Sálfræðingar

Lára Björg Grétarsdóttir
Sálfræðingur
Hulda María Einarsdóttir
Sálfræðingur

Sálfræðingar eru til viðtals fyrir nemendur skólans.

Skrifstofa sálfræðinga er við hliðina á sjúkraliðastofunni 231, innst á ganginum á 2. hæð.
HÉR er hægt að óska eftir viðtali hjá sálfræðingi. Einnig er hægt að fá aðstoð hjá námsráðgjöfum.

Veturinn 2021-2022 eru viðtalstímar eftirfarandi:
Þriðjudagar Viðtalstími kl. 8:30 til 14:30 Lára Björg Grétarsdóttir
     
Fimmtudagar Viðtalstími kl. 8:30 til 14:30 Hulda María Einarsdóttir
     

Sálfræðingar á vegum fræðslusviðs Reykjanesbæjar veita nemendum skólans sálfræðiþjónustu þeim að kostnaðarlausu. Þjónustan felst í einstaklingsviðtölum, þar sem áhersla er lögð á ráðgjöf, fræðslu og stuðning. Tilgangur þjónustunnar er að stuðla að almennri velferð nemenda skólans. Sálfræðingar leiðbeina einnig nemendum í viðeigandi úrræði þegar það á við.

Þær Lára Björg og Hulda María, sálfræðingar hjá fræðslusviði Reykjanesbæjar verða með fasta viðtalstíma í FS. Þær eru með aðstöðu á sama stað og hjúkrunarfræðingurinn, á annarri hæð álmu 3. 

Hægt er að senda fyrirspurnir til Láru og Huldu Maríu með því að senda tölvupóst á netfangið fssal@reykjanesbaer.is.

Algengar spurningar

Hverjir hafa aðgang að viðtölum hjá sálfræðingi á vegum FS?
Nemendur Fjölbrautaskóla Suðurnesja hafa aðgang að sálfræðiþjónustu, þeim að kostnaðarlausu. Einnig stendur starfsfólki skólans til boða að leita ráðgjafar í tengslum við nemendur sína. Reglum um persónuvernd og trúnað er fylgt.

Hverjir eiga erindi til sálfræðings?
Í raun allir þeir sem vilja hlúa að andlegri heilsu sinni. Þeir sem hafa spurningar um andlega líðan eða telja sig þurfa aðstoð til að líða og/eða ganga betur. Ekkert erindi er of lítilvægt til að óska eftir áliti sálfræðings. Ástæður þess að fólk leitar til sálfræðings eru margvíslegar. Þar má nefna lítið sjálfstraust, lágt sjálfsmat, félagslegir erfiðleikar. Erfiðleikar við að standast kröfur annarra (sbr. nám/vinir/foreldrar), slök skólasókn, kvíði og depurð. Stundum þurfum við aðstoð til að takast á við erfiðleika sem þessa á árangursríkan hátt, þannig getum við stuðlað að bættri líðan og dregið úr líkunum að vandinn versni. 

Hvað er gert í viðtalstímum hjá sálfræðingi FS?
Í viðtalstímum sálfræðinga í FS er lögð áhersla á ráðgjöf, fræðslu og stuðning. Viðtölin eru sniðin eftir þörfum hvers og eins. Viðtölin byggjast á samvinnu, þar sem nemendur og sálfræðingur vinna saman að kortlagningu vandans. Þeir setja sameiginleg markmið til að takast á við hann. Samvinna þar sem nemendur leggja til sérþekkingu sína um eigin líðan. Sálfræðingar nota sérþekkingu sína um árangursríkar leiðir til að takast á við erfiðleika. Í þeim tilfellum þar sem nemendur þurfa frekari aðstoð, koma sálfræðingar til með að beina nemendum í viðeigandi þjónustu.

Ég er nemandi í FS og langar til að hitta sálfræðing skólans, hvað geri ég?
Þú sem nemandi skólans getur sótt um þjónustuna í gegnum heimasíðu skólans. Starfsfólk skólans eða foreldrar/forráðarmenn geta einnig aðstoðað þig við að sækja um. Einnig er hægt að senda tölvupóst á netfangið fssal@reykjanesbaer.is með upplýsingum um nafn, kennitölu og símanúmer. Þá hvetjum við þig til að setja fram stutta lýsingu á ástæðu komu, ef þú treystir þér til. Haft verður samband við þig við fyrsta tækifæri og þér boðinn tími.

