STÆR2AH05(SB) - Stærðfræði - Algebra og hornaföll

algebra, föll, hornafræði, margliður, mengi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Nemandi hafi lokið stærðfræði með hæfnieinkunn B+ úr grunnskóla eða hafi lokið STÆR2AR05
Meginefni áfangans er algebra, föll og hornaföll í rétthyrndum þríhyrningi. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: bókstafareikningur, veldi og rætur, jöfnur af öðru stigi, könnun annars stigs ferla (fleygboga) í hnitakerfi, meðferð algebrubrota margliðudeiling, ójöfnur af fyrsta og öðru stigi og hornaföll í rétthyrndum þríhyrningi. Föll: fallhugtakið er innleitt og nokkur algeng föll kynnt.

Þekkingarviðmið

 • undirstöðureglum talna og bókstafareiknings
 • þáttun, brotum og brotabrotum
 • grunnhugtökum mengjafræði
 • jöfnum og ójöfnum
 • rótum, ræðum veldum og tölugildum
 • hnitakerfinu, jöfnu beinnar línu og fleygboga
 • hornaföll í rétthyrndum þríhyrningi og einslögun

Leikniviðmið

 • nota einfaldan mengjareikning
 • nota veldi og rætur, helstu veldareglur og vinna með brotna veldisvísa
 • lengja, stytta, deila, margfalda og leggja saman algebrubrot
 • finna núllstöðvar, samhverfás og útgildi fleygboga, teikna þá í hnitakerfi og finna skurðpunkta þeirra við beinar línur og aðra fleygboga
 • leysa annars stigs jöfnur
 • leysa ójöfnur af fyrsta og öðru stigi, m.a með hjálp formerkjatöflu
 • deila með margliðudeilingu og nota hana til að þátta margliður
 • vinna með fallhugtakið
 • vinna með einslögun og hornaföll í rétthyrndum þríhyrningi

Hæfnisviðmið

 • setja upp margskonar verkefni með táknmáli stærðfræðinnar og leysa þau
 • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstyðja aðferðir sínar
 • skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum um þær við aðra
 • átta sig á tengslum aðferða við framsetningu
 • beita frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
Nánari upplýsingar á námskrá.is