Skólaráð

  • er skólameistara til aðstoðar og ráðgjafar um stjórn skólans.
  • fjallar um starfsáætlun skólans og framkvæmd hennar.
  • fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum, vinnu- og félagsaðstöðu nemenda.
  • veitir umsögn um erindi frá skólanefnd, almennum kennarafundi, nemendaráði, einstaklingum, skólameistara og menntamálaráðuneytinu sé þess óskað.
  • fjallar um mál sem varða einstaka nemendur. Með slík mál skal farið sem trúnaðarmál.


Kosið er til skólaráðs við upphaf hvers skólaárs. Í ráðinu sitja tveir fulltrúar kennara, kjörnir á fyrsta almenna kennarafundi skólaársins. Nemendaráð kýs fulltrúa í skólaráð. Aðstoðarskólameistari og áfangastjóri sitja í skólaráði. Skólameistari er oddviti skólaráðs og stýrir fundum þess.


Skólaráð 2020-2021
Kristján Ásmundsson, skólameistari
Guðlaug M. Pálsdóttir, aðstoðarskólameistari
Elín Rut Ólafsdóttir, áfangastjóri
Tveir fulltrúar kennara
Fulltrúi nemenda

Síðast breytt: 4. september 2020

 

Kristján Ásmundsson
Skólameistari
Guðlaug M. Pálsdóttir
Aðstoðarskólameistari
Elín Rut Ólafsdóttir
Áfangastjóri, námsráðgjafi