VIFR3VE05 - Viðskiptaenska

Viðskiptaenska

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2OM05.
Námið miðar að því að nemendur þjálfist í enskri tungu og bæti við orðaforða sinn og málskilning. Bæði almennan orðaforða svo og viðskiptaorðaforða. Nemendur eru þjálfaðir í ritun enskrar tungu með ýmsum verkefnum, m.a. skrifa þeir persónulega ferilskrá og fylgibréf. Nemendur æfa viðskiptaorðaforða með þýðingum yfir á ensku. Nemendur eru einnig þjálfaðir í töluðu máli, bæði með styttri umræðum og formlegum fyrirlestri. Ætlast er til þess að nemendur hafi öðlast hæfni B2 samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni.

Þekkingarviðmið

 • • almennum enskum orðaforða á ýmsum sviðum, bæði almennum tímaritsgreinum og viðskiptatengdum orðaforða
 • • ólíkum menningarheimum í tíma og rúmi með lestri skáldsagna og smásagna
 • • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál, til dæmis formlega og óformlega málnotkun
 • • sérhæfðum viðskiptaorðaforða ásamt, uppsetningu formlegra viðskiptabréfa og ferilskráa
 • • ólíkum viðhorfum og gildum fólks í enskumælandi löndum sem og öðrum menningarheimum

Leikniviðmið

 • • lesa sér til gagns ýmsar greinar, bæði fræðilegar og almenns eðlis
 • • skilja talað mál, bæði almenns eðlis og viðskiptalegs eðlis
 • • taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi
 • tjá sig munnlega um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
 • • skrifa margs konar texta, meðal annars formleg verslunarbréf, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu

Hæfnisviðmið

 • • skilja sér til gagns megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni, ef hann þekkir vel til þess
 • • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt
 • • lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta
 • • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
 • • eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum
 • • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margs konar aðstæður, til dæmis flytja formlegan fyrirlestur
 • • geta útskýrt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og rakið ólík sjónarmið með og á móti
 • • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
 • • skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig
 • • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta, svo sem í bókmenntaverkum og öðrum textum
Nánari upplýsingar á námskrá.is