Áætlun gegn einelti

Stefnuyfirlýsing
Það er skýr stefna Fjölbrautaskóla Suðurnesja að hvorki einelti né annað ofbeldi er liðið í skólanum. Allra leiða verður leitað til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt. Fjölbrautaskóli Suðurnesja á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og samvinnu allra til að góður árangur náist í skólastarfinu.

Skilgreining á einelti
Einelti er endurtekin áreitni eða ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, sem stýrt er af einstaklingi eða hópi.

 • Andlegt einelti felst m.a. í stríðni, útilokun, hótunum eða höfnun.
 • Líkamlegt einelti getur verið barsmíðar, spörk, hrindingar eða meiðingar af öðru tagi.
 • Munnlegt ofbeldi getur m.a. falist í uppnefnum, stríðni, hvísli um fórnarlambið eða upplognum sögum.
 • Efnislegt ofbeldi er m.a. þegar eigum er stolið eða eyðilagðar.
 • Með félagslegu ofbeldi er fórnarlambið m.a. skilið út undan eða þarf að þola svipbrigði, augngotur eða þögn.
 • Í rafrænu ofbeldi felast m.a. illkvittin skilaboð á samfélagsmiðlum, fórnarlamb er útskúfað frá hópum á netsíðu eða tekið út af vinalista og myndum eða myndböndum er dreift.

Um er að ræða einelti ef einstaklingi líður illa vegna þess að hann verður endurtekið fyrir einhverju ofantöldu eða annarri niðurlægjandi áreitni.

Ofbeldi er vísvitandi meiðandi hegðun eða vítavert tillitsleysi þar sem einstaklingur eða hópur beitir valdi sem meiðir eða niðurlægir aðra.

Að þekkja einelti
Sá einstaklingur sem verður fyrir einelti eða ofbeldi segir oft ekki frá því. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni eineltis.
Hugsanlega er um einelti að ræða ef nemandinn...

 • vill ekki fara í skólann.
 • kvartar undan vanlíðan á morgnana.
 • hættir að sinna náminu, einkunnir lækka.
 • fer að koma heim með rifin föt og skemmdar námsbækur.
 • missir sjálfstraustið.
 • einangrast félagslega.
 • neitar að segja frá hvað amar að.
 • verður árásargjarn og erfiður viðureignar.
 • sýnir ýkt viðbrögð við áreiti.
 • kemur heim í öllum hléum í skólanum.
 • vill ekki taka þátt í félagsstörfum í skólanum.

Verði foreldrar eða starfsmenn varir við einhver þessara einkenna eða önnur sem benda til að nemandanum líði illa er mikilvægt að kanna málið og hafa samband við stjórnendur, námsráðgjafa eða umsjónakennara viðkomandi nemanda.

Ábyrgð
Allir þeir sem verða vitni að, vita af eða hafa sterkan grun um einelti skulu láta vita af því eða bregðast við á annan hátt.

Ef upp kemur einelti eða annað ofbeldi í skólanum eiga skólastjórnendur að vinna að lausn málsins. Leita skal aðstoðar námsráðgjafa og annars fagfólks eftir þörfum. Annað starfsfólk, foreldrar og nemendur geta aðstoðað við lausn mála.

Hvert á að leita?
Ef grunur er um einelti má leita til:

 • starfsmanns í skólanum sem viðkomandi þekkir og vill leita til.
 • námsráðgjafa.
 • skólastjórnenda.
 • eða senda skilaboð til námsráðgjafa á netfangið namsradgjafar@fss.is og þeir skoða þá málið eða koma boðunum til réttra aðila.

Aðgerðaáætlun

 • Allir nemendur skulu fræddir um stefnu skólans um viðbrögð við einelti, t.d. í umsjónartímum, á nýnemadegi og annars staðar þar sem það á við: Einelti og ofbeldi leyfist ekki.
 • Starfsmenn skólans skulu fræddir um stefnu skólans um viðbrögð við einelti.
 • Ávallt sé lögð áhersla á góð samskipti innan skólans.
 • Að brýnt sé fyrir nemendum að þegar ágreiningur kemur upp þeirra á milli sé rétt að ræða málin og reyna að komast að málamiðlun og fá aðstoð til þess frá öðrum ef á þarf að halda.
 • Nemendur og starfsmenn séu hvattir til að láta vita ef þeir eða aðrir verða fyrir einelti eða ofbeldi, öllum á að geta liðið vel í skólanum og njóta virðingar sem einstaklingar.
 • Nemendum og starfsmönnum sé gerð grein fyrir því að ef þeir segja frá því að einhverjum líði illa vegna eineltis eða annars ofbeldis sé það trúnaðarmál.
 • Nemendur og starfsmenn séu hvattir til að taka afstöðu gegn einelti og ofbeldi í verki með því að bregðast við til hjálpar og láta vita.
 • Nemendum sé gerð grein fyrir því að það að skilja útundan og hunsa er jafnmikið einelti og að hæðast að eða berja.
 • Allir foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um stefnu skólans í eineltis- og ofbeldismálum í upphafi skólagöngu barna sinna og séu hvattir til að leggja skólanum lið.
 • Foreldrar séu beðnir að láta börn sín vita að þeir styðji stefnu skólans og vilji hvorki að þau séu lögð í einelti, leggi aðra í einelti né séu áhorfendur að einelti eða ofbeldi.
 • Foreldrar séu hvattir til að hafa samband við umsjónarkennara, námsráðgjafa eða skólastjórnendur ef þeir fá grun um einelti eða ofbeldi í skólanum.
 • Kanna skal líðan nemenda reglulega.
 • Áætlun um viðbrögð við einelti verði kynnt einu sinni á önn á skjávarpa í sal.
 • Þegar verið er að rannsaka eineltismál sé þolandi upplýstur um gang mála og fái allar upplýsingar um málið.

Síðast endurskoðað í janúar 2020.