Áfangar í boði - Leiðbeiningar

LEIÐBEININGAR VIÐ VAL FYRIR HAUSTÖNN 2021

Íslenska

ÍSLE1ML05 à ÍSLE1MR05

ÍSLE1MR05 à ÍSLE2BR05 EÐA ÍSLE1MR05 à ÍSLE2LR05 (aðeins í samráði við kennara)

ÍSLE2LR05 à ÍSLE2MÆ05

ÍSLE2MÆ05 à ÍSLE3BF05

ÍSLE3BF05 à ÍSLE3NB05

ÍSLE3BB05 à Barnabókmenntir – brautarval eða frjálst val, undanfari er ÍSLE2MÆ05

Einkunn í íslensku í grunnskóla

Áfangi

D

ÍSLE1ML05

C

ÍSLE1MR05

C+

ÍSLE2BR05

B,B+, A

ÍSLE2LR05

Stærðfræði

STÆR1PA05 à STÆR1AR05

STÆR1AR05 à STÆR2AR05 EÐA (STÆR1AR05à STÆR2AH05 undantekning)

STÆR2AR05 à STÆR2TL05 (tölfræði) EÐA STÆR2AR05 à STÆR2AH05 (algebra og hornaföll, mikilvægt fyrir nemendur sem stefna á frekara nám í stærðfræði og raungreinum s.s. nemendur á raunvísindabraut og/eða ákveðnar línur á fjölgreinabraut)

STÆR2AH05 à STÆR2VH05 EÐA STÆR2AH05 àSTÆR2TL05

STÆR2VH05 à STÆR3DF05

STÆR3DF05 à STÆR3HI05

STÆR2TL05 à STÆR3ÁT05

STÆR3FT05 à Tvinntölur og fylki undanfari STÆR3HI05

STÆR3SS05 à Strjál stærðfræði undanfari STÆR3HI05

Einkunn í stærðfræði í grunnskóla

Áfangi

D, C

STÆR1PA05

C+

STÆR1AR05

B

STÆR2AR05

B+, A

STÆR2AH05

Danska

DANS1LF05 à DANS1ML05

DANS1ML05 à DANS2LU05 EÐA DANS1ML05 à DANS2LB05 (aðeins í samráði við kennara)

DANS2LU05 à DANS2LB05

Einkunn í dönsku í grunnskóla

Áfangi

D

DANS1LF05

C

DANS1ML05

C+

DANS2LU05

B, B+, A

DANS2LB05

Enska

ENSK1ET05 à ENSK1OS05

ENSK1OS05 à ENSK2OS05 EÐA ENSK1OS05 à ENSK2KO05 (aðeins í samráði við kennara)

ENSK2OS05 à ENSK2KO05

ENSK2KO05 à ENSK2GA05

ENSK2GA05 à ENSK3AO05

ENSK3AO05 à ENSK3FS05

ENSK3FO05 à Valáfangi þar sem nemendum gefst kostur á að auka orðaforða sinn tengdan áhugasviði, undanfari er a.m.k. 10 ein á 2. þr. eða sambærilegt

Einkunn í ensku í grunnskóla

Áfangi

D

ENSK1ET05

C

ENSK1OS05

C+

ENSK2OS05

B, B+, A

ENSK2KO05

Raungreinaáfangar

UMHV1NU05 – Almennur áfangi í náttúrufræði, enginn undanfari en UMHV1NU05 er undanfari fyrir grunnáfanga í raunvísindum

EFNA2LM05 – Efnafræði 1, undanfari er UMHV1NU05

EFNA2GE05 - Gaslögmál og efnahvörf, undanfari EFNA2LM05

EFNA3RA05 – Efnahvörf og rafefnafræði, undanfari EFNA2GE05

LÍFF2ML05 – Samspil manna og lífvera undanfari er UMHV1NU05

LÍFF2LE05 - Lífeðlisfræði 1 undanfari UMHV1NU05

LÍFF3LÍ05 - Lífeðlisfræði mannsins 2, undanfari LÍFF2LE05

LÍFF3VF05 - Líffræði – vistfræði, undanfari líffræði á 2. þrepi

UMHV2UM05 – Umhverfisfræði, undanfari UMHV1NU05. Mjög áhugaverður áfangi sem er kjörsviðsáfangi á raunvísindabraut en getur verið valáfangi á öðrum brautum.

RÉVÍ2KR05 - Kynning á réttarvísindum, undanfari er UMHV1NU05. Spennandi áfangi sem tengist rannsóknum á glæpavettvangi.

