN1NS05 - Nærumhverfið, fjölbreyttir og skemmtilegir áfangar þar sem lögð er áhersla á að nemendur kynnist stöðum og stofnunum í nærumhverfi sínu.
 • MATR1AM03 - Matreiðsla grunnur
 • UPPT1UE02 - Upplýsingatækni, hagnýtur áfanga þar sem nemendur fá þjálfun í að vinna í tölvum
 • STÆR1UE02 - Stærðfræði þar sem kunnátta nemenda er skoðuð með tilliti til áframhaldandi náms í stærðfræði


Valáfangar:

 • SUÐA - Kynning á málmsuðu, fjölbreytt verkefni
 • Textíl - Kynningaráfangi í textíl og fatasaum, fjölbreytt verkefni
 • Teikning - Grunnáfangi í teikningu og myndlist

Félagsvísindaáfangar

 • FÉLV1IN05 - Inngangur að félagsvísindum, enginn undanfari en FÉLV1IN05 er undanfari fyrir grunnáfanga í félagsvísindum
 • SAGA2HÍ05 - Inngangur að sögu, undanfari er FÉLV1IN05
 • SAGA3SS05 - Kvikmyndir og stríð á 20. öld
 • FÉLA2ES05 - Félagsfræði grunnáfangi, undanfari er FÉLV1IN05
 • FÉLA3KS05 - Kenningar og samfélag, undanfari er FÉLA2ES05
 • FÉLA3HE05 - Heilsufélagsfræði, undanfari FÉLA2ES05. Áfangi í brautarvali á íþrótta- og lýðheilsubraut
 • FÉLA3RA05 - Rannsóknir í félagsvísindum
 • SÁLF2HS05 - Inngangur að sálfræði, undanfari er FÉLV1IN05
 • SÁLF3LÍ05 - Lífeðlisleg sálarfræði
 • SÁLF3ÞS05 - Þroskasálfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • SÁLF3KV05 - Kvikmyndasálfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • UPPE3MU05 - Uppeldisfræði 2, undanfari samfélagsgrein á 2. þr t.d. UPPE2AU05, FÉLA2ES05, SÁLF2HS05,
 • HEIM2NH05 - Inngangur að nútíma heimspeki, undanfari er FÉLV1IN05. Áfanginn er skylduáfangi á Félagsvísindabraut en getur verið val / brautarval fyrir aðra.
 • HEIM2SH05
 • HEIM3SH05 - Sjálfstæð hugsun, æskilegur undanfari er heimspeki á 2. Þr en annars dugar félagsvísindaáfangi á 2. Þr s.s. eins og FÉLA2ES05, SÁLF2HS05, SAGA2HÍ05
 • STÆR3ÁT05 - Valáfangi í tölfræði þar sem STÆR2TL05 er undanfari. Þetta er mjög hagnýtur áfangi sérstaklega fyrir þá sem hyggja á nám í félagsvísindum s.s. sálfræði eða félagsfræði

Viðskiptagreinaáfangar

 • BÓKF2BF05 - Bókfærsla 1, grunnur
 • BÓKF2BT05 - Tölvubókhald, undanfari BÓKF2BF05
 • HAGF2ÞF05 - Þjóðhagfræði 1, undanfari FÉLV1IN05
 • HAGF3RF05 - Rekstrarhagfræði 2, undanfari HAGF2RH05
 • VIFR2FF05 - Viðskiptafræði – fjármálafræði undanfari FÉLV1IN05/FÉLV1FR05
 • VIFR3LF05 - Viðskiptalögfræði, undanfari VIFR2FF05/ HAGF2RH05

Íþróttaáfangar

 • ÍÞRF2SS05 - Íþróttir og samfélag
 • ÍÞRF2ÞJ05 - Þjálfun barna og unglinga
 • ÍÞRF3NÆ05 - Íþróttafræði – næringafræði undanfari ÍÞRF2ÞJ05


Á íþrótta- og lýðheilsubraut þurfa nemendur að taka fjóra ÍÞRG- áfanga á námstímanum, þessir eru í boði á haustönn:

 • ÍÞGR2BL04 - BlakÍÞGR2KÖ04 - Körfubolti

Almennir íþróttaáfangar:

 • ÍÞRÓ1HB01 - Hreyfing og bóklegt, skylduáfangi
 • ÍÞRÓ1AL01 - Fjölbreyttur almennur íþróttaáfangi, skylduáfangi
 • ÍÞRÓ1GA01 - Útiganga
 • ÍÞRÓ1HR01 - Fjölbreytt hreyfing í íþróttahúsi


