Hugmyndir að þróunarverkefnum

Nemendamat
http://notendur.hi.is/ingvars/namskeid/Namsmat/Namstefna/Matsfundir.pdf


Námsmat
http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm


Hugmyndir að þróunarverkefnum vor 2013

 • Notkun einkunnaramma (scoring rubrics) í námsmati. Sjá myndband
  GGK, ÁE, HKE, Atli, Rósa, Bragi
 • Spegluð kennsla/flipped learning Hildur Skúla
 • Notkun Moodle sem utanumhald fyrir áfanga Atli
 • Notkun leiðarbóka í kennslu. HKE
 • Að læra að læra Veska
 • Kennslumat á starfsbraut Þórunn/Atli
 • Notkun hugsmíðahyggju sköpunar og leiðsagnarmats í kennslu GGK
 • Próf í Moodle
 • Hópavinna
 • Vinnustofur í Moodle
 • Byggja upp bekkjaranda
 • Hvernig á að taka á agamálum í bekk?
 • Þróunarverkefni frá stjórnendum. Hvað skal gera í áfanga þar sem mikið fall hefur átt sér stað á önninni á undan? ÆKÆ
 • Notkun umsagna í stað einkunna
 • Hugtakakort
 • Notkun Facebook í kennslu
 • Notkun jafningjamats í námsmati
 • Margbreytileg skil í skilaverkefnum
 • Algebruáfangi í stærðfræði GS


Síðast breytt: 27. febrúar 2013.