Panta viðtalstíma hjá sálfræðingi

Getur foreldrar/forráðamenn eða kennarar óskað eftir viðtali fyrir nemandann?
Foreldrar/forráðamenn og kennarar geta óskað eftir þjónustu í gegnum heimasíðu skólans en mikilvægt er að beiðnin sé út frá forsendum nemandans og unnið í fullu samráði. Mælt er með að nemandinn fái frekar aðstoð við að sækja um og að ábyrgðin sé hjá nemandanum. Eftir að umsókn hefur borist verður haft samband við nemandann og honum boðinn tími.

Getur starfsmaður skólans óskað eftir áliti/ráðgjöf sálfræðings, er varða eigin aðkomu og samskipti við nemendur?
Já, sálfræðingur FS veitir starfsfólki skólans ráðgjöf um samskipti við nemendur. Tvær leiðir eru í boði. Annars vegar er hægt að óska eftir ráðgjöf þar sem upplýst samþykki nemandans liggur fyrir. Ef nemandi er yngri en 18 ára þarf upplýst samþykki foreldra/forráðamanna. Hins vegar er hægt að óska eftir almennri ráðgjöf, þar sem mál nemenda eru rædd. þetta er gert án þess að hægt sé að rekja þau til einstakra nemenda. Þá þarf ekki upplýst samþykki.
Til að óska eftir ráðgjöf er sótt um í gegnum heimasíðu eða starfsmaður sendir tölvupóst á fssal@reykjanesbaer.is . Haft verður samband við starfsmanninn við fyrsta tækifæri og bókaður tími.

Salfraedi 05
Er hægt að óska eftir meðferð hjá sálfræðingi á vegum FS?
Sálfræðingar á vegum FS veita ekki klíníska meðferð. Þess í stað er lögð áhersla á fræðslu, ráðgjöf og stuðning fyrir nemendur. Sé það sameiginlegt mat nemanda og sálfræðings að þörf sé á frekari þjónustu, aðstoðar sálfræðingur nemandann við að sækja um viðeigandi þjónustu.

Er hægt að óska eftir greiningu hjá sálfræðingi á vegum FS?
Sálfræðingar á vegum FS veita ekki klíníska greiningarþjónustu. Hins vegar er lagt mat á birtingarmynd vandans og þörf fyrir þjónustu metin, án þess að afstaða sé tekin til sjúkdómsgreininga. Sé það sameiginlegt mat nemanda og sálfræðings að þörf sé á klínískri greiningarvinnu, aðstoðar sálfræðingur nemandann við að fá viðeigandi þjónustu.

Hvar er sálfræðingurinn staðsettur?
Sálfræðingurinn er með aðstöðu í viðtalsherbergi hjúkrunarfræðings á annarri hæð í álmu 3, við hliðina á stofu 231 (sjúkraliðastofunni).

Er sálfræðingur bundinn trúnaði?
Já, sálfræðingur er bundinn þagnarskyldu samkvæmt lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn og siðareglum sálfræðinga.
Í siðareglum sálfræðinga stendur um þagnarskyldu;

Salfraedi 06
Þarf ég að láta foreldra mína vita ef mig langar til þess að fara í viðtal hjá sálfræðingi?
Nei, þú þarft ekki að láta foreldra þína vita. Samkvæmt svari umboðsmanns barna mega þeir sem eru eldri en 16 ára fara sjálfir til sálfræðings, án vitundar foreldra. Við hvetjum þig þó eindregið til þess að leita til foreldra þinna, ef þú treystir þér til.
Sjá svar umboðsmanns barna með því að smella hér.

Hvað geri ég ef ég kemst ekki í bókaðan tíma?
Mikilvægt er að afbóka tíma með góðum fyrirvara. Gott er að miða við sólarhring áður. Ef eitthvað skyndilegt kemur upp á, s.s. veikindi ert þú beðinn um að afboða við fyrsta tækifæri. Ef til vill geta aðrir samnemendur þínir nýtt sér tímann. Hægt er að afbóka tíma með því að senda tölvupóst á fssal@reykjanesbaer.is eða hafa samband við skrifstofu skólans.