ENSK2KO05(SB) - Enska - Krefjandi orðaforði

Krefjandi orðaforði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Nemandi hafi lokið ensku úr grunnskóla með lágmarkseinkunn 8 eða hafi lokið undirbúningsáfanga
Áhersla er lögð á að nemendur verði vel læsir á krefjandi texta. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér krefjandi orðaforða, tjá hugsun sína skýrt í riti og rökstyðja skoðanir sínar. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan orðaforða og góðan skilning. Lesin eru bókmenntaverk úr hinum enskumælandi menningarheimi

Þekkingarviðmið

 • menningu, viðhorfum og gildum í tilteknum enskumælandi löndum
 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að standast hæfniviðmið þrepsins
 • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að standast hæfniviðmið þrepsins
 • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls

Leikniviðmið

 • skilja fjölbreytt mál
 • lesa margs konar gerðir texta
 • beita málfari við hæfi í samskiptum
 • tjá sig um málefni sem hann hefur undirbúið
 • skrifa margs konar texta

Hæfnisviðmið

 • skilja almennt talað mál
 • tileinka og nýta sér efni ritaðs texta
 • lesa texta og geta tjáð sig munnlega eða skriflega um efni þeirra
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
 • skrifa læsilegan texta um efni frá eigin brjósti
 • skrifa margskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem við eiga hverju sinni
Nánari upplýsingar á námskrá.is