STÆR3ÁT05(SB) - Stærðfræði - Tilgátur og tölfræði

Tölfræði, ályktunartölfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR2TL05
Unnið með lýsandi- og ályktunartölfræði, s.s. töluleg gögn og myndræna framsetningu, einkennistölur fyrir gagnasöfn og dreifingu. Normaldreifing, t-dreifing og kí- kvaðrat. Áhersla lögð á sjálfstæð vinnubrögð og lausnir verkefna með aðstoð vasareikna og reikniforrita

Þekkingarviðmið

 • algengustu líkindadreifingum
 • grunnatriðum úrtaksfræða
 • hugtökum svo sem öryggisbil, öryggismörk, skekkjumörk, öryggisstig, Z-stig, t-stig og kí-kvaðrat
 • fylgni
 • tilgátuprófunum
 • notkun vasareikna og reikniforrita við útreikninga

Leikniviðmið

 • nota úrtaksdreifingu við framsetningu tölfræðilegra ályktana
 • setja fram tilgátu og gera á henni viðeigandi tölfræðileg próf
 • reikna út fylgni milli tveggja breyta og túlka niðurstöður
 • nýta reikniforrit við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir

Hæfnisviðmið

 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • beita aðferðum tölfræðinnar á skipulegan hátt við lausn viðfangsefna og þrauta
 • geta útskýrt hugmyndir innan námsefnisins skilmerkilega og skipst á skoðunum um þær
 • leggja mat á tölfræðigögn og átta sig á muninum á fylgni og orsakasamhengi
 • skilja röksemdir og framsetningu tölfræðinnar á almennum vettvangi á fræðilegan hátt, bæði í rituðu máli og myndrænt
Nánari upplýsingar á námskrá.is