NMOD3MG02(NB) - Módelgerð

Módelgerð

Einingafjöldi: 2
Þrep: 3
Forkröfur: NITN1HT03 og NFNG3IR05 samhliða
Nemendur eru þjálfaðir í að hanna veiðarfæri og gera líkön af þeim í hentugum mælikvarða fyrir tankprufu.

Þekkingarviðmið

 • verkferlum við módelgerð
 • stærð og gerð upprunalegs veiðarfæris
 • væntanlegri notkun módels (tankprófanir, staðfesting á virkni eða heðgun veiðarfæris, sýning, skraut).
 • efnisvali í módel
 • útreikingum á stærð módels útfrá veiðarfæri: Skurðarreikningar, fellingareikningur og flatarmálsreikningur neta
 • öllum veiðarfærum sem notu eru til módelgerðar
 • módelprófunum veiðarfæra
 • verklagi við prófanir á módelum í tilraunatanki, kostum þeirra og takmörkunum
 • mælingum, skráningum á mælingum, túlkunum og framsetningu

Leikniviðmið

 • skrifa verkferli fyrir módelgerð og fylgja áætlun
 • lesa teikningar og/eða mæla upp veiðarfæri og teikna
 • haga verklagi í samræmi við væntanlega notkun módels
 • velja rétt efni í módel með hliðsjón af eiginleikum og notkun
 • ákvarða mælikvarða módels og reikna stærðir á öllum hlutum þess; skurði, fellingar og flatarmáli neta
 • nota öll verkfæri sem algeng eru til módelgerðar
 • setja upp prófanir á módeli í samræmi við notkun veiðarfæris og krafna um upplýsingar sem fá skal fram
 • aðlaga módel að athugunarsvæði (tanki). Stilla upp módeli í tilraunatanki og framkvæma prófanir
 • nota verkfæri og mælitæki
 • skrá mælingar, lesa úr gögnum og setja fram á skýran og skilmerkilegan hátt

Hæfnisviðmið

 • rökstyðja val sitt á vinnubrögðum og vali á efnum
 • meta eiginleika, hegðun og virkni veiðarfæris í fullri stærð út frá túlkun á prófunum módels og rökstyðja ályktanir
 • gera sér og öðrum grein fyrir kostum módelprófana og takmörkunum (óvissu) þeirra
 • gera sér og öðrum grein fyrir kostnaði og tíma við módelprófanir
Nánari upplýsingar á námskrá.is