Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Mat á skólastarfi

 

Mat á skólastarfi

Samkvæmt gildandi lögum um framhaldsskóla ber öllum framhaldsskólum á landinu að meta skólastarfið reglulega, þar á meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans og tengsl við aðila utan skólans. Á fimm ára fresti er síðan gerð úttekt á sjálfsmatsaðferðum skólanna.

Árið 1998 var stofnuð formleg matsnefnd í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og sjálfsmatskerfi skólans var þróað af henni. Í núverandi nefnd sitja Axel Gísli Sigurbjörnsson, Ása Einarsdóttir, Garðar Þór Garðarsson, Harpa Kristín Einarsdóttir og Guðlaug M. Pálsdóttir. Nefndin fundar einu sinni í viku. Í skólanámskrá hafa verið sett fram markmið og er reglulega kannað hvort þau hafi náðst.

Á hverri önn eru ólíkir þættir skólastarfsins metnir en kennslumat fer þó alltaf fram þar sem kennsla um fjórðungs kennara er metin í hvert skipti. Starfsmannaviðtöl viðkomandi kennara og skólastjórnenda fara fram í kjölfar kennslumatsins.

Haustið 2016 gerði menntamálaráðuneytið síðast úttekt á sjálfsmatsaðferðum FS og uppfyllir skólinn bæði viðmið ráðuneytisins um sjálfsmatsaðferðir og um framkvæmd sjálfsmats.

Hér fyrir neðan má sjá þá þætti skólastarfsins sem metnir eru reglulega.

  Vor
2015
Haust
2015
Vor
2016
Haust
2016
Vor
2017
Haust
2017
Könnun á kennslu og kennsluháttum x x x x x x
Mat á störfum annarra starfsmanna en kennara (nemendur) x         x
Könnun á móttöku nýrra kennara     x      
Könnun á líðan kennara       x    
Mat á störfum stjórnenda (starfsmenn)     x      
Mat á starfi Starfsbrautar   x        
Könnun á fjölbreyttu kennslumati         x  
Könnun á viðhorfi nemenda  til mötuneytis     x      
Könnun á viðhorfi starfsmanna  til mötuneytis x          
Könnun á líðan nemenda í grunnáföngum kjarnagreina   x   x   x
Könnun á líðan nemenda   x     x  
Mat á einkunnadreifingu og brottfalli í áföngum x x x x x x
Könnun á notkun heimasíðu x x x x x x
Úttekt á stöðu eigna (búnað, viðhald, tæki o.fl.) x x x x x x

 

Síðast breytt: 1. október 2015

Heilsueflandi  SFR2014  SFR2015  SFR2016  SFR2017