Afreksíþróttalína:

 • KNAT1AA05/KNAT2AA05 - Knattspyrna
 • KARF1AA05/KARF2AA05 - Körfuknattleikur

Textíl og fatahönnun

 • FATA1SH05 - Grunnáfangi í fatasaum, enginn undanfari (1)
 • FATA2SH05 - Fatasaumur, framhald af FATA1SH05. Báðir þessir áfangar eru almennir valáfangar (2)
 • TEXT2EV05 - enginn undanfari, endurvinnsla. Nemendur læra að breyta fötum og eða sauma nýja flík úr gömlu. Þarna getur hugmyndaflugið fengið að njóta sín.
 • HAND2HS05 - Valáfangi fyrir alla, fjölbreyttur almennur handavinnuáfangi
 • HAND2FY05 - Hannyrðir, undanfarar FATA1SH05/HAND2HS05

Ýmsir áfangar sem geta nýst í val eða kjarna

ÍSLENSKA/ STÆRÐFRÆÐI / ENSKA

 • ÍSLE3ÁS05 - Ástarsögur og kvikmyndir, valáfangi. Undanfari 10 ein á 2. Þr. Próflaus áfangi.
 • ENSK3FS05 - Þjálfun í lestri og ritun á ensku, valáfangi fyrir þá sem ekki eru á félagsvísindabraut. ENSK3AO05 er undanfari.
 • ENSK3FO05 - Orðaforði og áhugasvið - valáfangi í ensku. Mjög góður áfangi þar sem nemendum gefst kostur á að auka og vinna með orðaforða sem gæti nýst í framtíðar námi og/eða starfi. Undanfari ENSK2GA05.


SPÆNSKA / ÞÝSKA

 • ÞÝSK2BE05 - Valáfangi í Þýsku þar sem megin efni áfangans er undirbúningur ferðar til Berlínar sem stefnt er á að fara á önninni. Undanfari er ÞÝSK1ÞT05.

 

