FÉLA2AH05(SS) - Afbrot og frávik

Afbrotafræði og frávikshegðun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Framhaldsáfangi þar sem lögð er áhersla á að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka þekkingu nemenda á afbrotafræði sem fræðigrein. Jafnframt verður leitast við að nemendur þekki samhengi menningar og afbrota. Mikilvægt er að nemendur geti greint hvaða þættir í umhverfi einstaklingsins geta haft áhrif og aukið líkurnar á að hann leiðist í afbrot. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist færni í að beita helstu hugtökum og kenningum afbrotafræðinnar

Þekkingarviðmið

 • tengslum félagsmótunar og afbrota
 • afbrotafræði sem fræðigrein
 • samhengi menningar og afbrota
 • frávikum og afbrotum sem afstæðum fyrirbærum

Leikniviðmið

 • skipuleggja ferilmöppu
 • greina frá hvernig afbrot geta verið breytileg eftir tímabilum innan sama samfélags
 • greina frá hvernig afbrot eru afstæð eftir menningu samfélagsins
 • skilgreina ólík hugtök og nálganir afbrotafræðinnar
 • skýra hvernig hægt er að beita ólíkum kenningum í afbrotafræði
 • skýra hvernig beita á ólíkum aðferðafræðilegum sjónarhornum í afbrotafræði

Hæfnisviðmið

 • skilgreina og skýra helstu hugtök greinarinnar
 • beita gagnrýnni hugsun í fræðilegri umræðu sem og í almennri umræðu
 • skilja helstu aðferðir greinarinnar og nýta sér kenningar hennar í leik og starfi
Nánari upplýsingar á námskrá.is