FÉLA3HE05 - Heilsufélagsfræði

heilsufélagsfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: FÉLA3KS05
Framhaldsáfangi þar sem lögð er áhersla á að skoða heilsu og heilbrigði útfrá félagsfræðilegu sjónarhorni. Nemendum verður kennt að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka skilning á viðfangsefnum heilsufélagsfræðinnar. Skoðaðar verða fjöldi rannsókna í heilsufélagsfræði með það fyrir augum að gera nemandann læsari á viðfangsefni greinarinnar

Þekkingarviðmið

 • heilbrigði og lýðheilsu á Íslandi
 • tengslum fjölskyldunnar við heilsu og sjúkdóma
 • faraldsfræði og rannsóknum sem miða að því að hefta útbreiðslu sjúkdóma
 • heilsu í sögulegu ljósi
 • tengslum stéttar, stöðu og heilbrigðis
 • tengslum þátta eins og t.d. kynhlutverka við heilbrigði

Leikniviðmið

 • skilja mikilvægi heilbrigðra lífshátta og daglegs lífs
 • skilja hvernig hægt er að móta líf sitt með tilliti til góðrar heilsu, andleg og líkamleg
 • greina þætti í umhverfinu sem kunna að hafa neikvæða áhrif á einstaklinga og hópa
 • geta beitt fræðilegum vinnubrögðum
 • geta skilið viðfangsefni greinarinnar út frá þeim kenningum og aðferðum sem beitt er innan heilsufélagsfræði

Hæfnisviðmið

 • geta beitt gagnrýnni hugsun í fræðilegri umræðu sem og í almennri umræðu
 • skilja helstu aðferðir greinarinnar og geta nýtt sér kenningar hennar í leik og starfi
 • leitast við að yfirfæra þá þekkingu sem hann aflar sér í áfanganum yfir á daglegt líf
Nánari upplýsingar á námskrá.is