Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

THL-1136

Hönnun og hugmyndavinna
Lögð er áhersla á sambandið milli hugmyndar, hráefnis, tækni, aðferða og listrænnar sköpunar, greiningar og túlkunar og þróuð þannig hæfni nemandans til þess að starfa sjálfstætt, setja fram hugmynd, meta og gagnrýna eigið verk. Nemendur vinna ýmis fyrir fram ákveðin verkefni, auk sjálfvalinna. Vinnan er að mestu fólgin í hugmyndavinnu, t.d. form- og litafræði, tískuteiknun, hugmyndavinnu á tölvu, hráefnisþekkingu, tilraunum og fleiri þáttum sem stuðla að nýsköpun. Einnig er lögð áhersla á þekkingu varðandi breyttar þarfir, nýjungar og upplýsingaöflun. Sérstök áhersla er lögð á þemavinnu í hóp sem fólgin er í fyrir fram ákveðnu verkefni, t.d. völdu leikverki þar sem nemendur ákveða leikmynd og búninga eða framkvæmd og uppsetningu á tískusýningu o.s.frv. Nemendur hafa mismunandi hæfileika og áhugasvið og geta þannig samnýtt þá þætti og um leið tamið sér tillitssemi, jákvæða gagnrýni og rökhyggju. Unnið er með líkön, sýnishorn, kynningu eða sýningu. Æskilegar eru vettvangsheimsóknir og fyrirlestrar í tengslum við námsefnið.
  • Undanfari: SJL 203
                                               Heilsueflandi2019                         

                                   Erasmus
SFR2018 SFR2017 SFR2016 SFR2015 SFR2014