LÍOL2SS05 – Líffæra- og lífeðlisfræði 1

LÍOL2IL05 - Líffæra- og lífeðlisfræði 2

EÐLI2AF05 – Hreyfiaflfræði grunnáfangi í eðlisfræði, undanfari er STÆR2VH05

EÐLI3BY05 –Sveiflur, bylgjur og ljósfræði undanfari er EÐLI2AF05

EÐLI3SV05 – Varmafræði og snúningur, undanfari er EÐLI2AF05

JARÐ2AJ05 - Almenn jarðfræði undanfari er UMHV1NU05

JARÐ3LV05 – Lofthjúpurinn og veðurfar undanfari JARÐ2AJ05, áhugaverður áfangi sem hentar sérlega vel þeim sem hafa áhuga á flugnámi.

DÓMS2DÓ05 – Dómsdagsfræði undanfari UMHV1NU05

Þriðja tungumál

Þýska:

ÞÝSK1ÞO05 (1) – ÞÝSK1ÞS05 (2)

ÞÝSK1ÞT05 (3) – ÞÝSK2RÞ05 (4)

Spænska:

SPÆN1SO05 (1) – SPÆN1SS05 (2)

SPÆN1TJ05 (3) – SPÆN2RÞ05 (4)

Íslenska fyrir nemendur af erlendum uppruna

Áfangarnir eru miðaðir við nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál eða hafa búið erlendis langan tíma og ekki verið í grunnskóla á Íslandi. Kennslan er einstaklingsmiðuð.

ÍSAN1BE05 -1

ÍSAN2AB05 -2

ÍSAN2BS05 - 3

ÍSAN3BÓ05 - 4

ÍSAN3NB05 – 5

ÍSAN1DT05 – Val, grunnáfangi, daglegt mál. Hentar vel með öðrum ÍSAN áfanga á 1. eða 2. Þrepi.

ÍSAN2KV05 – Val, íslenskt samfélag í kvikmyndum. Undanfarar 1-2 áfangar á 2.þrepi.

Félagsvísindaáfangar

FÉLV1IN05– Inngangur að félagsvísindum, enginn undanfari en FÉLV1IN05 er undanfari fyrir grunnáfanga í félagsvísindum

SAGA2HÍ05 – Inngangur að sögu, undanfari er FÉLV1IN05

SAGA3MI05 – Miðaldasaga, undanfari er saga á 2. þr

SAGA3KM05 – Kvikmyndasaga. Undanfari er félagsvísindagrein á 2. þr

FÉLA2ES05 – Félagsfræði grunnáfangi, undanfari er FÉLV1IN05

FÉLA3KS05 - Kenningar og samfélag, undanfari er FÉLA2ES05

FÉLA3RA05 – Rannsóknir og aðferðir félagsvísindagreina, undanfari er FÉLA2ES05

FÉLA3HE05 – Heilsufélagsfræði, undanfari FÉLA2ES05

FÉLA3ST05 – Stjórnmálafræði, undanfari FÉLA2ES05.

FÉLA3AB05 - Afbrotafræði og frávikshegðun, framhaldsáfangi undanfari FÉLA3AH05

SÁLF2HS05 - Inngangur að sálfræði, undanfari er FÉLV1IN05SNAT1SA05

SÁLF3LÍ05 - Lífeðlisleg sálfræði, undanfari SÁLF2HS05

SÁLF3ÞS05 – Þroskasálfræði, undanfari SÁLF2HS05

SÁLF3JS05 – Jákvæð sálfræði, undanfari SÁLF2HS05

LÖGF2LÖ05 – Inngangur að lögfræði, undanfari FÉLV1IN05

UPPE2AU05 – Uppeldisfræði 1, undanfari er FÉLV1IN05

UPPE3MU05 – Uppeldisfræði 2, undanfari samfélagsgrein á 2. þr t.d. UPPE2AU05, FÉLA2ES05, SÁLF2HS05,

HEIM2NH05 – Inngangur að nútíma heimspeki, undanfari er FÉLV1IN05. Áfanginn er skylduáfangi á Félagsvísindabraut en getur verið val / brautarval fyrir aðra.

Viðskiptagreinaáfangar

BÓKF2BF05 – Bókfærsla 1, grunnur

BÓKF2BT05 – Tölvubókhald, undanfari BÓKF2BF05

HAGF2ÞF05 – Þjóðhagfræði og fjármálalæsi 1, undanfari FÉLV1IN05

HAGF3ÞF05 - Þjóðhagfræði 2, undanfari HAGF2ÞF05

VIFR2MF05 – Markaðsfræði, undanfari FÉLV1IN05

VIFR3LF05 - Viðskiptalögfræði, undanfari FÉLV1IN05

Íþróttaáfangar

ÍÞRF2ÞJ05 – Þjálfun barna og unglinga

ÍÞRF2SS05 – Íþróttir og samfélag

ÍÞRF3NÆ05 – Íþróttafræði - næringarfæði

ÍÞRG2KN04 – Knattspyrna

ÍÞRG2FI04 – Fimleikar

Almennir íþróttaáfangar:

