BÓKF3FS05 - Bókfærsla

Fyrningar, afföll, slit fyrirtækja, stofnun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: BÓKF2BF05
Gert er ráð fyrir að nemendur sem hefja nám í þessum áfanga hafi fullt vald á bókhaldshringrásinni, geti hafið bókhald og lokað því samkvæmt reglum tvíhliða bókhalds. Þessi kunnátta er dýpkuð verulega meðal annars með erfiðari færslum. Farið yfir bókun á helstu reikningum fyrirtækja; notkun fyrningareikninga við afskriftir eigna, bókun hluta- og skuldabréfa og notkun affallareiknings. Einnig er farið yfir bókanir sem varða innflutning; tollafgreiðslu, greiðslu virðisaukaskatts í tolli, kostnað og fyrirkomulag við geymslu á vörum í tollvörugeymslu. Uppgjörsfærslum er haldið áfram í gegnum reikningsjöfnuð. Farið er yfir bókanir í sambandi við stofnun og slit fyrirtækja, breytingar á réttarformi, samruna og fjárhagsleg endurskipulagningu fyrirtækja.

Þekkingarviðmið

 • helstu innflutningsskjölum vegna tollafgreiðslu og greiðslu virðisaukaskatts í tolli
 • lögum um toll og virðisaukaskatt af innflutningi
 • færslum vegna innflutnings á vöru
 • gengisbreytingum vegna erlendra viðskiptaskulda og/eða viðskiptakrafna
 • kostnaði og fyrirkomulagi við geymslu á vöru í tollvörugeymslu

Leikniviðmið

 • reikna og bóka verðbætur, vexti og afborganir af óverðtryggðum og verðtryggðum skuldabréfum
 • reikna og bóka færslur sem tengjast hlutabréfaeign, arði, gengisbreytingum, jöfnunarhlutabréfum o.s.frv.
 • bóka færslur sem varða stofnun og slit félaga
 • bóka færslur sem varða breytingu á réttarformi fyrirtækja, samruna og fjárhagslega endurskipulagningu þeirra
 • meðhöndla mismunandi virðisaukaskattsþrep í bókhaldi

Hæfnisviðmið

 • hefja bókhald með hliðsjón af fyrirliggjandi efnahagsreikningi eða stofnun fyrirtækis
 • leysa af hendi lagfæringar í bókhaldi með hliðsjón af athugasemdum
 • setja upp einfaldan rekstrar- og efnahagsreikning í lok reikningstímabils að teknu tilliti til athugasemda og lokafærslna
 • færa tvíhliða bókhald fyrir lítinn og einfaldan atvinnurekstur
Nánari upplýsingar á námskrá.is