ENSK1OM05 - 2. áfangi á framhaldsskólabraut

Orðaforði, málfræði, málnotkun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
ENSK1OM samsvarar hæfniþrepi A1/A2 í evrópska tungumálarammanum. Þjálfun í lestri og lesskilningi í þeim tilgangi að auka orðaforða. Nemendur vinna einföld, stutt verkefni sem þeir skila af sér ýmist munnlega eða skriflega. Farið yfir grunnatriði í málfræði. Þjálfun í ritun, hlustun og tjáningu.

Þekkingarviðmið

 • grunnhugtökum í málfræði (t.d. fleirtala, stigbreyting, tíðir sagna o.s.frv.)
 • grunnatriðum í ritun
 • byggingu mjög einfaldrar ritgerðar
 • lestri texta á ensku
 • aðferðum við að efla orðaforða sinn

Leikniviðmið

 • lesa og skilja texta þannig að þeir geti endursagt þá í ræðu og riti
 • tjá lesskilning í rituðu máli
 • skrifa einfaldan texta
 • hlusta á og skilja einfalda texta
 • halda uppi einföldum samræðum

Hæfnisviðmið

 • vinna með einfaldan enskan texta, bæði í lestri og ritun
 • halda stutta kynningu fyrir samnemendur og/eða kennara
 • hlusta á og skilja einfaldan enskan texta
 • taka þátt í umræðum um einföld málefni
Nánari upplýsingar á námskrá.is