ÍSLE1RM05 - Málfræði- og bókmenntahugtök

málfræði, ritun, stafsetning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Lögð er áhersla á orðflokkagreiningu, beygingarfræði, setningafræði og stafsetningu. Nemendur þjálfast í grundvallarvinnubrögðum ritunar.

Þekkingarviðmið

 • ýmsum grunnhugtökum varðandi sögu, ljóðstíl og form
 • merkingarlegum, beygingarlegum og setningafræðilegum einkennum orðflokka
 • stafsetningarreglum
 • gildi handbóka og uppflettirita
 • byggingu málsgreina og efnisgreina
 • uppsetningu, byggingu og framsetningu stuttra ritsmíða
 • hvernig skrifa á stuttar ritsmíðar í skrefum
 • forsendum góðrar framsagnar og samræðutækni

Leikniviðmið

 • nýta málfræði til að bæta stíl og rita rétt
 • nýta sér uppflettirit og handbækur
 • skrifa læsilegan texta
 • byggja upp og ganga frá stuttum ritsmíðum
 • þekkja muninn á orðflokkum og geta greint málsgreinar í setningarhluta
 • lesa og skilja styttri bókmenntatexta

Hæfnisviðmið

 • nýta málfræði til að bæta ritsmíðar sínar
 • skrifa af hugmyndaauðgi og móta sér persónulegan stíl
 • hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
Nánari upplýsingar á námskrá.is