STÆR2TL05(SB) - Stærðfræði - Tölfræði og líkindareikningur

líkindareikningur, tölfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: STÆR2AR05 eða STÆR2AH05
Í áfanganum er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í undirstöðuatriðum tölfræðinnar. Helstu efnisþættir eru: gagnasöfn, myndræn framsetning, miðsækni, mæling á dreifingu, umraðanir, samantektir, undirstöðuatriði líkindareiknings, tvíliðadreifing, normaldreifing, öryggismörk og fylgni. Verkefni eru unnin með aðstoð reiknitækja og eitt verkefni er unnið í samvinnu nokkurra nemenda

Þekkingarviðmið

 • flokkun gagna og framsetningu þeirra
 • undirstöðuhugtökum úr lýsandi tölfræði
 • tölfræðilegri úrvinnslu gagna
 • talningarreglum, einföldum og samsettum
 • líkindadreifingu og fylgnihugtakinu
 • normaldreifðum gögnum

Leikniviðmið

 • vinna með undirstöðuhugtök í lýsandi tölfræði
 • flokka gögn og vinna úr þeim
 • nota reikniforrit við tölfræðilega útreikninga
 • vinna með líkindadreifingu og fylgni

Hæfnisviðmið

 • geta unnið með og skilið merkingu og tengsl hugtaka í tölfræði og líkindafræði
 • vinna með tölfræðilega úrvinnslu gagna
 • setja fram og rökstyðja niðurstöður sínar með skýrum hætti
 • leysa verkefni og túlka niðurstöður
Nánari upplýsingar á námskrá.is