FÉLA3AB05(SB) - Afbrotafræði 2

afbrotafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: FÉLA3AH05
Framhaldsáfangi í afbrotafræði þar sem lögð er áhersla á að þjálfa nemendur í að beita gagnrýnni hugsun. Farið verður í viðfangsefni afbrotafræðinnar á ítarlegri hátt en í afbrotafræði I og ný viðfangsefni tekin fyrir eins og t.d. íslenskar rannsóknir í afbrotafræði, þróun refsinga, alþjóðlegur samanburður, greiningu afbrotatíðni eftir sveitarfélögum, birtingamynd afbrota í fjölmiðlum, rafræn afbrot, afbrot innan fjölskyldunnar, tengsl félagslegrar stöðu og afbrota og aðferðir til að draga úr afbrotatíðni. Farið verður á ítarlegri hátt í kenningar og rannsóknaraðferðir greinarinnar með það að markmiði að nemandinn verði fær um að lesa fræðin með gleraugum kenninga og verði gagnrýninn á vísindalegan og uppbyggjandi hátt. Þá er lögð áhersla á að nemandinn geti beitt kenningum og vísindalegri hugsun við greiningu á raunverulegum viðfangsefnum. Markmiðið er að auka skilning, túlkun, leikni og færni nemandans í að nota kenningar rannsóknarniðurstöður og rökhugsun með það að markmiði að geta lagt fram stefnumótandi tillögur.

Þekkingarviðmið

 • þróun afbrotafræðinnar á Íslandi
 • tilgangi refsilaga
 • íslenskum rannsóknum í afbrotafræði
 • tengslum félagslegrar stöðu og afbrota
 • tengslum kenninga við raunveruleg viðfangsefni
 • hryðjuverkum og hryðjuverkahópum
 • ítrekunartíðni afbrota í alþjóðlegum samanburði
 • rafrænum afbrotum
 • aðferðum til að draga úr afbrotatíðni

Leikniviðmið

 • greina frá og skýra ólíka afbrotatíðni eftir samfélagsgerðum
 • greina frá og skýra ólíka afbrotatíðni í heiminum
 • skilgreina ítrekunartíðni afbrota og hlutverk fangelsiskerfisins
 • skýra rafræn afbrot sem hluta af nýrri samfélagsmynd
 • skýra aðferðir til að draga úr afbrotatíðni
 • nota kenningar til að fást við almenn viðfangsefni afbrotafræðinnar
 • lesa og greina rannsóknir afbrotafræðinga á gagnrýnin hátt

Hæfnisviðmið

 • nýta sér helstu aðferðir greinarinnar á ítarlegan hátt
 • nýta sér kenningar í stefnumótun
 • geta beitt gagnrýnni hugsun í fræðilegri umræðu
Nánari upplýsingar á námskrá.is