ENSK1OS05(SB) - ENSKA - Skilningur og orðaforði

Orðaforði, skilningur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Hæfnieinkunn C í ensku úr grunnskóla eða að nemandi hafi lokið undirbúningsáfanga
Áhersla er lögð á að nemendur öðlist góða færni í ensku. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér almennan orðaforða og í að nota málið og tjá sig á skýran og skipulegan hátt. Áhersla er lögð á lestur almennra og sérhæfðra texta með það fyrir augum að byggja upp virkan orðaforða og góðan skilning. Viðfangsefni eru: textalestur, orðaforði, ritun og málfræði.

Þekkingarviðmið

 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
 • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
 • lesskilningi sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins

Leikniviðmið

 • skilja almennt mál
 • lesa almenna texta sér til gagns
 • beita málfari við hæfi í samskiptum
 • tjá sig skýrt og skipulega
 • skrifa ýmiskonar ritanir

Hæfnisviðmið

 • skilja almennt talað mál
 • tileinka og nýta sér efni almennra ritaðra texta
 • lesa almenna og sérhæfða texta og geta tjáð sig skriflega um efni þeirra
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
 • skrifa margskonar texta eftir því sem hæfa tilefninu
Nánari upplýsingar á námskrá.is