GRHÖ1GH05 - Grafísk hönnun 1

Grafísk hönnun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Áfanginn miðar að því að kenna grundvallaratriði grafískrar hönnunar fyrir prent- og skjámiðla með fjölbreyttum æfingum og verkefnum. Áhersla er lögð á að nemandinn þrói skýrar og merkingarbærar hugmyndir að verkum til útfærslu með athugunum, hugmyndavinnu og skissugerð. Sérstaklega er unnið með formræna þætti leturs, ólíkar leturgerðir og samspil og niðurröðun leturs og mynda á myndfletinum í þeim tilgangi að móta skýra merkingu og heildaráhrif. Umræður og greining á eigin verkum, verkum samnemenda og þekktra hönnuða skipa stóran sess í áfanganum.

Þekkingarviðmið

 • þróun hugmynda við útfærslu grafískra verka.
 • formrænum þáttum ólíkra leturgerða og áhrifum þeirra á merkingu.
 • samröðun og uppbyggingu myndrænna þátta í uppbyggingu síðu.samröðun og uppbyggingu myndrænna þátta í uppbyggingu síðu.
 • helstu hugtökum grafískrar hönnunar og notkun þeirra við greiningu verka.
 • helstu tækjum og tólum grafískra hönnuða.

Leikniviðmið

 • móta skýrar hugmyndir við útfærslu verka.
 • nýta eiginleika ólíkra leturgerða við útfærslu hugmynda.
 • raða saman myndrænum þáttum á myndfleti, s.s. texta og myndum, á merkingarbæran og áhrifaríkan hátt.
 • nota fjölbreyttar aðferðir og tæki við útfærslu hugmynda, s.s. skissubækur, penna, blýanta, liti og forrit til grafískrar hönnunar.

Hæfnisviðmið

 • hanna eigin verk af skýrleika, áræðni og frumleika. Námsmat: verkefnamat, frammistöðumat.
 • greina og fjalla um verk grafískra hönnuða, eigin verk og samnemenda af þekkingu. Námsmat: frammistöðumat.
 • koma hugmyndum og skilaboðum á framfæri af innsæi, tilfinningu og þekkingu á grafískri hönnun. Námsmat: verkefnamat.
Nánari upplýsingar á námskrá.is