MYNL3TB05 - Teikning, myndgreining og myndbygging

Teikning, myndbygging, myndgreining

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: MYNL2AT05 og MYNL2TA05
Marmið áfangans gengur út á að efla þrjá meginþætti: Teikningu sem tjáningarmiðil, með notkun mismunandi teikniefna og verkfæra. Myndgreiningu þar sem nemendur læra að formgreina listaverk og dýpka þannig skilning sinn á sjónrænum forsendum myndverka. Myndbyggingu þar sem nemendur læra að byggja upp eigin verk í form og lit. Mikil áhersla verður lögð á skissuvinnu og leit að myndefni.

Þekkingarviðmið

 • ólíkum teikniaðferðum
 • ólíkum efnum til myndgerðar
 • ferilvinnu frá skissu til verks
 • formrænum reglum myndbyggingar
 • hugtökum til rökstuðnings á vali fyrirmynda og sjónarhorna
 • hugtökum til að setja verk sín og annarra í listsögulegt samhengi

Leikniviðmið

 • nota mismunandi áhöld í teikningu
 • ná góðu valdi á frásagnarmáta teikningar
 • ná góðu valdi á listrænni tjáningu í teikningu
 • nýta sér reglur um formræna myndbyggingu
 • nota liti
 • rökræða um listaverk
 • nýta sér ljósmyndun við leit að viðfangefnum
 • ræða og kynna verk sín og annarra
 • nota stafræna tækni við efnisöflun og útfærslu hugmynda

Hæfnisviðmið

 • geta beitt mismunandi teikniaðferðum eftir því hvert viðfangsefnið er
 • sýna fram á að hann skilji lögmál formrænnar uppbyggingar myndverka
 • meta tengsl inntaks og formrænnar framsetningar listaverka
 • rökstyðja myndbyggingu eigin myndverka
 • beita gagnrýninni hugsun við túlkun og úrvinnslu listaverka
 • vera fær um að byggja upp markvisst þróunarferli frá hugmynd að mynd
 • taka þátt í gagnrýninni umræðu um eigin verk og annarra
Nánari upplýsingar á námskrá.is