Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

TNT-1024

Í þessum áfanga kynnist nemandinn stafrænni tækni og nær tökum á grunnatriðum hennar svo sem hliðum, talnakerfi sem notuð eru við stafrænar rásir og lærir að breyta tölum og kóðum milli þessara talnakerfa, Einnig lærir nemandinn að nota sannleikstöflur til að skilgreina virkni rökrásanna, lærir að nota Bólskan rithátt og Bólskar jöfnur til að skilgreina virkni rökrása og læri að einfalda þær með hjálp Karnaugh korta. (Ekki er reiknað með að Bólsk algebra verði kennd í þessum áfanga, aðeins ritun merkja á Bólsku formi og gerð Bólskrar jöfnu rásarinnar). Að auki tileinki nemandinn sér þá teiknistaðla sem notaðrir eru í rökrásateikningum og teikning og prófun rása í hermiforriti svo sem Mulitsim. Námið byggist á verkefnavinnu, þar sem hvert verkefni samanstendur af útlistun þeirrar tækni sem verkefnið fjallar um, auk verklegrar æfingar þar sem nemandinn brýtur verkefnið til mergjar, tengir, prófar og mælir og tekur saman niðurstöður. Í þessum verkefnum verði einnig lögð áhersla á að nemandinn nýti sér mælitæki til að finna tengivillur og bilanir ásamt prófana í hermiforriti. Nemendur nýti sér tölvutæknina við skil á verkefnum og skýrslum.
  • Undanfari: Enginn
                                               Heilsueflandi2019                         

                                   Erasmus
SFR2018 SFR2017 SFR2016 SFR2015 SFR2014