ÍSLE1ML05 - Íslenska-Almenn braut

leskilningur, málnotkun, máltaka, ritun og tjáning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: C-D í hæfnieinkunn í íslensku úr grunnskóla
Áfanginn byggist upp á lestri ýmissa texta s.s skáldsagna, smásagna, þjóðsagna, ljóða og dægurlagatexta. Jafnframt eru nemendur þjálfaðir í ritun af ýmsum toga. Áhersla er lögð á að nemendur efli málfærni sína og lesskilning með því að lesa og skrifa mismunandi texta. Leitast er við að fá nemendur til að lesa texta sér til ánægju og einnig eru þeir þjálfaðir í ólíkum gerðum ritsmíða bæði skapandi skrifum og nytjatextum. Farið er í helstu hugtök bókmenntafræðinnar og nemendum kennt að beita þeim við lestur og túlkun texta.

Þekkingarviðmið

  • bókmenntahugtökum
  • einfaldri greiningu bókmenntatexta

Leikniviðmið

  • beita bókmenntahugtökum
  • beita tungumálinu í rituðu og töluðu máli

Hæfnisviðmið

  • skrifa læsilegan texta
  • notfæra sér hjálpargögn við lestur og ritun
  • túlka bókmenntatexta og miðla þekkingu sinni á honum til annarra
Nánari upplýsingar á námskrá.is