MYNL2TA05 - Teikning Anatómía

Teikniþjálfun, anatómía, módel, skissur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: 5 fein á 1 þrepi í myndlist
Markmið áfangans er alhliða teikniþjálfun með áherslu á fríhendisteikningu og að efla sjónskilning og sjónminni. Nemendur teikna eftir lifandi fyrirmyndum og beinagrind. Lögð er lögð áhersla á að þeir tileinki sér grundvallaratriði í hlutfallaskiptingu mannslíkamans og noti hjálpargögn til að bera saman stærðarhlutföll, hreyfingu og stöðu. Þeir þjálfast í skissuvinnu, hraðteikningu og hugmyndavinnu t.d. með teikningu kvikmyndasena (storyboard) og skapandi skrifum. Markmiðið er að nemendur nái valdi á teikningu allt frá einföldum teikningum til flóknari úrlausna og rannsaki gildi og tjáningarmöguleika tækninnar með fjölbreyttum verkfærum og teikningu á manngerðum hlutum, náttúruformum og umhverfi. Unnið er með grafískar aðferðir, gagnsæishugsun og formgreiningu, mótun og efnisáferð með blæbrigðaríkri skyggingu. Nemendur eru þjálfaðir í að leggja mat á vinnu sína og annarra. Krafist verður sjálfstæðrar rannsóknarvinnu af nemendum í formi reglulegra skila á skissuvinnu, ferilbók sem tengist viðfangsefninu og þátttöku í umræðum.

Þekkingarviðmið

  • gildi og tjáningarmöguleikum teikningar
  • grundvallaratriðum hlutfallaskiptingar mannslíkamans
  • gildi stöðugrar ástundunar og þjálfunar í teikningu
  • hlutverki og möguleikum teikningar í sjónlistum

Leikniviðmið

  • teikna mannslíkamann, skissur, form og hluti
  • beita blýanti til að ná fram fjölbreytileik í línu og skyggingu
  • vinna sjálfstæða rannsóknarvinnu tengda myndlist

Hæfnisviðmið

  • tjá sig á myndrænan og skapandi hátt með eigin hugmyndir
  • kynna hugmynd sína og rökstyðja gildi hennar munnlega og skriflega
  • leita upplýsinga og byggja upp þekkingargrunn
Nánari upplýsingar á námskrá.is