Áfangar í boði eftir brautum

Áfangar á einstökum brautum - vorönn 2023

 

Framhaldsskólabrautir 

  2. önn 4. önn  
  BÓKNÁMSLÍNA BNL BÓKNÁMSLÍNA BNL  
  ÍSLExxx 3 bóklegar kjarnagreinar  
  ENSKxxx ÍSL,ENS,STÆ eða DAN  
  STÆRxxx VAL 5 ein  
  DANSxxx VAL 5 ein  
  FÉLV1FR05 VAL 5 ein  
  VAL 5 ein ÍÞRÓ1xx01  
  NEMO1NS01 2-3 gr. í varaval  
  ÍÞRÓ1AL01    
  2-3 gr. í varaval    
       
       
2. önn 4. önn 2. önn  
LISTNÁMSLÍNA LML- MYN LISTNÁMSLÍNA LML - MYN LISTNÁMSLÍNA - TEX  
MYNL2FF05 3 almennar bóklegar greinar FATA1SH05/FATA2SH05  
MYNL2MA05 ÍSL,ENS,STÆ eða DAN HAND2HY05  
FÉLV1FR05/UMHV1FR05 VAL 5 ein 2. ÞR FÉLV1FR05/UMHV1FR05  
LISA2R05 VAL 5 ein 2. ÞR 2-3 almennar bóklegar gr.  
2 almennar bóklegar greinar VAL 5 ein 2. ÞR ÍSL,ENS,STÆ eða DAN  
ÍSL,ENS,STÆ eða DAN ÍÞRÓ1xx01 NEMO1NS01  
NEMO1NS01 2-3 gr. í varaval ÍÞRÓ1AL01  
ÍÞRÓ1AL01   2-3 gr. í varaval  
2-3 gr. í varaval      
       
       
2. önn 4. önn 2. önn 4. önn
ÍÞRÓTTA- OG LÝÐHEILSULÍNA ÍÞRÓTTA- OG LÝÐHEILSULÍNA TÖLVUÞJÓNUSTULÍNA TÞL19 TÖLVUÞJÓNUSTULÍNA
ÍÞRF2SÁ05 ÍÞGR2-VAL 04 VFOR2GR05 RAFG1KY05
ÍÞGR2-VAL 04 2 bóklegar kjarnagreinar TÖTÆ2FR05 LINU2KE05
FÉLV1IFR05/UMHV1FR05 VAL 5 ein WIND2UP05 FORR2LE05
3 bóklegar kjarnagreinar VAL 5 ein VALGREIN 5 EIN FÉLV1FR05
ÍSL,ENS,STÆ eða DAN VAL 5 ein ÍSLEXXX STÆRXXX
NEMO1NS01 ÍÞRÓ1AL01 ENSKXXX VALGREIN 1ein
ÍÞRÓ1AL01 2-3 gr. í varaval NEMO1NS01 ÍÞRÓ1AL01
2-3 gr. í varaval   ÍÞRÓ1AL01 2-3 gr. í varaval
    2-3 gr. í varaval  
       
       
2. önn 4. önn 2. önn 4. önn
VERKNÁMSLÍNA VERKNÁMSLÍNA FLUGVIRKJALÍNA FVL FLUGVIRKJALÍNA FVL
GRUNNT 5 EIN   ENSK XXX EÐLI2AF05
HÚSA1KY05 Valið í samráði við STÆR XXX ENSK XXX
MALM1MA05 Ægi Karl ÍSLE XXX STÆR2VH05
UPPL2TU05   FÉLV1FR05 UPPL2TU05
2 almennar bóklegar greinar   LÝÐH1HF05 VAL 1 EIN
NEMO1NS01 ÍÞRÓ1AL01 RAMV1VA04 VAL 5 EIN
ÍÞRÓ1AL01 2-3 gr. í varaval SKYNEÁ01 VAL 5 EIN
2-3 gr. í varaval   ÍÞRÓ1AL01 ÍÞRÓ1AL01
    2-3 gr. í varaval 2-3 gr. í varaval

 

Stúdentsbrautir

Tölvufræðibraut 2020 stúdentsbraut - TF
TFB 2. önn TFB 4. önn TFB 6. önn
ÍSLE2MÆ05 ÍSLE3NB05 LOKA3LV05
STÆR2VH05 ENSK3AO05 SAMFgr 5ein 2.þr
DANS2LB05 STÆR3HI05 BRAUTARVAL 3.ÞR
ENSK2KO05 VERK/LIS 5 ein 1.ÞR BRAUTARVAL 2. eða 3. ÞR
VFOR2GR05 VFOR3BE05 Frjálst val 1. eða 2 þr
FORR3PH05 FORR2GD05 Frjálst val 1. eða 2 þr
TÖTÆ2FR05 GAGN1GR05 ÍÞRÓ1XX01
2-3 gr. í varaval ÍÞRÓ1xx01 2-3 gr. í varaval
ÍÞRÓ1XX01 2-3 gr. í varaval ÍÞRÓ1XX01
  ÍÞRÓ1XX01  
ATH! Val hér miðast við að nemendur hafi byrjað í almennum greinum í efri áfanga á 2. þr og þriggja ára nám
     