 • BÓKF2BF05 - Bókfærsla 1, grunnur. Skylduáfangi á viðskipta- og hagfræðibraut en nýtist sem valáfangi fyrir flesta. Áfanginn er einnig góður fyrir þá sem stefna á viðskipta- eða hagfræði í háskóla.
 • BÓKF2BT05 - Bókfærsla tölvubókhald, undanfari BÓKF2BF05
 • HAGF2ÞF05 - þjóðhagfræði 1, undanfari FÉLV1IN05. Þetta er grunnáfangi á viðskipta- og hagfræðibraut en getur verið val- eða kjörsviðsáfangi hjá öðrum t.d. á fjölgreinabraut.
 • VIFR2FF05 - Viðskiptafræði – fjármálafræði, undanfari FÉLV1IN05/FÉLV1FR05. Þetta er grunnáfangi á Viðskipta- og hagfræðibraut en getur verið val- eða kjörsviðsáfangi hjá öðrum t.d. á fjölgreinabraut.
 • VIFR3LF05 - Viðskiptalögfræði, undanfari Viðskipta-eða hagfræðiáfangi á 2. Þr
 • HAGF3RF05 - Rekstrarhagfræði 2, undanfari HAGF2RH05
 • UMHV1NU05 - Almennur áfangi í náttúrufræði. Enginn undanfari er fyrir áfangann en UMHV1NU05 er undanfari fyrir grunnáfanga í raunvísindum
 • FÉLV1IN05 - Inngangur að félagsvísindum. Enginn undanfari er fyrir áfangann en FÉLV1IN05 er undanfari fyrir grunnáfanga í félagsvísindum.
 • FÉLA2ES05 - Félagsfræði undanfari er FÉLV1IN05
 • FÉLA3KS05 - Kenningar og samfélag, undanfari er FÉLA2ES05
 • FÉLA3RA05 - Rannsóknir í félagsvísindum, undanfari er FÉLA2ES05
 • FÉLA3HE05 - Heilsufélagsfræði, undanfari FÉLA2ES05. Áfangi í brautarvali á íþrótta- og lýðheilsubraut.
 • SÁLF2HS05 - Inngangur að sálfræði, undanfari er FÉLV1IN05
 • SÁLF3ÞS05 - Þroskasálfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • SÁLF3LÍ05 - Lífeðlisleg sálarfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • SÁLF3KV05 - Kvikmyndasálfræði, undanfari SÁLF2HS05
 • UPPE3MU05 - Uppeldisfræði 2, undanfari samfélagsgrein á 2.þr. t.d. FÉLA2ES,SÁLF2HS05
 • SAGA2HÍ05 - Inngangur að sögu, undanfari er FÉLV1IN05
 • SAGA3SS05 - Kvikmyndir og stríð á 20. öld
 • HEIM2NH05 - Inngangur að nútíma heimspeki, undanfari er FÉLV1IN05
 • HEIM3SH05 - Sjálfstæð hugsun, nýr og spennandi áfangi. Æskilegur undanfari er heimspeki á 2. Þr en annars dugar félagsvísindaáfangi á 2. Þr s.s. FÉLA2ES05, SÁLF2HS05, SAGA2HÍ05.
 • EFNA2LM05 - Efnafræði undanfari er UMHV1NU05, er í kjarna á raunvísindabraut en getur líka nýst sem náttúruvísinda áfangi á 2. þr. á öðrum stúdentsbrautum
 • LÍFF2ML05 - Líffræði undanfari er UMHV1NU05, er á raunvísindabraut en getur líka nýst sem náttúruvísinda áfangi á 2. þr. á öðrum stúdentsbrautum
 • STÆR2TL05 - tölfræði er skylduáfangi á öllum stúdentsbrautum, undanfari STÆR2AR05/STÆR2AH05
 • STÆR3ÁT05 - Valáfangi í tölfræði þar sem STÆR2TL05 er undanfari. Þetta er mjög hagnýtur áfangi sérstaklega fyrir þá sem hyggja á nám í félagsvísindum s.s. sálfræði eða félagsfræði
 • STÆR3FT05 - Tvinntölur og fylki, valáfangi sem hentar vel nemendum á raunvísindabraut og þeim sem eru með stærðfræði sem kjörsvið á fjölgreinabraut. Undanfari STÆR3HI05
 • STÆR3SS05 - Strjál stærðfræði, undanfari STÆR3HI05. STÆR3SS05 er sérlega mikilvægur áfangi fyrir nemendur á tölvufræðibraut og nýtist í kjörsvið /brautarval hjá nemendum á raunvísindabraut eða fjölgreinabraut
 • UPPL2TU05 - Upplýsingatækni, hagnýtur byrjunaráfangi í upplýsingamennt s.s. Word og Exel og getur verið valáfangi fyrir alla
 • FORR2PH05 - Byrjunaráfangi í forritun, getur verið almennur valáfangi eða brautarvalsáfangi fyrir nemendur á raunvísindabraut
 • FABL2GR05 - Grunnáfangi í nýsköpun, spennandi valáfangi fyrir alla
 • NÆRI2NN05 - Næringarfræði, undanfari er enginn. Þessi skemmtilegi áfangi er skylduáfangi á sjúkraliðabraut en getur verið valáfangi fyrir aðra.
 • TEIK1TE05 - Myndlist 1, almennur áfangi LISA2AR05
 • GRTE1FF05 - Grunnteikning 1, góður valáfangi fyrir þá sem stefna á nám í verk- eða tæknigreinum og arkitektúr Áfanginn er skylduáfangi í húsasmíði.
 • FATA1SH05 - Grunnáfangi í fatasaum, enginn undanfari (1)
 • FATA2SH05 - Fatasaumur, framhald af FATA1SH05. Báðir þessir áfangar eru almennir valáfangar (2)
 • TEXT2EV05 - endurvinnsla, enginn undanfari. Nemendur læra að breyta fötum og eða sauma nýja flík úr gömlu. Þarna getur hugmyndaflugið fengið að njóta sín 😊
 • HAND2HS05 - Valáfangi fyrir alla, fjölbreyttur almennur handavinnuáfangi
 • HAND2FY05 - Hannyrðir, undanfarar FATA1SH05/HAND2HS05
 • MATR1AM05 - Almenn matreiðsla
 • RAFG1KY05 - Kynningaráfangi í rafmagni
 • SUÐA1SS05 - Suða, kynning á málmsuðu
 • ÚTIV1RK02 - Útivist í heimabyggð, rötun, skipulag og gönguferðir. Nýr og skemmtilegur áfangi með sambland af útivist og fróðleik.
 • MALM1MA05 - Málmsmíði grunnáfangi
 • VITA2VT05 - Vinnubrögð og tjáning, skylduáfangi á öllum stúdentsbrautum
 • LÝÐH1HF05 - Lýðheilsa, skylduáfangi á flestum brautum