Starfsmenn

Andrés Þórarinn Eyjólfsson
Íþróttir
Anna Karlsdóttir Taylor
Íslenska / forvarnafulltrúi
Anna Kristín Halldórsdóttir
Kennsluráðgjafi
Anna Rún Jóhannsdóttir
Sálfræði
Atli Þorsteinsson
Saga, félagsvísindi
Axel Gísli Sigurbjörnsson
Enska
Ágúst Eiríksson
Leyfi haust 2020
Málmiðngreinar
Ása V. Einarsdóttir
Fagstjóri sjúkraliðabrautar
Ásdís Björk Pálmadóttir
Fagstjóri í háriðnum
Ásgeir Ólafur Pétursson
Eðlisfræði
Ásta Birna Ólafsdóttir
Framhaldsskólabraut, sérkennsla
Ásta Svanhvít Sindradóttir
Íslenska
Baldur Úlfarsson
Matsveinn
Bjarki Ásgeirsson
Tréiðnir
Björgvin Friðriksson
Tölvugreinar, heimspeki
Björgvin Jónsson
Björn Sturlaugsson
Grunnteikning, tréiðngreinar
Bogi Ragnarsson
Félagsfræði
Bragi Einarsson
Listgreinar, upplýsingatækni
Bryndís Garðarsdóttir
Íslenska
Dóra Dögg Kristófersdóttir
Sálfræði, matreiðsla
Drífa Guðmundsdóttir
Stuðningsfulltrúi
Einar Trausti Óskarsson
Spænska
Elín Rut Ólafsdóttir
Áfangastjóri / Námsráðgjafi
Ester Þórhallsdóttir
Jarðfræði, umhverfisfræði, íslenska sem annað tungumál
Garðar Þór Garðarsson
Fagstjóri rafiðngreina
Gísli Freyr Ragnarsson
Tölvugreinar, stærðfræði
Guðbjörg K. Jónatansdóttir
Saga, VITA, félagsvísindi
Guðlaug M. Pálsdóttir
Aðstoðarskólameistari
Guðmann Kristþórsson
Leyfi haust 2020
Bókasafnsfræðingur
Guðmundur Grétar Karlsson
Námstjóri / efnafræði
Guðmundur Ingi Jónsson
Danska, stærðfræði
Guðrún Einarsdóttir
Bókavörður
Guðrún Jóna Magnúsdóttir
Náms- og starfsráðgjafi
Gunnar Magnús Jónsson
Fagstjóri í íþróttum
Gunnar Valdimarsson
Fagstjóri í tréiðnum
Gunnlaugur Sigurðsson
Stærðfræði
Hanna Björnsdóttir
Stærðfræði
Haraldur Jónsson
Stuðningsfulltrúi
Harpa Kristín Einarsdóttir
Líffræði, umhverfisfræði / verkefnastjóri erlendra samskipta
Haukur Viðar Ægisson
Líffræði, umhverfisfræði
Heba Ingvarsdóttir
Skólaritari
Heiða Guðmundsdóttir
Táknmálstúlkur,
Heiðar Sigurjónsson
Kerfisstjóri
Helena Guttesen
Stuðningsfulltrúi
Helga Jakobsdóttir
Iðjuþjálfi
Hildur Skúladóttir
Rafiðnir
Hlynur Heimisson
Rafiðnir
Hlynur Ómar Svavarsson
Viðskiptagreinar
Hulda Egilsdóttir
Fagstjóri í íslensku
Inga Lilja Eiríksdóttir
Fagstjóri í stærðfræði
Ingibjörg Böðvarsdóttir
Spænska, listgreinar
Íris Jónsdóttir
Fagstjóri í listgreinum
Ívar Valbergsson
Leyfi skólaárið 2020-2021
Vélstjórn
John Richard Middleton
Enska
Jón Gunnar Schram
Leyfi skólaárið 2020-2021
Stærðfræði
Jón Þorgilsson
Umsjónarmaður fasteigna
Jórunn Tómasdóttir
Leyfi haust 2020
Íslenska
Katrín Sigurðardóttir
Námstjóri / textílgreinar
Ketty Susana Cervantes Sipion
Starfsmaður í mötuneyti
Kolbrún Marelsdóttir
Lýðheilsa
Kristjana Hildur Gunnarsdóttir
Íþróttir
Kristjana Hrönn Árnadóttir
Enska / félagslífsfulltrúi
Kristján Ásmundsson
Skólameistari
Lilja Dögg Friðriksdóttir
Íslenska
Lovísa H. Larsen
Félagsgreinar
Luis Felipe Torres Meza
Enska
Magdalena Brzozowska
Skólaliði
Magnús Einþór Áskelsson
Þroskaþjálfi
Margrét Alda Sigurvinsdóttir
Stærðfræði, starfsbraut
Margrét Kristjánsdóttir
Matreiðsla
Margrét Þorsteinsdóttir
Aðstoðarkokkur
Ólöf Hildur Egilsdóttir
Fagstjóri í ensku
Ragnheiður Gunnarsdóttir
Stærðfræði, Trúnaðarmaður FF
Rósa Guðmundsdóttir
Námstjóri / tölvugreinar
Sandra Helgadóttir
Stuðningsfulltrúi
Sesselja Bogadóttir
Náms- og starfsráðgjafi
Sigríður Rós Jónatansdóttir
Heilbrigðisgreinar
Sigurður Geirfinnsson
Húsvörður
Sigurlaug Kristinsdóttir
Bókari
Simon Cramer Larsen
Danska, Trúnaðarmaður FF
Sonja Sigurðardóttir
Fjármálastjóri
Sólveig Sveinbjörnsdóttir
Listgreinar, grunnteikning
Sumarrós Sigurðardóttir
Leyfi haust 2020
Sunna Gunnarsdóttir
Náms- og starfsráðgjafi
Sunna Pétursdótir
Þroskaþjálfi
Sverrir Gunnarsson
Rafiðngreinar
Telma Rut Eiríksdóttir
Þroskaþjálfi
Veska Jónsdóttir
Fagstjóri erlendra tungumála annarra en ensku / þýska, enska
Þjóðbjörg Gunnarsdóttir
Stærðfræði, bókfærsla / verkefnastjóri með málefnum nýbúa
Þorsteinn I Hjálmarsson
Málmiðngreinar
Þorvaldur Sigurðsson
Íslenska
Þórarinn Ægir Guðmundsson
Fagstjóri málm- og véltæknigreina
Þórunn Svava Róbertsdóttir
Námstjóri / starfsbraut
Ægir Karl Ægisson
Áfangastjóri