     
Listnámsbraut myndlistarlína stúdentsbraut - LNM
LN/M 2.önn LN/M 4.önn LN/M 6.önn
MYNL2FF05 MYNL3ÞR05 MYNL3LO10
MYNL2MA05 MYNL3TB05 LISA3ÍS05
LISA2RA05 ÍSLE3NB05 VAL 5 EIN Á 2. þr
ÍSLE2MÆ05 ENSK3AO05 VAL 5 EIN Á 3. þr
ENSK2KO05 STÆR2TL05 LOKA3LV05
UMHV1NU05 VAL 5 EIN Á 2. þr ÍÞRÓ1xx01
VITA2VT05 VAL 5 EIN Á 3. þr 2-3 gr. í varaval
2-3 gr. í varaval ÍÞRÓ1xx01  
  2-3 gr. í varaval  
ATH! Val hér miðast við að nemendur hafi byrjað í almennum greinum í efri áfanga á 2. þr og þriggja ára nám
     
     
Íþrótta- og lýðheilsubraut stúdentsbraut - ÍL
2.önn 4.önn 6.önn
ÍÞRF2SÁ05 ÍÞRF3LH05 BRAUTARVAL 2. ÞR
ÍÞGR2-VAL 04 ÍÞGR2-VAL 04 FRJÁLST VAL 5 EIN 3. ÞR
STÆ2AH05/2AR05 BRAUTARVAL 3. ÞR FRJÁLST VAL 5 EIN 3. ÞR
ENSK2KO05/ ENSK2GA05/ ENSK3AO05 BRAUTARVAL 2. ÞR FRJÁLST VAL 5 EIN 1. ÞR
ÍSLE2LR05/ ÍSLE2MÆ05 BRAUTARVAL 2. ÞR VERK/LIS 5 EIN 1. ÞR
UMHV1NU05 ÍSLE3xx05 LOKA3LV05
VITA2VT05 ÞRIÐJA MÁL 1.ÞR 05 2-3 gr. í varaval
ÍÞRÓ1 EIN ÍÞRÓ1AL01  
2-3 gr. í varaval 2-3 gr. í varaval  
ATH! Val hér miðast við að nemendur hafi byrjað í almennum greinum í efri áfanga á 2. þr og þriggja ára nám  
Mikilvægt að skoða vel skiptingu á annir og brautarlýsingu á heimasíðu skólans  
     
     
Drög að vali fyrir félagsvísinda og raunvísindabrautir
2.önn - Fél Lesa val! 2.önn - Raun
ÍSLE2LR05/ ÍSLE2MÆ05 Þegar áfangar eru valdir þarf að hafa í ÍSLE2LR05/ ÍSLE2MÆ05
STÆR2TL05 / STÆR2AH05 huga áfanga á núverandi önn og hvað STÆR2AH05/ STÆR2VH05/ STÆR3DF05
ENSK2KO05/ ENSK2GA05/ ENSK3AO05 tekur við skv. raglum um röð áfanga. ENSK2KO05/ ENSK2GA05/ ENSK3AO05
LÝÐH1HL05/VITA2VT05 Einnig þarf að athuga hvort reglur um LÝÐH1HL05/VITA2VT05
FÉLV1IN05/UMHV1NU05 undanfara eru uppfylltar t.d er FÉLVIN05 FÉLV1IN05
DANS2LB05/ ÞÝSK1ÞO05/ SPÆN1SO05 undanfari fyrir alla samfélagsáfanga DANS2LB05/ ÞÝSK1ÞO05/ SPÆN1SO05
SAMFÉLAGSGREIN ÚR KJARNA 5 EIN á 2. þr og UMHV1NU05 undanfari EFNA2LM05
ÍÞRÓ1HB01/ ÍÞRÓ1AL01 fyrir raunvísindaáfanga. ÍÞRÓ1HB01/ ÍÞRÓ1AL01
  Þeir sem lokið hafa DANS2LB05 geta  
2-3 gr. í varaval valið 3. mál (þýsk/ spæn) á vorönn 2-3 gr. í varaval
SAMFÉLAGSGR/ NÁTTÚRUVÍSINDI en aðrir halda áfram í dönsku. RAUNVÍSINDAGREIN ÚR KJARNA 5 EIN
ÚR KJARNA 5 ein.   ÞRIÐJA TUNGUMÁL
ÞRIÐJA TUNGUMÁL    
     