ÍÞRÓ1AL01 - Skylduáfangi

ÍÞRÓ1HR01 - Hreyfing

ÍÞRÓ1LE01 – Leikir

ÍÞRÓ1GA01 - Útiganga

Val:

HEIL2BL05 – Heilsa – bætt heilsa betri líðan

HEIL2LÆ05 – Yndislestur sem miðar að betri heilsu

Afreksíþróttalína:

KNAT1AA05/KNAT2AA05 – Knattspyrna

KARF1AA05/KARF2AA05 – Körfuknattleikur

GOLF1AA05 - Golf

SUND1AA05 - Sund

BARD1AA05 - Bardagaíþróttir

FIM1AA05 - Fimleikar

Textíláfangar

FATA1SH05 - Grunnáfangi í fatasaum, enginn undanfari (1)

FATA2HS05 - Þarf ekki undanfara – getur líka verið framhald af FATA1SH05. Báðir þessir áfangar eru almennir valáfangar (2)

FATA2FF05 - Framhald í fatasaum, undanfari FATA2SH05 (3)

HAND2HS05 – Valáfangi fyrir alla, fjölbreyttur almennur handavinnuáfangi

TXHÁ1HF05 – Textíll- og hárgreiðsla. Valáfangi, skemmtilegur kynningaráfangi fyrir alla. Samtvinnað efni úr textíl og hárgreiðslu

Ýmsir áfangar sem geta nýst í val eða kjarna

ÍSLENSKA/ STÆRÐFRÆÐI / ENSKA

ÍSLE3BB05 – Barnabókmenntir – skemmtilegur valáfangi sem nýst getur í brautarval eða sem frjáls valáfangi, undanfari er ÍSLE2MÆ05

ENSK3FS05 - Þjálfun í lestri og ritun á ensku, valáfangi fyrir þá sem ekki eru á félagsvísindabraut. ENSK3AO05 er undanfari

ENSK3FO05 - Fjölbreyttur valáfangi, undanfari er a.m.k. 10 einingar í ensku á 2. þr. Í áfanganum gefst nemendum kostur á að auka orðaforða sinn tengdan áhugasviði. Skemmtilegur og hagnýtur áfangi fyrir þá sem stefna á ákveðið sérsvið hvort sem er í íþróttum, listum, bók- eða verknámi

SPÆNSKA / ÞÝSKA

BÓKF2BF05 – Bókfærsla 1, grunnur. Nýtist sem valáfangi fyrir flesta en er einnig áhugaverður fyrir þá sem stefna á viðskipta- eða hagfræði í háskóla

BÓKF2BT05 – Tölvubókhald, undanfari BÓKF2BF05

HAGF2ÞF05 – Þjóðhagfræði 1, undanfari FÉLV1IN05. Hagfræði og viðskiptafræði má nýta saman sem kjörsviðsáfanga á fjölgreinabraut. Þessir áfangar geta líka farið í val á öllum stúdentsbrautum.

HAGF3ÞF05 - Þjóðhagfræði 2, undanfari HAGF2ÞF05

VIFR2MF05 – Markaðsfræði, undanfari FÉLV1IN05

VIFR3LF05 - Viðskiptalögfræði, undanfari FÉLV1IN05

UMHV1NU05 – Almennur áfangi í náttúrufræði. Enginn undanfari er fyrir áfangann en UMHV1NU05 er undanfari fyrir grunnáfanga í raunvísindum

FÉLV1IN05 – Inngangur að félagsvísindum. Enginn undanfari er fyrir áfangann en FÉLV1IN05 er undanfari fyrir grunnáfanga í félagsvísindum.

FÉLA2ES05 – Félagsfræði undanfari er FÉLV1IN05

SAGA2HÍ05 – Saga undanfari er FÉLV1IN05

FÉLA3ST05 – Stjórnmálafræði, undanfari FÉLA2ES05. Skiptir máli að taka þátt í kosningum á Íslandi? ... Hverjir sitja á Alþingi? ... Hvernig komast þeir þangað?

SÁLF3LÍ05 - Lífeðlisleg sálfræði, undanfari SÁLF2HS05

SÁLF3ÞS05 – Þroskasálfræði, undanfari SÁLF2HS05

SÁLF3JS05 – Jákvæð sálfræði, undanfari SÁLF2HS05

UPPE2AU05 – Uppeldisfræði 1, undanfari er FÉLV1IN05

UPPE3MU05 – Uppeldisfræði 2, undanfari samfélagsgrein á 2. Þr. s.s. UPPE2AU05,

HEIM2NH05 – Inngangur að nútíma heimspeki, undanfari er FÉLV1IN05

BÓKF2BF05 – Bókfærsla, grunnur

BÓKF2BT05 – Tölvubókhald, undanfari BÓKF2BF05

LÖGF2LÖ05 – Inngangur að lögfræði, undanfari FÉLV1IN05. Nýr og spennandi áfangi þar sem kynnt eru grundvallaratriði íslenskrar stjórnskipunar og réttarfars. Áhersla er lögð á kynningu á lögum og reglum sem varða einstaklinga og viðskiptalífið.

