EÐLI3RS05(SB) - Rafsegulfræði

rafsegulfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: EÐLI2AF05
Framhaldsáfangi í eðlisfræði. Efnisatriði: Rafhleðsla, Coulombslögmál, rafsvið, rafflæði, spenna, Gausslögmál, leiðarar, rýmd, þéttir, rafsvari, samtenging þétta, orka í þétti, straumur, viðnám, lögmál Ohms, afl í rafrás, eðlisviðnám, hitastigull, ofurleiðni, rafmælar, lögmál Kirchhoffs, samtenging viðnáma, íspenna, R-C rás, segulsvið, segulkraftur, Biot-Savart lögmál, agnir í segulsviði/rafsviði, hraðasía, massagreinir, spóla, segulflæði, span, lögmál Faradays, sjálfspan, spanstuðull, riðspenna, spennubreytir, L-C rás, Maxwellsjöfnur, rafsegulbylgjur. Í áfanganum eru gerðar eðlisfræðitilraunir

Þekkingarviðmið

 • lögmálum um rafkraft og segulkraft
 • lögmálum um span
 • segulvirkni í efni
 • lögmálum rafrása
 • tengslum rafsegulfyrirbæra og klassískrar aflfræði
 • hegðun hlaðinna agna í rafsegulsviði
 • notkun og eiginleikum rafmæla
 • hugtakinu „svið“
 • myndun og útbreiðslu rafsegulbylgju

Leikniviðmið

 • leysa eðlisfræðidæmi
 • leiða út eðlisfræðilögmál með algebru, deildun, heildun og rökleiðslu
 • leysa rafkraftadæmi með vigurreikningi
 • afla gagna um sjálfstætt eðlisfræðilegt viðfangsefni á erlendu tungumáli og skilað skriflegri niðurstöðu
 • búa til rafrás sem skilar fyrirfram ákveðnum gildum spennu og straums
 • mæla spennu, straum og viðnám í rafrás

Hæfnisviðmið

 • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
 • framkvæma verklegar æfingar, vinna úr þeim og útskýra niðurstöður þeirra
 • komast að tölulegum niðurstöðum um umhverfi sitt á grundvelli fyrirliggjandi gagna
Nánari upplýsingar á námskrá.is