ÍSLE1ÍK05(SN) - Kvikmyndir sérnám

Íslenskar kvikmyndir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Markmið áfangans er að nemendur fái innsýn í heim kvikmynda. Áhersla er lögð á að kenna nemendum að fylgja þræði í kvikmyndinni þannig að þeir geti sagt frá eða unnið úr honum á annan hátt. Nemendur læri að skoða, ræða og greina menningu og samfélag í gegnum kvikmyndir og þjálfist um leið í gagnrýnni hugsun og færni í tjáskiptum og rökræðum eins og kostur er.

Þekkingarviðmið

 • heimi kvikmyndanna eins og kostur er
 • skoðunum, hefðum og gildum sem koma fram í þeim kvikmyndum sem sýndar eru í áfanganum
 • menningarlegu gildi kvikmyndanna
 • skemmtanagildi kvikmyndanna

Leikniviðmið

 • skilja texta kvikmynda og myndmál eins og kostur er
 • rökræða, skiptast á skoðunum um kvikmyndir
 • skrifa kvikmyndarýni
 • meta upplýsingar á gagnrýninn hátt
 • flytja af nokkru öryggi ræður, endursagnir, lýsingar og/eð kynningar á tileknum málefnum

Hæfnisviðmið

 • njóta kvikmynda
 • öðlast færni í tjáskiptum og rökræðu
 • draga saman aðalatriði
 • beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu kvikmyndanna
 • átta sig á samfélagslegum skírskotunum eins og kostur er
Nánari upplýsingar á námskrá.is