Courses for foreign students - Fall Semester 2023

Icelandic for foreign students

The courses are aimed at students who speak Icelandic as a second language or who have lived abroad for a long time and have not attended elementary school in Iceland. The teaching is individualized.

 • ÍSAN2AB05 -2
 • ÍSAN2BS05 - 3
 • ÍSAN3BÓ05 - 4
 • ÍSAN3NB05 - 5

Students choose an elective course with the teacher:
ÍSAN2KV05 - Elective course, Icelandic society in movies. Must have taken 1-2 courses on 2nd level.


Study plan for foreign students in the 1st or 2nd semester

 

SEMESTER 1

SEMESTER 2

Icelandic - Basic skills

ÍSAN1BE05

ÍSAN1OF05

Icelandic - Society

ÍSAN1NÆ05

ÍSAN1NS05

Icelandic - Everyday language

ÍSAN1DM05

ÍSAN1DT05

Practical course

MATR1AM03

ELECTIVE: SUÐA,TEXT, TEIK 3 EIN

Practical course

UPPT1UE02

ELECTIVE: SUÐA,TEXT, TEIK 3 EIN

Mathematics

STÆR1UE02

STÆR1PB05

Physical Education (Sports)

ÍÞRÓ1AL01

ÍÞRÓ1AL01

Courses for foreign students in the 1st or 2nd semester

 • ÍSAN1BEO5/ ÍSAN1OF05 - Basic courses in Icelandic
 • ÍSAN1DM05/ ÍSAN1DT05 - Basic course, everyday language. Suitable to be taken with other ÍSAN courses on Level 1 or 2. Training in everyday speech and communication.
 • ÍSAN1NÆ05/ ÍSAN1NS05 - The local environment, diverse and fun courses where the emphasis is on students getting to know places and institutions in their local environment.
 • MATR1AM03 - Cooking
 • UPPT1UE02 - Information technology, a practical course where students are trained to work with computers
 • STÆR1UE02 - Mathematics where students' skills are tested with regard to continuing education in mathematics
 • STÆR1PB05 - Basic course in mathematics


Elective courses:

 • Welding - Introduction to metal welding, varied projects
 • Textiles - Introductory course in textiles and sewing, varied projects
 • Drawing - Basic course in drawing and artÍslenska fyrir nemendur af erlendum uppruna

Áfangarnir eru miðaðir við nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál eða hafa búið erlendis langan tíma og ekki verið í grunnskóla á Íslandi. Kennslan er einstaklingsmiðuð.

 • ÍSAN2AB05 -2
 • ÍSAN2BS05 - 3
 • ÍSAN3BÓ05 - 4
 • ÍSAN3NB05 – 5

Nemendur velja valáfanga í samráði við kennara:

ÍSAN2KV05 - Val, íslenskt samfélag í kvikmyndum. Undanfarar 1-2 áfangar á 2.þrepi.

Skipulag náms fyrir erlenda nemendur á 1. eða 2. önn

 

ÖNN 1

ÖNN 2

Íslenska - Grunnkunnátta

ÍSAN1BE05

ÍSAN1OF05

Íslenska - Samfélag

ÍSAN1NÆ05

ÍSAN1NS05

Íslenska - Daglegt mál

ÍSAN1DM05

ÍSAN1DT05

Verklegt

MATR1AM03

VAL: SUÐA,TEXT, TEIK 3 EIN

Verklegt

UPPT1UE02

VAL: SUÐA,TEXT, TEIK 3 EIN

Stærðfræði

STÆR1UE02

STÆR1PB05

Íþróttir

ÍÞRÓ1AL01

ÍÞRÓ1AL01

 

Áfangar fyrir erlenda nemendur á 1. eða 2. önn

 • ÍSAN1BEO5/ ÍSAN1OF05 - Grunnáfangar í íslensku
 • ÍSAN1DM05/ ÍSAN1DT05 - Grunnáfangi, daglegt mál. Hentar vel með öðrum ÍSAN áföngum á 1. eða 2. Þrepi. Þjálfun í daglegu tali og samskiptum.
 • ÍSAN1NÆ05/ ÍSAN1NS05 - Nærumhverfið, fjölbreyttir og skemmtilegir áfangar þar sem lögð er áhersla á að nemendur kynnist stöðum og stofnunum í nærumhverfi sínu.
 • MATR1AM03 - Matreiðsla
 • UPPT1UE02 - Upplýsingatækni, hagnýtur áfanga þar sem nemendur fá þjálfun í að vinna í tölvum
 • STÆR1UE02 - Stærðfræði þar sem kunnátta nemenda er skoðuð með tilliti til áframhaldandi náms í stærðfræði
 • STÆR1PB05 - Grunnáfangi í stærðfræði

Valáfangar:

 • Suða - Kynning á málmsuðu, fjölbreytt verkefni
 • Textíl - Kynningaráfangi í textíl og fatasaum, fjölbreytt verkefni
 • Teikning - Grunnáfangi í teikningu og myndlist