VIFR3FK05 - Frumkvöðlafræði

Frumkvöðlafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Þekking, leikni og hæfni í bókfærslu, hagfræði, stærðfræði og fjármálum.
Áfanginn felst í því að nemendur mynda hópa og stofna sitt eigið fyrirtæki og reka. Vinna nemenda felst í því að halda utan um allt sem viðkemur fyrirtækinu en þau hafa nokkuð frjálsar hendur um viðfangsefni fyrirtækisins. Við rekstur fyrirtækjanna nota nemendur þá þekkingu, leikni og hæfni sem þeir hafa hlotið í öðrum áföngum sínum svo sem bókfærslu, fjármálum og hagfræði. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og ábyrgð þeirra á eigin námi.

Þekkingarviðmið

 • • fyrirtækjarekstri
 • • gerð viðskiptaáætlana
 • • gerð einfaldra rekstrarreikninga
 • • gerð einfaldra efnahagsreikninga
 • • gerð einfaldra arðsemisútreikninga
 • • helstu rekstrarformum fyrirtækja
 • • lögmálum hagfræðinnar
 • • hringrás efnahagslífsins

Leikniviðmið

 • • taka ákvarðanir
 • • starfa saman í hóp að sameiginlegu langtíma markmiði
 • • gera auglýsinga- og kynningaráætlanir
 • • fjármagna eiginn rekstur

Hæfnisviðmið

 • • stofna og reka lítið fyrirtæki
 • • þróa viðskiptahugmyndir
 • • stýra verkefnum
 • • fara með mannaforráð
 • • vinna saman í hóp og meta vinnu hvers annars
 • • gera viðskiptaáætlun
 • • undirbúa og framkvæma krefjandi verkefni
 • • fara í gegnum framleiðsluferli vöru eða þjónustu
 • • markaðsetja og selja afurðir sínar
Nánari upplýsingar á námskrá.is