Mætingareglur

Nemendum ber að sækja allar kennslustundir

Veikindi

 • Ætlast er til þess að nemendur geri kennurum sínum grein fyrir fjarveru sinni (veikindum og öðrum fjarvistum) er þeir mæta næst í tíma.
 • Ef veikindi vara í tvo daga eða lengur og eru vottuð af lækni telst aðeins helmingur viðkomandi fjarvistarstiga með til útreiknings á skólasóknareinkunn. Skilyrði er að læknisvottorði sé skilað á skrifstofu skólans innan fimm skóladaga eftir að veikindum lýkur.
 • Ef samanlögð veikindi á einni önn fara fram yfir 12 skóladaga ber nemanda að gera námsráðgjafa grein fyrir aðstæðum sínum.
 • Nemandi með langvarandi veikindi þarf að hafa nána samvinnu við námsráðgjafa til að halda utan um sín mál.

Skólasóknareinkunn
Gefin er einkunn fyrir skólasókn á hverri önn. Einkunnin ákvarðast bæði af tímasókn og stundvísi og er fjarvist úr kennslustund metin til jafns við að koma þrisvar of seint.
Skólasóknareinkunn, sem endurspeglar viðveru í tímum, er gefin sem hér segir, eftir að tekið hefur verið tillit til veikinda og/eða leyfa:

 • Einkunn 10 98-100% skólasókn
 • Einkunn 9 95-97% skólasókn
 • Einkunn 8 92-94% skólasókn
 • Einkunn 7 89-91% skólasókn
 • Einkunn 6 86-88% skólasókn
 • Einkunn 5 83-85% skólasókn
 • Einkunn 4 80-82% skólasókn
 • Einkunn 3 75-79% skólasókn
 • Einkunn 2 70-74% skólasókn
 • Einkunn 1 0-69% skólasókn

Leyfi
Afreksíþróttafólk getur sótt um að fjarvera þess á námstíma reiknist ekki inn í skólasóknareinkunn. Fjarveran er vegna keppnisferða og/eða æfingabúða landsliðs í viðkomandi grein. Sama getur gilt um afreksfólk á öðrum sviðum. Sækja þarf skriflega um slíkt leyfi.
Önnur leyfi eru ekki veitt nema í undantekningartilfellum.

Mæting í áfanga

 • Nemanda er vísað úr áfanga ef fjarvistir fara yfir 12 talsins þar sem mæting í áfanga er 4 kennslustundir í viku. Hér er átt við raunmætingu
 • Nemanda er vísað úr áfanga ef fjarvistir fara yfir 9 talsins þar sem mæting í áfanga er 3 kennslustundir í viku. Hér er átt við raunmætingu
 • Nemanda er vísað úr áfanga ef fjarvistir fara yfir 6 talsins þar sem mæting í áfanga er 2 kennslustundir í viku. Hér er átt við raunmætingu
 • Nemanda er vísað úr áfanga ef fjarvistir fara yfir 3 talsins þar sem mæting í áfanga er 1 kennslustundir í viku. Hér er átt við raunmætingu
 • Kennari ræðir við nemanda ef óútskýrðar fjarvistir eru óeðlilega margar

Sérreglur
Kennari hefur heimild til að setja sérstök ákvæði um mætingu og aðra ástundun. Slík ákvæði skulu tilgreind í kennsluáætlunum einstakra áfanga. Brot á slíkum ákvæðum jafngilda falli í viðkomandi áfanga.

Við upphaf annar
Ef nemandi mætir ekki í skólann fyrstu 5 kennsludagana á önn og lætur ekki vita af sér skriflega eða með tölvupósti á fss@fss.is. Þá verður litið svo á að hann ætli ekki að stunda nám við skólann þá önn og hann verður gerður óvirkur í Innu.

Nemandi getur látið skýringar fylgja fjarvistum
V Nemandi / forráðamaður getur skráð veikindi í Innu. (Dregst ekki frá þegar skólasóknareinkunn er reiknuð nema vottorði sé skilað, sjá reglur hér fyrir ofan)
W Læknisvottorð
L Leyfi með samþykki skólans – undantekningartilfelli
K Keppni á vegum landsliðs – leyfi veitt ef staðfesting viðkomandi sérsambands er skilað inn
B Íþróttaþátttaka (ekki landsliðsferðir) – fjarvistir dragast ekki frá þegar skólasóknareinkunn er reiknuð
U Utanlandsferð – fjarvistir dragast ekki frá þegar skólasóknareinkunn er reiknuð
T Sóttkví / einangrun vegna Covid-19 - staðfesting þarf að berast skrifstofu skólans frá Heilsuveru