EFNA3RA05 - Efnahvörf og rafefnafræði

efnahvörf, rafefnafræði og kjarnaefnafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: EFNA3EG05
Efnisþættir sem eru teknir fyrir í áfanganum eru ólíkar gerðir efnahvarfa og helstu gerðir efnahvarfa kjarnaefnafræðinnar. Mjög ítarlega er farið í sýru-basa hvörf og hvörf málma við sýru. Haldið er áfram með leysni salta og leysnimargfeldi. Einnig er fjallað um rafefnafræði, galvanihlöð og aðrar rafhlöður í sambandi við oxun-afoxunar hvörf. Áhersla er lögð á dæmareikning þar sem ofangreindum efnisþáttum er fléttað saman.

Þekkingarviðmið

 • myndun salta og ákvörðun leysnimargfeldis þeirra
 • myndun botnfalls
 • áhrifum samskonar jóna á jafnvægi fellingarhvarfa
 • sýrum og bösum, pH hugtakinu
 • sjálfsjónun vatns, sýru og basa klofningsfasta
 • muninum á römmum og veikum lausnum af sýrum og bösum
 • sýru-basa-títrun
 • spennuröðinni
 • galvanihlöðum, Nernst-jöfnunni og rafgreiningu
 • tæringu og tæringarvörnum
 • gerð geislunar, hraða niðurbrots við geislun og helmingunartíma geislavirkra samsæta

Leikniviðmið

 • skilgreina ofangreind hugtök og greina milli ólíkra efnafræðihugtaka
 • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum þeirra
 • skrifa raungreinaskýrslu
 • reikna dæmi tengd hugtökunum hér að ofan
 • spá fyrir um myndun botnfalls með reikningum

Hæfnisviðmið

 • tengja efnafræði við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
 • geta tjáð sig í ræðu og riti um raungreinar
 • átta sig á hvaða reikniaðferðir eiga við hverju sinni við útreikninga í efnafræði
 • gera sér grein fyrir mikilvægi nákvæmra vinnubragða í efnafræði
Nánari upplýsingar á námskrá.is