Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Allar námsbrautir


Allar námsbrautir

 

Stúdentsnám
Annað bóknám
Starfsnám
Verknám
Námsbrautir - Ný námskrá

Ný braut í samræmi við nýja námsskrá.
Gömul braut í fullu gildi.
Gömul braut, ekki hægt að hefja nám á henni frá grunni lengur.
Endurskoðun stendur yfir

 

10.bekkur - Grunnskólaval

Fjölbrautaskóli Suðurnesja í samvinnu við grunnskóla á Suðurnesjum býður nememdum í 10. bekk upp á nokkra framhaldsskólaáfanga í grunnskólavali. Skráning í áfangana fer í gegnum grunnskólana og skilyrði er að nemendur séu tilbúnir til þess að sinna námi á framhaldsskólastigi.  Hver áfangi er kenndur einu sinni í viku yfir allan veturinn.  Bóklegir áfangar nýtast t.d. á stúdentsbrautum en verklegir áfangar eru kynning á verklegum greinum og nýtast sem verk- og listgreina val á stúdentsbrautum.  

Enska ENSK2KO05 þriðjudagar
Rafvirkjun RAFG1KY03 þriðjudagar
Textíl TXHÁ1HF03 þriðjudagar
Húsasmíði HÚSA1KY03 miðvikudagar
Spænska SPÆN1SO05 miðvikudagar
Stærðfræði STÆR2AH05 miðvikudagar

Einnig er mögulegt í einstökum tilfellum að skrá sig í almenna áfanga í dagskóla ef aðstæður leyfa.

 

Stúdentsnám

Félagsvísindabraut 200 F-ein.
Fjölgreinabraut 200 F-ein.
Raunvísindabraut 200 F-ein.
Viðbótarnám til stúdentsprófs
Íþróttabraut 2017 - Stúdentsbraut
Listnámsbraut -myndlistarlína 2017 - Stúdentbraut
Listnámsbraut - textíl- og hönnunarlína - Stúdentsbraut
Tölvufræðibraut 2017 - Stúdentsbraut
Afreksíþróttalína (Lína, hluti af braut en ekki sér braut)

Annað bóknám

Framhaldsskólabraut 100 F-ein.
-Ferðaþjónustulína
-Öryggis- og björgunarlína

Starfsbraut (ST) 240 F-ein.
Almenn braut/fornám (AN2)
Almenn braut - íþrótta- og heilbrigðislína (AN1 - ÍÞR)
Almenn braut - listnámslína (AN1 - LIS)
Almenn braut - verknámsbraut (AN1-VERK)
Almenn braut - bóknámslína (AN1 - BÓK)

Starfsnám

Sjúkraliðabraut 200 F-ein.
Sjúkraliðabrú 2017 146 F-ein
Tölvufræðibraut 167 F-ein.
Tölvuþjónustubraut 102 F-ein.
Íþróttabraut (ÍÞ) 75 ein.
Listnámsbraut - 2011 (LNmyl / LNtex) 105 ein.

Verknám

Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina (GBM) 21 ein.
Húsasmíðabraut (HÚ8) 172 ein.
Grunnnám málm- og véltæknigreina (GMV)
    Nemendur velja svo:
    a) Grunnnám málmiðngreina (MG) 79 ein.
    b) Vélstjórnarnám:
       i) Vélstjórnarnám A (VVA) 51 ein.
       ii) Vélstjórnarnám B (VVB) 135 ein.
    c) Bíliðngreinar - framhald (ekki kennt hér).
Grunnnám rafiðna (GR) 80 ein.
Rafvirkjun (RK8) 164 ein.
Námsbraut netagerðar 204 F-ein.
Hársnyrtiiðn 2016
Sjá einnig: Námssamningar - Sveinspróf

 

Eldri námsskrá

 Stúdentsnám

Félagsfræðabraut (FÉ) 140 ein. 
Málabraut (MB) 140 ein. 
Náttúrufræðibraut (NÁ) 140 ein.
Viðskipta- og hagfræðibraut (VH) 140 ein.
Íþróttabraut til stúdentsprófs 140 ein (viðbótarnám)
Hraðferðarlína fyrir afburða námsmenn (Lína, ekki braut)

 

Starfsnám

Ferðaþjónustubraut - 1. stig (FÞB1) 36-38 ein.
Ferðaþjónustubraut - 2. stig (FÞB2) 71-77 ein.
Heilbrigðis- og félagsþjónustubraut (HFB) 70-76 ein.
Löggæslu- og björgunarbraut (LOB) 71-76 ein.
Sjúkraliðabraut (SJ) 120 ein.
Tölvufræðibraut (TFB) - 2012 116 ein.
Tölvufræðibraut - eldri (TFB) 118 ein. 

 

Verknám

Netagerð (NG9) 48 ein
Hársnyrtiiðn (HG8) 168 ein.

Síðast breytt 15.júní 2017

Heilsueflandi  SFR2014  SFR2015  SFR2016  SFR2017