VIFR2ST05 - Stjórnun, hugtök og kenningar

Stjórnun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni stjórnunar. Áhersla er lögð á að auka skilning nemenda á mikilvægi stjórnunar, fyrir fyrirtæki og samfélagið í heild. Nemendur fá innsýn í helstu verkefni og hlutverk stjórnenda. Fjallað er um þróun í stjórnunarkenningum og hvernig breytingar í þjóðfélaginu hafa leitt til þess að sífellt meiri áhersla hefur verið lögð á stjórnun sem fræðigrein. Nemendum er kynnt mikilvægi stefnumótunar og markmiðssetningar ásamt því að greina umhverfi stjórnunar. Viðfangsefni áfangans miðar meðal annars að því að undirbúa nemendur fyrir frekara nám í stjórnun, ásamt þátttöku í félags- og atvinnulífi. Kennsla fer fram með fyrirlestrum, umræðutímum og verkefnavinnu nemenda. Áhersla er lögð á raunhæf verkefni og hópavinnu og að nemendur sýni sjálfstæði í vinnubrögðum.

Þekkingarviðmið

 • • helstu hlutverkum stjórnunar
 • • leiðtogahæfni
 • • sögu stjórnunar sem fræðigreinar og helstu fræðimönnum
 • • fyrirtækjamenningu
 • • siðferði skipulagsheilda
 • • samfélagslegri ábyrgð skipulagsheilda
 • • umhverfi skipulagsheilda
 • • breytingastjórnun
 • • stefnumótun, áætlanagerð og markmiðssetningu
 • • skipulagi fyrirtækja
 • • mannauðsstjórnun
 • • ráðningarferlinu
 • • þjálfun og umbun starfsmanna

Leikniviðmið

 • • beita grunnhugtökum stjórnunar við verkefnavinnu
 • • ræða helstu kenningar og aðferðir stjórnunar
 • • vinna raunhæf verkefni um stjórnendur í atvinnulífinu
 • • vinna saman í hóp
 • • koma þekkingu sinni á framfæri
 • • útbúa skipurit

Hæfnisviðmið

 • • beita hugtökum og aðferðum stjórnunar í starfi
 • • meta siðferðileg álitamál sem varða stjórnun
 • • heimfæra hugmyndir stjórnunar á eigið líf
 • • nýta sér hæfni sína til frekara náms
 • • nýta hæfni sína til þess að taka þátt í atvinnulífinu
 • • vinna raunhæf verkefni sem stjórnandi
 • • búa yfir færni í að skilgreina mismunandi stjórnunarstíla
 • • skilja helstu skipurit
 • • vera hæfari til að takast á við þá áskorun að taka virkan þátt í atvinnulífi þjóðarinnar
 • • hafa það sem þarf til að bera til að bæta og efla atvinnulíf landsmanna í framtíðinni
 • • geta tekið einfaldar stjórnunarákvarðanir
Nánari upplýsingar á námskrá.is