SNAT1NÁ05 - Samfélags- og náttúrufræði

Náttúrufræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Áfanginn byggist á verulegu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum þar sem nemendur vinnna verkefni sín undir leiðsögn kennara. Námið fer fram bæði innan og utan skólans og sækja nemendur sér fróðleik og gögn á fjölbreytta vegu. Virk þátttaka nemenda í eigin námi liggur til grundvallar og því er mikið lagt úr að auka áhuga þeirra á umhverfi sínu og náminu almennt. Einkunnar orð áfangans eru samvinna og ábyrgð.

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum eins og sjálfbærni, auðlindir, landnýting, vistfræði og náttúruhamfarir
 • einkennum gróðurfars og jarðfræði svæðisins
 • áhrifum mannsins á náttúruna og eigin ábyrgð
 • viðfangsefnum sem eru áberandi í þjóðfélagsumræðu á hverjum tíma

Leikniviðmið

 • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt
 • kynna sér málefni úr fréttum eða fjölmiðlum út frá landafræði eða náttúrufræði fyrir samnemendum sínum
 • skipuleggja vettvangsferð eða heimsókn tengd efni áfangans

Hæfnisviðmið

 • meta upplýsingar og vinna með þær á gagnrýnan hátt þannig að þær skili nemenda þekkingu og aukinni hæfni til náms í náttúrufræði
 • geta gert sér grein fyrir sjónarmiðum sínum og skoðunum
 • geta skipst á skoðunum við aðra og útskýra hugmyndir sínar fyrir samnemendum sínum
 • draga skynsamlegar ályktanir um ábyrgð sína í tengslum við umhverfis- og náttúruvernd og hve mikilvægt framlag hvers einstaklings er
 • greina stöðu sína í umhverfinu sem hann lifir í, bæði í samfélaginu og náttúrulegu umhverfi
 • skilja mikilvægi þess að jafnrétti ríki í verkefnavinnu og umræðum
Nánari upplýsingar á námskrá.is