NÖRF1RÖ01(NB) - Öryggis og rafmagnsfræði

Rafmagn, öryggi

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Í þessum áfanga er farið yfir öryggismál almennt. Fjallað er um hollustuhætti og vinnuvernd, meðferð hættulegra efna, vinnustellingar (hreyfifræði), atvinnusjúkdóma, helstu orsakir vinnuslysa og hvernig brugðist er rétt við á slysstað.

Þekkingarviðmið

 • hættum sem steðjað getur að starfs-mönnum í netagerð og um borð í skipum
 • viðbrögðum við slysum á vinnustað
 • öllum öryggisbúnaði á vinnustað
 • öryggisráðstöfunum vegna elds, stað-setningar slökkvitækja, flóttaleiðum, björgun manna, staðsetningu og með-ferð gaskúta og annarra eldfimra og sprengifimra efna
 • notkun persónuhlífa við vinnu
 • tilkynningaskyldu til Vinnueftirlits
 • skipulagi vinnustaðar með tilliti til öryggismála, varðandi rýmingu og neyðarútganga, gas og efni, loftræsingu og lýsingu
 • ábyrgð atvinnurekanda, yfirmanna og starfsmanna
 • hlutverki öryggistrúnaðarmanna og öryggisvarða
 • vinnuumhverfisvísa Vinnueftirlits (málmsmíði)
 • leiðbeiningum og öryggiskröfum vinnu við vélar og notkun áhalda
 • rafmagnsfræði: Straumur, spenna, viðnám, stærðir og mælieiningar. Riðstraumur, jafnstraumur. Hitaáhrif lagna og véla
 • áhrifum á rafmagns á mannslíkamann
 • einföldum rafmagnsteikningum og táknum þeirra
 • helstu verkfærum rafiðna
 • algengustu mælitækjum rafiðna
 • umhirðu rafgeyma og hleðslu
 • öryggisráðstöfunum og umgengisreglum varðandi vinnu í nálægð rafmagns
 • takmörkum sem vinnu ófaglærðra eru sett við rafleiðara og rafmagnstæki
 • Stoð- og hreyfikerfi líkamans og álagstakmörkunum
 • tengslum hönnunar og útfærsla á vinnuaðstöðu annars vegar og atvinnusjúkdómum í stoð- og hreyfikerfi hins vegar

Leikniviðmið

 • nota þær persónuhlífar sem áskyldar eru við vinnu
 • bregðast rétt við slysum og eldsvoða á vinnustað. Fara að verklagsreglum og rýmingaráætlun í viðlögum
 • tileinka sér ábyrgð í umgengni á vinnustað
 • nota vinnuumhverfisvísa við mat á öryggi vinnustaða
 • fara að öllum leiðbeiningum um vélar og tæki
 • tengja rafleiðara af öryggi, leggja kapla samkvæmt öryggiskröfum og forðast bleytu. Kanna ástand rafleiðara og tilkynna frábrigði
 • lesa af rafmagnsteiknunum í töfluskáp og umgangast lekaliða og vör af öryggi
 • beita skrúfjárni, saxi, endahulsutöng
 • beita spennu- og straummæli (fjölsviðsmæli)
 • hirða um rafgeyma í tækjum sem nemandi vinnur með. Tengja og aftengja rafgeyma við hleðslu
 • fara að öllum varúðarráðstöfunum í umgengni við rafmagnstæki, vélar og lagnir
 • beita sér á réttan hátt í leik og starfi til að reyna hæfilega á hrygg, liði og vöðva
 • gera ráðstafanir varðandi skipulagningu og aðbúnað á vinnuaðstöðu til að lagmarka hættu á skaða stoð- og hreyfikerfis

Hæfnisviðmið

 • lágmarka hættu á ofreynslu og slysum vegna rangrar líkamsbeitingar
 • skilja og virða kröfur um persónuhlífar, vinnuvernd, öryggi og umhverfi
 • tileinka sér vandaða um-gengnishætti á vinnustað, virðingu fyrir sjálfum sér, samstarfsmönnum og umhverfi
 • gera sér grein fyrir að snyrtimennska á vinnu-stað eykur starfsöryggi og framleiðni
 • virða þau takmörk sem nemanda eru sett eru varðandi vinnu við vélar, flutningatæki, rafmagn og hættuleg efni
Nánari upplýsingar á námskrá.is