ÞÝSK1ÞS05(SB) - Þýska 2

málfræði og skilningur, málnotkun, Þýska

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: ÞÝSK1ÞO05
Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp. Áfram er unnið að því að þjálfa nemendur enn frekar í framburði, lesskilningi, hlustun, tali og ritun. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Nemendur þjálfast m.a. í að tjá sig um liðna atburði og bjarga sér við einfaldar, hversdagslegar aðstæður

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem þarf til að geta lesið, hlustað á, skilið og rætt um einföldustu atriði
 • helstu grundvallarþáttum þýsks málkerfis
 • Þýskalandi, þýskumælandi löndum og einstökum þáttum þýskrar menningar
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar, upplýsingar og fyrirmæli
 • skilja einfalda texta af ýmsu tagi í nútíð og núliðinni tíð
 • fylgja söguþræði í einföldum bókmenntatexta
 • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita málsniði við hæfi
 • geta tjáð sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf
 • geta ritað stutta texta í nútíð og núliðinni tíð
 • geta dregið sjálfur ályktanir um málfræðilegar reglur og notkun þeirra

Hæfnisviðmið

 • skilja talað mál um kunnuglegt efni
 • skilja meginatriði texta sem innihalda algengan orðaforða
 • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður og beita viðeigandi málsniði
 • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og persónulegri reynslu
 • rita einfalda texta um málefni og atburði í nútíð og núliðinni tíð
 • nota rök– og gagnrýna hugsun
Nánari upplýsingar á námskrá.is