HAGF2RH05(SB) - Rekstrarhagfræði

Rekstrarhagfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Kennslan er byggð á fyrirlestrum, umræðum og dæmatímum. Lögð er áhersla á útreikning dæma og túlkun niðurstöðu þeirra, gerð grafa og greiningu þeirra. Einnig að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð og færni til að setja fram eigin niðurstöður á læsilegan hátt. Lögð er áhersla á að nemendur fylgist með eigin námsframvindu og beri ábyrgð á henni. Í áfanganum er farið í grunnatriði rekstrarhagfræðinnar og nemendur læra um hugtök eins og teygni, birgðastýringu, framleiðslu, kostnað, mismunandi markaðsform, verðaðgreiningu o.s.frv. Lögð er áhersla á að nemendur læri um mikilvægi skilvirkni í framleiðslu og rekstri fyrirtækja ásamt því að setja niðurstöður sínar skýrt fram.

Þekkingarviðmið

 • hlutverki líkanasmíði í hagfræði
 • teygnihugtakinu almennt og helstu tegundum teygni
 • framleiðslu og afkastalögmálinu
 • kostnaðargreiningu og mismunandi kostnaðarhugtökum
 • mismunandi markaðsformum: einokun, fákeppni, einkasölusamkeppni, verðleiðsögn, fullkomin samkeppni

Leikniviðmið

 • fást við teygniútreikninga og túlkun þeirra
 • reikna dæmi tengd framleiðsluútreikningum og birgðahaldi
 • reikna 0-punkta, lágmarksverð til skamms- og langs tíma fyrir stöðvun/lokun fyritækis
 • reikna hagkvæmasta verð og magn miðað við mismunandi markaðsform, markaðsaðstæður og kostnaðarskipan
 • reikna og sýna fram á hvernig auka má hagnað fyrirtækis með verðaðgreiningu
 • nota diffrun, þegar við á, við lausn hámörkunar- og lágmörkunarvandamála

Hæfnisviðmið

 • greina á hvaða markaði tiltekið fyrirtæki starfar og geti metið þau markaðsöfl, leikreglur og samkeppni sem skýra verðstefnu og hegðun þess á markaði
 • túlka og greina, á gagnrýninn hátt, niðurstöður rekstrarhagfræðilegra útreikninga
 • meta hvenær fyrirtæki á að beita verðaðgreiningu og hvað býr að baki verðstefnunni
 • nota stærðfræði og upplýsingatækni við lausn hagfræðilegra viðfangsefna
 • taka þátt í hópavinnu við úrlausn rekstrarhagfræðilegra vandamála á gagnrýninn og jákvæðan hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is