ENSK2OS05(SB) - Skilningur og orðaforði

Orðaforði, skilningur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: ENSK1OS05 eða hæfnieinkunn B úr grunnskóla
Áhersla er lögð á að nemendur öðlist aukna kunnáttu og færni í ensku. Þeir muna tileinka sér og nota nýjan orðaforða og þjálfast í að nota málið og tjá sig á skipulegan hátt. Áhersla er lögð á lestur texta til að byggja upp bæði virkan og óvirkan orðaforða og góðan skilning. Viðfangsefni eru: m. a. textalestur, orðaforði, ritun og málfræði

Þekkingarviðmið

 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
 • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
 • lesskilningi sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins

Leikniviðmið

 • skilja fjölbreytt mál
 • lesa fjölbreytta texta sér til gagns
 • beita málfari við hæfi í samskiptum
 • tjá sig skýrt og skipulega
 • skrifa fjölbreytt ritunarverkefni

Hæfnisviðmið

 • skilja fjölbreytt talað mál
 • tileinka og nýta sér efni fjölbreyttra ritaðra texta
 • lesa fjölbreytta texta og geta tjáð sig skriflega um efni þeirra
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
 • skrifa fjölbreytta texta eftir því sem hæfa tilefninu
Nánari upplýsingar á námskrá.is