UMHV1NU05 - Kynning á umhverfisfræði

Kynning á umhverfisfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Áfanginn byggist að verulegu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum þar sem nemendur vinna verkefni sín undir leiðsögn kennara. Námið fer fram bæði innan og utan skólans og sækja nemendur sér fróðleik og gögn á fjölbreytta vegu. Virk þátttaka nemenda í eigin námi liggur til grundvallar og því er mikið lagt upp úr að auka áhuga þeirra á umhverfi sínu og náminu almennt. Einkunnarorð áfangans eru samvinna og ábyrgð.

Þekkingarviðmið

 • hugtökum eins og sjálfbærni, auðlindir, landnýting, vistfræði
 • áhrifum mannsins á náttúruna og eigin ábyrgð
 • samspil manns og umhverfis
 • viðfangsefnum sem eru áberandi í þjóðfélagsumræðu á hverjum tíma í tengslum við markmið áfangans

Leikniviðmið

 • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt
 • kynna málefni úr fréttum eða fjölmiðlum sem tengjast umhverfismálum

Hæfnisviðmið

 • meta upplýsingar og vinna með þær á gagnrýnan hátt þannig að þær skili honum þekkingu og aukinni hæfni til náms í umhverfisfræði
 • geta gert sér grein fyrir sjónarmiðum sínum og skoðunum, geti skipst á skoðunum við aðra og útskýrt hugmyndir sínar fyrir samnemendum
 • draga skynsamlegar ályktanir um ábyrgð sína í tengslum við umhverfis- og náttúruvernd og hve mikilvægt framlag hvers einstaklings er
 • greina stöðu sína í umhverfinu sem hann lifir í, bæði samfélaginu og náttúrulegu umhverfi
 • skilja mikilvægi þess að jafnrétti ríki í verkefnavinnu og umræðum
Nánari upplýsingar á námskrá.is