FÉLA3ST05 - Stjórnmálafræði

stjórnmálafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: FÉLA2ES05
Framhaldsáfangi í félagsfræði en grunnáfangi í stjórnmálafræði þar sem lögð er áhersla á að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka þekkingu nemenda á stjórnmálafræði sem fræðigrein. Jafnframt verður leitast við að þeir öðlist færni í að beita hugtökum og helstu kenningum greinarinnar. Lögð er áhersla á að nemendur verði hæfari þátttakendur í lýðsræðisþjóðfélagi og geti lagt gagnrýnið mat á átakaefni í íslenskum stjórnmálum og rökstutt slíkt mat með fræðilegum vinnubrögðum. Jafnframt er mikilvægt að nemendur hafi skilning á íslenska stjórnkerfinu og helstu hugmyndafræðistraumum

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum stjórnmálafræðinnar: þjóðernisstefna, stjórnkerfi, vald, fullveldi, mannréttindi og lýðræði
 • helstu hugmyndakerfum stjórnmálanna
 • framsetningu texta og fræðilegum vinnubrögðum
 • helstu hugmyndafræðistraumum íslenska stjórnkerfisins

Leikniviðmið

 • beita gagnrýninni hugsun í almennri umræðu
 • setja fram texta á fræðilegan hátt
 • greina íslenska stjórnkerfið og helstu einkenni þess
 • skilgreina ólík hugtök og nálganir í stjórnmálafræði
 • skýra hvernig hægt er að beita ólíkum kenningum í stjórnmálafræði
 • skýra hvernig beita má ólíkum hugmyndafræðistraumum í stjórnmálafræði til að auka skilning og víðsýni í þjóðfélagslegri umræðu

Hæfnisviðmið

 • skilja helstu aðferðir greinarinnar og nýta sér kenningar hennar í leik og starfi
 • beita gagnrýnni hugsun í fræðilegri og í almennri umræðu
 • skilgreina og skýra helstu hugtök greinarinnar
Nánari upplýsingar á námskrá.is