ENSK3BK05 - Bresk og bandarísk menning

bókmenntir og menning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK3AO05 Akademískur orðaforði
Nemendur fá innsýn í breska og bandaríska menningu með því að skoða sögu, menningu og stjórnskipun í Bretlandi og Bandríkjunum og lesa nemendur bókmenntaverk þaðan. Námið miðar að því að nemendur þjálfist í enskri tungu og bæti við orðaforða sinn og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í ritun enskrar tungu með skrifleg verkefni og vinna þýðingar yfir á ensku. Nemendur eru einnig þjálfaðir í töluðu máli, bæði með styttri umræðum á ensku og formlegum fyrirlestri á ensku um efni sem tengist breskri og/eða bandarískri menningu. Nemendur munu einnig nota Internetið sér til fróðleiks og efnisöflunar

Þekkingarviðmið

 • sögu, menningu og stjórnskipun í Bretlandi og Bandaríkjunum
 • völdum breskum og bandarískum bókmenntum
 • þeirri notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
 • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi og starfi
 • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál í ensku

Leikniviðmið

 • beita ritmáli í mismunandi tilgangi
 • tjá sig um margvísleg málefni þar sem lögð er áhersla á færni í tungumálinu
 • nýta tungumálið í almennum samræðum
 • lesa texta sem gera miklar kröfur til lesandans, hvað varðar orðaforða, uppbyggingu og myndmál
 • skilja almennt talað mál með mismunandi framburði
 • skilja sérhæfða jafnt sem almenna texta um hinar ýmsu hliðar bresks og bandarísks mannlífs

Hæfnisviðmið

 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um fræðilegt efni sem tengist breskri og bandarískri menningu
 • leggja gagnrýnið mat á texta
 • hagnýta sér fræðitexta, myndefni og umræður um efni sem tengist Bretlandi og Bandaríkjunum
 • beita málinu og taka þátt í umræðum um ýmis mál
 • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð og bregðast við fyrirspurnum
 • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð
 • vinna úr heimildum og skrá þær viðurkenndan hátt
 • skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af lesanda
 • skrifa texta með röksemdafærslu
 • tjá tilfinningar og nota hugarflugið í rituðu máli
Nánari upplýsingar á námskrá.is