     
Drög að vali fyrir viðskipta-og hagfræðibraut og fjölgreinabrautir
2. önn - Viðsk-hagf Lesa val! 2.önn - Fjöl
ÍSLE2LR05/ ÍSLE2MÆ05 Þegar áfangar eru valdir þarf að hafa í ÍSLE2LR05/ ÍSLE2MÆ05
STÆR2AH05/ STÆR2VH05/ STÆR3DF05 huga áfanga á núverandi önn og hvað STÆR2AH05/ STÆR2VH05/ STÆR3DF05
ENSK2KO05/ ENSK2GA05/ ENSK3AO05 tekur við skv. raglum um röð áfanga. ENSK2KO05/ ENSK2GA05/ ENSK3AO05
LÝÐH1HL05/VITA2VT05 Einnig þarf að athuga hvort reglur um LÝÐH1HL05/VITA2VT05
UMHV1NU05/FÉLV1IN05 undanfara eru uppfylltar t.d er FÉLVIN05 FÉLV1IN05/UMHV1NU05
BÓKF2BF05 undanfari fyrir alla samfélagsáfanga DANS2LB05/ ÞÝSK1ÞO05/ SPÆN1SO05
HAGF2RH05 á 2. þr og UMHV1NU05 undanfari BRAUTARKJARNI/ s.s. FÉLVÍS 2.ÞR/NÁTTVÍS2.ÞR
ÍÞRÓ1HB01/ ÍÞRÓ1AL01 fyrir raunvísindaáfanga. ÍÞRÓ1HB01/ ÍÞRÓ1AL01
  Þeir sem lokið hafa DANS2LB05 geta  
2-3 gr. í varaval valið 3. mál (þýsk/ spæn) á vorönn á 2-3 gr. í varaval
VIFR2FF05 fjölgreeinabraut en aðrir halda áfram SAMFÉLAGSGR/ NÁTTÚRUVÍSINDI
HAGF2ÞF05 í dönsku. Á VH-braut er betra að byrja ÚR KJARNA 5 ein.
ÍÞRÓ1AL01 á viðskiptagreinum sjá skiptingu á annir. ÞRIÐJA TUNGUMÁL

 

Verk- og starfsnámsbrautir

Húsasmíði
2.önn - HÚ18 4.önn - HÚ8 5. önn - HÚ8
FRVV1FB05 GLÚT2HH08 ÁÆST3SA05
GRTE1FÚ05 INNK2HH05 HÚSV3HU05
SKYN2EÁ01 INRE2HH08 LOKA3HU08
TRÉS1VT08 TEIK2HH05 TEIK3HU05
2-3 almennar bókl. greinar 1-2 almennar bóklegar greinar TRST3HH05
ÍÞRÓ1AL01 ÍÞRÓ1AL01 bóklegt
2 almennar gr. í varaval 2 almennar gr. í varaval Varaval ef þarf
     
     
Vélstjórn
GMV/VÉL 2. ÖNN 4. önn - VVB 6. önn - VVB
IÐTE2VB04 HBFR1SA03 IÐTE3VB04(DV)
MLSU2VB03 KÆLI2VA05 RAMV2VB04(DV)
RAMV1VA04 RAMV2VA04(CV) RÖKR3VB04
SMÍÐ1VB04(BV) UMHV2SA04 SMÍÐ2VB04(CV)
VÉLS2VA04 VÉLS2VB04 VÉLS3VB04(EV)
bók VÉLV3VA04 VÉLT3VB04
ÍÞRÓ1AL01 VÉLF1VA04 VÖRS1VB04
Almennar gr. í varaval Almennar gr. í varaval Almennar gr. í varaval
     
     
Rafvirkjun
2. önn - RAF18 4. önn - RAF 6. önn - RAF
RAFL1GB03 RAFL3GD03 FRLA3RB05
RAFM2GB05 RAFM3GD05 LYST3RB05
STÝR2GB05 RATM2GB05 RAFM3RF05
TNTÆ2GB05 STÝR3GC05 RRVV2RB03
VGRT2GB03 2 almennar bókl. gr. STÝR3RD05
SKYN2EÁ01 ÍÞRÓ 1 EIN VSME2GR05
1-2 almennar bókl. gr. 2 almennar gr. í varaval STÆR2AH05/2TL05
ÍÞRÓ 1 EIN   2 almennar gr. í varaval
2 almennar gr. í varaval    
     
     
  Hársnyrtiiðn  
  HGR 2. önn  
  HÁRG2GB02  
  HKLI2GB03  
  HLIT2GB01  
  LÍOL2SS05  
  HPEM2GB02  
  IÐNF2GB04  
  bók  
  bók  
  ÍÞRÓ 1 ein  
  2 almennar gr. í varaval  

 

Sjúkraliðabraut

 

SJ 2. önn SJ 4. önn SJ 6. önn
ÍSLEXX05 NÆRI2NN05 SÁLF3SM05
DANSXX05 SASK2SS05 HJÚK3FG05
ENSKXX05 SJÚK2GH05 HJÚK3LO03
VITA2VT05 HJÚK2HM05 VINN3GH08
LÍFF2ML05 HJÚK2TV05 Almennar greinar
LÍOL2SS05 VINN2LS08 2-3 gr. í varaval
ÍÞRÓ1AL01 ÍÞRÓ1AL01  
2-3 gr. í varaval 2-3 gr. í varaval  
Mikilvægt að skoða líka vel stöðuna í almennum greinum