FATA3KJ05 - FATA

kjólar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: FATA2SH05
Lögð er áhersla á mikilvægi hönnunar í efnis-, snið-, munstur- og litavali. Einnig er fata- og stílsagan höfð til viðmiðunar. Nemandi lærir að tengja máltöku við vaxtar- og stærðarval auk sniðbreytinga, ásamt því að kynnast fjölbreytni sniða og samræmingu milli vals á efni og sniðum. Megináhersla er lögð á útfærslu hugmynda yfir í sniðteikningu og prufuflík að fullunnu verki. Nemandi vinnur skissubók, útbýr vinnuskýrslu með útskýringum á vinnu sinni frá prufu að fullgerðum kjól. Lögð er áhersla á skapandi hugsun, frumkvæði og frumleika. Einnig eiga nemendur að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og þjálfa hæfni til að tjá sig og rökstyðja verkefni sín.

Þekkingarviðmið

 • • forsendum skapandi hugsunar í hönnun á fatnaði
 • • forsendum hönnunar hvað varðar reynslu, notkun, sögu og hefðir
 • • mikilvægi undirbúnings-, tilrauna- og rannsóknarvinnu með öflun og úrvinnslu upplýsinga
 • • forsendum hugmyndavinnu, framkvæmdar og framvindu að fullunnu verki
 • • mismunandi útfærslu sniða og muninum á fjöldaframleiddum og sérsaumuðum fatnaði
 • • leiðbeiningum í máli og myndum varðandi sniðútfærslur og saumtækni
 • • sambandinu milli sjálfstæðra, faglegra og skapandi vinnubragða og vinnuframlags
 • • mikilvægi þess að koma vinnu sinni á framfæri og rýna í eigin verk og annarra

Leikniviðmið

 • • vinna vandaða hugmyndavinnu með öflun og úrvinnslu upplýsinga
 • • skilgreina forsendur og þörf og endurmeta hugmyndir sínar
 • • temja sér frumkvæði, frumleika og skapandi hugsun
 • • útfæra sniðbreytingar út frá eigin hugmyndum• útfæra eigin hugmynd í formi tísku- og útlitsteikninga
 • • útfæra sniðbreytingar út frá eigin hugmyndum
 • • temja sér sjálfstæð og fagleg vinnubrögð
 • • setja fram vinnuáætlun og greina verkþætti
 • • auka færni í að máta og nota gínu við lagfæringu sniða
 • • vinna með óhefðbundin efni og þekkja eiginleika þeirra
 • • tileinka sér saumtækni og kunnáttu í straujun og pressun
 • • að endurmeta framkvæmd verksins á öllu vinnuferlinu
 • • temja sér öguð og vönduð vinnubrögð við frágang verkefna
 • • útbúa (vinna) hugmynda- og vinnumöppu í máli og myndum
 • • kynna eigin verk og taka þátt í sýningu
 • • rýna í eigin verk og annarra með uppbyggilegri gagnrýni

Hæfnisviðmið

 • • geta nýtt sér upplýsingatækni og aðra miðla við hugmyndavinnu ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
 • • vera fær um að taka sjálfstæða ákvörðun varðandi verkefnaval ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
 • • tileinka sér vinnuferlið frá hugmynd að fullgerðri flík ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
 • • kunna skil á forsendum hönnunar hvað varðar nýsköpun í formi tilrauna, rannsókna og úrvinnslu upplýsinga ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
 • • fylgja eftir skipulögðu vinnuferli miðað við tímaþátt, endurmat og framkvæmd verksins ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
 • • sýna frumkvæði, frumleika og skapandi hugsun ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
 • • koma vinnu sinni á framfæri í formi kynningar eða sýningar ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
 • • rýna í eigin verk og rökstyðja niðurstöður bæði munnlega og skriflega á uppbyggilegan hátt ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
Nánari upplýsingar á námskrá.is