STÆR1PT05(SB) - Tölfræði og prósentur

Talnareikningur, hlutföll, prósentur, veldi og tölfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Áfanginn ætlaður nemendum sem koma með einkunnina 5 eða lægri í stærðfræði upp úr grunnskóla
Áfanginn sem er þrískiptur og er lokaeinkunn gefin eftir hverja lotu. Í fyrsta hluta, talnareikningi, er unnið með talnaskilning og undirstöðuatriði í almennum reikningi. Í öðrum hluta,prósentureikningi og hlutföll, er unnið með hugtakið prósenta og einfaldur prósentureikningur æfður. Í þriðja hluta, tölfræði, er unnið með talnasöfn, töflur og myndrit

Þekkingarviðmið

 • samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu heilla talna
 • talnakerfinu
 • notkun sviga og röð aðgerða
 • notkun velda
 • frumþáttun náttúrlegra talna
 • að prósenta er hluti af hundraði
 • einföldum prósentureikningi
 • hugtökunum þýði og úrtak
 • tíðnitöflu og myndritum
 • meðaltali, miðgildi og tíðasta gildi

Leikniviðmið

 • vinna með tölur og námunda þannig að auðvelt sé að reikna í huganum
 • reikna dæmi með svigum og nota reglu um röð aðgerða
 • nota veldi í útreikningi
 • frumþátta tölur
 • finna hluta, heild og prósentu
 • hækka og lækka tölu um ákveðna prósentu
 • vinna með talnasafn og búa til tíðnitöflu
 • setja upp súlurit, stöplarit og línurit
 • finna meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi talnasafns
 • lesa upplýsingar út úr myndritum og töflum

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu í áframhaldandi námi
 • takast á við stærðfræðileg verkefni í daglegu lífi með opnum og jákvæðum huga
Nánari upplýsingar á námskrá.is