EFNA2LM05 – Efnafræði undanfari er UMHV1NU05, er í kjarna á raunvísindabraut en getur líka nýst sem náttúruvísinda áfangi á 2. þr. á öðrum stúdentsbrautum

LÍFF2ML05 – Líffræði undanfari er UMHV1NU05, er á raunvísindabraut en getur líka nýst sem náttúruvísinda áfangi á 2. þr. á öðrum stúdentsbrautum

RÉVÍ2KR05 - Kynning á réttarvísindum, undanfari er UMHV1NU05. Spennandi áfangi sem tengist rannsóknum á glæpavettvangi. Áfangann má nýta í brautarval á raunvísindabraut en annars í frjálst val á öðrum stúdentsbrautum.

STÆR3ÁT05 - Framhaldsáfangi í tölfræði, góður fyrir þá sem stefna á nám í félagsvísindum s.s. félagsfræði eða sálfræði, undanfari STÆR2TL05

UPPL2TU05 – Upplýsingatækni, byrjunaráfangi, getur verið valáfangi fyrir alla

MYND2GM05 - Góður og spennandi valáfangi í myndvinnslu og hönnun þar sem Photoshop, Illustrator og InDesign eru notuð í tölvuvinnslu. Áfangi fyrir þá sem áhuga hafa á almennri hönnun og stefna í þá átt í framtíðinni

FORR2PH05 – Forritun 1, grunnáfangi í forritun. Þetta er góður áfangi fyrir fólk sem stefnir á háskólanám

VEFH2HÖ05 – Útlitsmótun í tölvum, photoshop, illustrator og fl. Valáfangi fyrir alla

GRTE1FF05 – Grunnteikning 1, góður valáfangi fyrir þá sem stefna á nám í verk- eða tæknigreinar og arkitektúr

NÆRI2NN05 – Næringarfræði, undanfari er enginn. Þessi skemmtilegi áfangi er skylduáfangi á sjúkraliðabraut en getur verið valáfangi fyrir aðra.

HHLN2HL05 - Hreyfing, hugleiðingar og ljósmyndun í náttúrunni. Hér er um að ræða nýjan spennandi og fjölbreyttan valáfanga

HEIL2BL05 – Heilsa - bætt heilsa betri líðan. Nýr valáfangi Í áfanganum gefst nemendum tækifæri á að byggja sig upp og bæta lífstíl sinn bæði hvað varðar líkamlegt og andlegt heilbrigði. Skipulögð hreyfing er þrisvar sinnum í viku, blandaðir tímar fyrir þol, styrk og liðleika. Nemendum eru kynntar leiðir til að búa sér í haginn og spara með því móti peninga og tíma. Hver og einn setur sér markmið hvað varðar heilsu, lífstíl, næringar og líkamsástand. Leitast verður við að allir finni sína hreyfingu.

HEIL2LÆ05 – Yndislestur sem miðar að betri heilsu. Nýr valáfangi Í áfanganum lesa nemendur og hlusta á fræðslubækur sem miða að bættri heilsu. Unnið verður að ýmsum verkefnum tengdum þeim, sem miða að því að efla heilsu nemandans.

TEIK1TE05 – Myndlist 1, almennur áfangi

TEIK1VT05 – Myndlist 2, almennur áfangi

MATR1AM05 – Almenn matreiðsla

RAFG1KY05 – Kynningaráfangi í rafmagni

SUÐA1SS05 – Suða, kynning á málmsuðu

HÚSA1KY05 – Húsasmíði, kynningaráfangi

MALM1MA05 – Málmsmíði grunnáfangi

TXHÁ1HF05 – Textíl- og hárgreiðsla. Val áfangi, skemmtilegur kynningaráfangi fyrir alla. Samtvinnað efni út textíl og hárgreiðslu

FATA1SH05 – Fatasaumur

FATA2SH05 (THL203) - Framhald af FATA1SH05

HBFR1HH05 – Heilbrigðisfræði, undanfari er enginn. Þessi skemmtilegi áfangi er skylduáfangi á sjúkraliðabraut en getur verið valáfangi fyrir aðra.

VITA2VT05 – Vinnubrögð og tjáning

LÝÐH1HF05 – Lýðheilsa